Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 16/04/2021 09:43

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Cần tái cấu trúc nền kinh tế mỗi vùng, miền, địa phương

20:10 | 09/11/2020
Do tác động của biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn... đã làm gia tăng hạn mặn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định tại phiên trả lời chất vấn chiều ngày 09/11.

Liên quan đến chất vấn của đại biểu về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động rất nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Do tác động của biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn, đồng thời do tác động của việc khai thác nước tại các khu vực thượng nguồn, các dòng sông, đặc biệt có liên quan đến các nước trong khu vực đã làm gia tăng hạn mặn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2020, chúng ta chứng kiến đợt hạn mặn rất nặng nề của vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, việc đảm bảo an ninh nguồn nước ngọt nói chung của đất nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long là một nhiệm vụ rất cấp bách.

Tăng cường công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chống biến đổi khí hậu
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn

Về giải pháp, Phó Thủ tướng cho biết, trước hết, cần tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế của mỗi vùng, miền và của mỗi địa phương. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tái cấu trúc nền kinh tế gắn với điều kiện hạn mặn, phù hợp với các kịch bản biến đổi khí hậu.

Vấn đề thứ hai, trên cơ sở tái cấu trúc, tập trung rà soát các quy hoạch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các quy hoạch của các địa phương trong vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng giao thông... v.v để điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch mới, đặc biệt là quy hoạch thủy lợi. Trên cơ sở quy hoạch, các địa phương trong vùng xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch dài hạn, 10 năm, trung hạn, 5 năm và hằng năm.

Trước mắt cần lựa chọn các dự án ưu tiên, đặc biệt là các hồ chứa nước ngọt để đầu tư trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 ở các địa phương, trong đó, Đồng Tháp cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch vốn ngân sách của giai đoạn tới, trong đó có kế hoạch và đầu tư công trung hạn, và trong đó có các công trình dự trữ nước ngọt sẽ được xây dựng vào giai đoạn 5 năm tới.

"Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm và ưu tiên để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với hạn mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng nói riêng và cả nước nói chung" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dũng - Lộc