Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 12:54

Từng bước kiểm soát “điểm nóng” ô nhiễm môi trường

06:00 | 06/04/2021
Những năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực kiểm soát và xử lý các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Hàng năm, Bộ Công Thương đều tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) tại các cơ sở sản xuất thuộc ngành, trong đó tập trung chủ yếu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh có tiềm năng gây ô nhiễm cao.

Cải tiến công nghệ giảm phát thải, cải thiện môi trường

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), từ năm 2011 đến nay, để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT), Bộ Công Thương đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật. Đặc biệt, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1375/QĐ-TTg ngày 8/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025. Đây là cơ sở để ngành tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới...

Theo đó, Bộ Công Thương đã tăng cường giám sát các dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, làm cơ sở yêu cầu doanh nghiệp từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ để giảm phát thải, cải thiện môi trường; giảm thiểu chất thải nhựa; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm nhựa tái chế gắn với ngành công nghiệp môi trường... Bên cạnh đó, tích cực tham gia góp ý đối với Luật BVMT sửa đổi, các nghị định của Chính phủ liên quan đến công tác BVMT và đề xuất các nội dung quản lý của Bộ Công Thương để đưa vào luật và văn bản hướng dẫn dưới luật.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra công tác BVMT tại 148 doanh nghiệp, chủ yếu thuộc các ngành như nhiệt điện, hóa chất, luyện kim, khai thác khoáng sản... Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra định kỳ, Bộ đã tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác BVMT theo ý kiến phản ánh của địa phương và tổ chức, cá nhân. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện các yêu cầu về BVMT đối với các nhà máy nhiệt điện than trong thời gian qua luôn được tiến hành sát sao, thường xuyên, kịp thời chỉ đạo để xử lý các vấn đề ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận hành của nhà máy.

Ngoài ra, các chương trình hợp tác quốc tế trong BVMT ngành Công Thương cũng được chú trọng. Từ năm 2010 đến nay, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện các dự án về “Quản lý PCBs tại Việt Nam”; Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (Đan Mạch); Dự án “Áp dụng phương pháp luận BAT và BEP để trình diễn giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (UP-POP) từ ngành công nghiệp Việt Nam”; thực hiện Tuyên bố chung kinh tế tuần hoàn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ quản lý Nước và Cơ sở hạ tầng Hà Lan...

Công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xả thải được thực hiện thường xuyên
Công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xả thải được thực hiện thường xuyên

Kiểm soát và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác BVMT của ngành Công Thương, trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung thực hiện, chỉ đạo các nội dung: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về BVMT; chính sách thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế; quản lý cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương; kiến nghị Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho Bộ Công Thương trong lĩnh vực quản lý chất thải tro, xỉ, thạch cao ngành nhiệt điện, than, thép, hóa chất, phân bón.

Đồng thời, tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực BVMT trong ngành. Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất, nguồn phát thải, rủi ro môi trường của các ngành công nghiệp trọng điểm; kiểm kê, đánh giá việc sử dụng các hợp chất POP trong công nghiệp, kiểm kê phát thải các hợp chất UPOP từ một số ngành công nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh quản lý, xử lý, tái chế, tái sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón, xỉ thép trong sản xuất thép và chất thải công nghiệp khác; quản lý an toàn bãi thải, cải tạo phục hồi môi trường, xử lý chất thải, an toàn đập thải của hồ chứa quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản...

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ giải pháp: Tăng cường hợp tác quốc tế, BVMT trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tăng cường năng lực giám sát thực thi pháp luật; thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh trong các ngành công nghiệp; xây dựng tiêu chí, thúc đẩy xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo hướng sinh thái, thân thiện với môi trường.

Đỗ Nga