Cục Hóa chất: Hoàn thiện chính sách, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất

Là cơ quan đầu mối tham mưu quản lý nhà nước trong hoạt động hóa chất và là cơ quan đầu mối tham mưu đề xuất chính sách phát triển công nghiệp hóa chất, trong suốt hơn 10 năm thành lập đến nay, đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương nói chung và ngành công nghiệp hóa chất nói riêng, Cục Hóa chất đã tập trung xây dựng, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động hóa chất, từng bước đề xuất chính sách phù hợp góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo hướng phát triển bền vững, thân thiện.

Nỗ lực hoàn thiện chính sách và thực thi pháp luật về quản lý hóa chất

Nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất, chỉ sau 6 tháng Luật Hóa chất có hiệu lực, ngày 2/1/2009, Cục Hóa chất được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được thành lập, Cục Hóa chất đã tập trung ngay vào việc ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời tập trung vào việc xây dựng bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hóa chất làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về hóa chất, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật về hóa chất.

Lãnh đạo Bộ Công Thương chúc mừng Cục
Lãnh đạo Bộ Công Thương chúc mừng Cục Hóa chất nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập

Xác định phát triển nhân lực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Cục Hóa chất đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được các yêu cầu của cán bộ, công chức. Đến nay, Cục Hóa chất đã có 40 cán bộ, công chức, viên chức… Trong suốt hơn 10 năm qua, Cục luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức; khai thác cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia các khóa đào tạo về quản lý hóa chất tại các nước có hệ thống quản lý hóa chất tiên tiến như Thụy Điển, Nhật Bản… Tham gia các diễn đàn quản lý hóa chất khu vực, các khóa đào tạo thanh sát, an toàn an ninh hóa chất, kiểm soát hàng xuất khẩu, tiếp cận chiến lược quản lý hóa chất quốc tế SAICM. Ngoài ra, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của Cục đã được tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, lý luận chính trị. Nhiều cán bộ, công chức trẻ đã trưởng thành và được bổ nhiệm vào các chức danh quản lý của Cục.

Với nguồn nhân lực chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, từ năm 2009 đến nay, Cục đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 01 pháp lệnh, 09 Nghị định của Chính phủ, 14 Thông tư, các dự án về quản lý hóa chất. Đến nay, các nghị định và thông tư đã được hợp nhất thành 03 nghị định và 04 thông tư hướng dẫn thực hiện, về cơ bản đã phủ kín được quy định cần thiết trong hoạt động hóa chất.

Trong quản lý hoạt động hóa chất, một trong những trọng tâm hướng đến là đảm bảo an toàn cho các hoạt động hóa chất và phù hợp với các điều ước quốc tế về hóa chất mà Việt Nam là nước thành viên. Theo đó, Cục đã xây dựng, trình ban hành các văn bản pháp lý, phân công, phân cấp trong việc thực xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; huấn luyện an toàn hóa chất…, quy định các yêu cầu đảm bảo an toàn đối với các hóa chất nguy hiểm…; tổ chức phổ biến pháp luật, huấn luyện về an toàn hóa chất, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất nhằm hạn chế những tổn thất, thiệt hại khi xảy ra sự cố hóa chất.

Chủ động đề xuất chính sách phát triển công nghiệp hóa chất

Bên cạnh việc xây dựng hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và thực thi quản lý hóa chất, Cục Hóa chất đã chủ trì xây dựng và trình các cấp ban hành 06 quy hoạch ngành và nhóm ngành hóa chất. Mặc dù các quy hoạch này đến nay đã hết hiệu lực nhưng các thông tin dự báo và các giải pháp thực hiện quy hoạch vẫn được doanh nghiệp tham khảo, áp dụng có hiệu quả.

Trong thời gian qua, Cục đã đề xuất nhiều giải pháp tham mưu lãnh đạo Bộ, với Chính phủ để tháo gỡ, hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp hóa chất thua lỗ thuộc 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính của các doanh nghiệp, trong đó, Công ty CP DAP-Vinachem Đình Vũ đã thoát lỗ, có lãi từ năm 2018 đến nay.

Chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 bước đầu thu được các kết quả tốt, được nhiều nhà khoa học và doanh nghiệp hóa dược đánh giá cao… Đây là một bước quan trọng hướng đến phát triển công nghiệp hóa chất hài hòa về cơ cấu sản phẩm, phát huy được lợi thế của Việt Nam trong các ngành hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, cao su...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là Cục sẽ hoàn thành Dự thảo “Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất Việt Nam, đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040”, theo đó, việc hình thành khu tổ hợp công nghiệp hóa chất tập trung, trung tâm logistics phân bổ theo vùng miền có tính đến các đặc điểm riêng và lợi thế vùng miền cùng với các cơ chế, chính sách phù hợp là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất bền vững, giảm chi phí tăng tính cạnh tranh cao theo mô hình “kinh tế tuần hoàn”.

Cải cách hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhằm từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ và Bộ Công Thương, Cục Hóa chất đã thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 46/130 điều kiện đầu tư kinh doanh, công việc này tiếp tục được nghiên cứu, rà soát và thực hiện. Trong số 28 thủ tục hành chính môi trường mạng ở cấp độ 3 và 4, có 09 thủ tục hành chính thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia… Đáng chú ý, với thủ tục hành chính khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, từ năm 2017, thay vì doanh nghiệp phải chờ 5 ngày nhận kết quả hoàn thành thủ tục “khai báo hóa chất” theo quy định trước đây, doanh nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần vào mạng điền thông tin nhập khẩu và sau 10-15s là hoàn thành khai báo hóa chất để làm thủ tục thông quan. Nhiều doanh nghiệp đã gửi thư cảm ơn đến Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và Cục Hóa chất khi thủ tục hành chính này được thực hiện.

Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia do Cục Hóa chất xây dựng là công cụ hữu hiệu cho quản lý hóa chất và góp phần cho công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đưa vào vận hành ổn định, có hiệu quả từ năm 2018, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý các cấp và doanh nghiệp thực thi các yêu cầu trong quản lý hoạt động hóa chất, được cả các cơ quan, doanh nghiệp hóa chất trong nước và cơ quan quản lý hóa chất nước ngoài đánh giá cao.

Với sự nỗ lực lớn và những đóng góp của mình trong việc hoàn thiện thể chế quản lý, thực thi và phát triển ngành công nghiệp hóa chất, tập thể Cục đã vinh dự được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua khen thưởng của Bộ Công Thương. Nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương hữu nghị, danh hiệu chiến sỹ thi đua…

Đổi mới, đoàn kết, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, Cục Hóa chất đã đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là: Đổi mới, đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, đưa Cục Hóa chất trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đề xuất ban hành chính sách phù hợp phát triển công nghiệp hóa chất cân đối về cơ cấu sản phẩm, phát huy lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của thế giới.

Thực hiện theo định hướng phát triển này, Cục sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý, điều hành, nghiên cứu và áp dụng mô hình quản lý hóa chất tiên tiến của các nước trên thế giới; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường làm việc tốt nhất. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục; hoàn thiện và nâng cấp các phần mềm quản lý văn bản trong Cục; đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất.

Hương Chi
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp hóa chất

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngành Công Thương đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bình Dương

Ngành Công Thương đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bình Dương

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của ngành Công Thương Việt Nam, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Công Thương Bình Dương đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội, thu hút đầu tư của địa phương.
Cần thay đổi về chất trong phát triển ngành thép

Cần thay đổi về chất trong phát triển ngành thép

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, ngành thép đã thực hiện được mục tiêu đáp ứng đủ và kịp thời về số lượng và chủng loại các sản phẩm thép cho nền kinh tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thép. Trong năm 2021, ngành thép Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu ra các thị trường mới.
EVFTA- cơ hội và thách thức đối với ngành ô tô, xe máy

EVFTA- cơ hội và thách thức đối với ngành ô tô, xe máy

Nhiều năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một ngành công nghiệp ô tô, xe máy với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bước tiến tới xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô, xe máy còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết.
Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương Việt Nam.
Ngành Công Thương: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang

Ngành Công Thương: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang

Báo Công Thương xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương - nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Ngành Công Thương Việt Nam- Mãnh liệt một niềm tin!

Ngành Công Thương Việt Nam- Mãnh liệt một niềm tin!

Cách nay tròn 70 năm, chỉ sau Đại hội lần thứ II của Đảng có 3 tháng, Bộ Công Thương của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã chính thức được đổi tên từ Bộ Kinh tế theo Sắc lệnh số 21-SL (ngày 14/5/1951). Sắc lệnh đó không chỉ mở ra một trang sử cho Bộ Công Thương trong việc phục vụ nhiệm vụ chiến lược khi đó là đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn mà còn đặt nền móng cho một ngành kinh tế chủ đạo của đất nước về sau này.
Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021), Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
Bộ Công Thương hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Bộ Công Thương hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương vào ngày 14 tháng 5 năm 2021.
Chủ động hạn chế rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại

Chủ động hạn chế rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại

Do chính sách bảo hộ của một số thị trường cũng như ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, số lượng các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu dự kiến cũng sẽ lớn hơn trong giai đoạn sắp tới. Theo đó, các ngành sản xuất, doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam sẽ đứng trước những thách thức mới trong khi nguồn lực để ứng phó với các vụ điều tra còn rất hạn chế.
Petrolimex Thanh Hóa: Sáng ngời gương người tốt, việc tốt

Petrolimex Thanh Hóa: Sáng ngời gương người tốt, việc tốt

Không chỉ chú trọng sản xuất, kinh doanh, người lao động Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) đã làm sáng hơn thương hiệu Petrolimex bằng những việc làm bình dị nhưng tốt đẹp.
Ngành Công Thương Tuyên Quang: Chung sức đưa địa phương hội nhập

Ngành Công Thương Tuyên Quang: Chung sức đưa địa phương hội nhập

Sau 70 năm nỗ lực vươn mình, ngành Công Thương Tuyên Quang đã có những bước tiến vượt bậc cả về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần quan trọng đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Ngành Công Thương Bắc Ninh: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Ngành Công Thương Bắc Ninh: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Đóng góp tích cực cho thành tích chung của ngành Công Thương Việt Nam sau 70 năm thành lập, hiện, Bắc Ninh đã trở thành một trong những địa phương có sự bứt phá về công nghiệp, đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước.
Dấu ấn của lực lượng quản lý thị trường trên mặt trận chống buôn lậu

Dấu ấn của lực lượng quản lý thị trường trên mặt trận chống buôn lậu

64 năm song hành cùng sự đổi thay và phát triển của ngành Công Thương, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ công trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa. Đặc biệt, sau hơn 2 năm tổ chức mô hình theo ngành dọc đã phát huy được tính hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương và nhân dân ghi nhận.
Cục Quản lý thị trường Hòa Bình: Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường Hòa Bình: Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng

Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hòa Bình tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng.
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Tham mưu, quản lý năng lượng hiệu quả

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Tham mưu, quản lý năng lượng hiệu quả

Là đơn vị mới thành lập sau khi Bộ Công Thương tái cơ cấu tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước thời kỳ hội nhập, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (ĐL&NLTT) đã có sự kế thừa và gắn liền với quá trình phát triển của ngành điện cách mạng Việt Nam. Sau gần 5 năm thành lập, Cục đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Bộ Công Thương.
Ngành Công Thương Cao Bằng: Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương

Ngành Công Thương Cao Bằng: Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương

Công nghiệp phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân; xuất nhập khẩu qua địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực… Đây là những kết quả ấn tượng mà ngành Công Thương Cao Bằng đạt được trong thời gian qua.
Ngành Công Thương Hòa Bình: Động lực phát triển kinh tế địa phương

Ngành Công Thương Hòa Bình: Động lực phát triển kinh tế địa phương

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành Công Thương Hòa Bình phấn đấu đạt mục tiêu: Phát triển công nghiệp trở thành động lực của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả; phát triển nhanh, đa dạng các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân...
EVNGENCO 3: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

EVNGENCO 3: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Những năm gần đây, công tác chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị và quản lý sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng được Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 - 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình thường đến năm 2030, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp tại địa phương vì đây là yếu tố mang tính quyết định.
Ngành Công Thương Hải Phòng: Khẳng định vị thế cực tăng trưởng vùng kinh tế động lực phía Bắc

Ngành Công Thương Hải Phòng: Khẳng định vị thế cực tăng trưởng vùng kinh tế động lực phía Bắc

Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao; thương mại ngày càng văn minh, hiện đại, ngành Công Thương Hải Phòng đã và đang tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế thành phố.
Quản lý thị trường Lai Châu: Kiểm tra trọng tâm, trọng điểm

Quản lý thị trường Lai Châu: Kiểm tra trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý thị trường (QLTT) năm 2021, Cục QLTT Lai Châu đã chủ động xây dựng các kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh hàng giả…
Giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương: Tôn vinh các tác phẩm, nhóm tác phẩm và tập thể xuất sắc

Giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương: Tôn vinh các tác phẩm, nhóm tác phẩm và tập thể xuất sắc

Sáng ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương.
Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam: Quy tụ các tác phẩm báo chí chất lượng cao

Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam: Quy tụ các tác phẩm báo chí chất lượng cao

Chỉ sau 1 tháng phát động (từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 10/4/2021), giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương đã thu hút gần 500 bài dự thi từ các cơ quan báo chí khắp cả nước, trong đó có nhiều bài thi chất lượng đến từ các nhà báo đã có nhiều năm theo dõi và am hiểu ngành Công Thương. Lễ trao giải thưởng Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam tổ chức vào ngày 7/5/2021 vinh danh 41 tác giả/nhóm tác giả và 4 tập thể cơ quan báo chí xuất sắc nhất.
Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên: Nỗ lực lành mạnh hóa thị trường

Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên: Nỗ lực lành mạnh hóa thị trường

Với chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sau 64 năm hình thành và phát triển, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thái Nguyên đã đóng góp tích cực cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh và bảo vệ người tiêu dùng; góp phần từng bước đưa hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động