Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/09/2021 08:47

Thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có chất lượng: Nhiều bộ, ngành được “gọi tên”

21:27 | 05/06/2021
Nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có chất lượng hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hoàn thiện Đề án Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 146/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ 2 Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài) đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực chất nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 97/TB-VPVP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp thứ nhất Tổ công tác, trong đó lưu ý 3 nhóm nhiệm vụ chính: Thứ nhất, tham mưu, đề xuất chính sách; thứ hai, xúc tiến đầu tư và thứ ba, truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có chất lượng: Nhiều bộ, ngành được “gọi tên”
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật tình hình khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương triển khai hoàn thiện Đề án Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021; hoàn thiện các đề án và báo cáo nêu tại công văn số 1350/VPCP-QHQT ngày 3/3/3021 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021; tổng hợp cập nhật tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để xử lý, trình cấp có thẩm quyền xử lý; khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về các Khu công nghiệp có sẵn hạ tầng; kiện toàn danh sách tổ công tác.

Về một số nội dung, đề xuất kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Tài chính: Xem xét, có giải pháp xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp về thuế nhà thầu để đảm bảo sức cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam; kiến nghị giải pháp đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các phản ánh, khiếu nại về việc áp dụng chính sách thuế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhằm đảm bảo nhất quán, đúng quy định; nghiên cứu sớm sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa, xuất, nhập khẩu của Bộ Tài chính cho phù hợp với thực tế.

Đưa dự án năng lượng phù hợp vào chương trình làm việc của các FTA

Đối với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu khẩn trương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng cấp giấy phép khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; xem xét khả năng đưa các dự án năng lượng phù hợp vào chương trình làm việc của các Hiệp định thương mại tự do với các nước; xem xét, nghiên cứu bổ sung nguồn năng lượng mới (hydrogen) vào quy hoạch năng lượng.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có chất lượng: Nhiều bộ, ngành được “gọi tên”
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy nhanh việc đào tạo lao động

Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan ngoại giao tiếp tục nhắm bắt xu hướng điều chỉnh chính sách đầu tư của các nước, xu thế tái định vị sản xuất và tái cơ cấu đầu tư của các tập đoàn lớn để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất các giải pháp tiếp cận và thúc đẩy xúc tiến đầu tư.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương đối với vấn đề cấp, gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy nhanh việc đào tạo lao động, đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn lớn về lao động có trình độ quản lý, kỹ thuật, đã qua đào tạo phù hợp với xu thế công nghiệp 4.0.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để hỗ trợ việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện việc rà soát, tổng hợp tình hình quỹ đất sản xuất tại các địa phương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm. Bộ Xây dựng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xây dựng đối với những công trình thuộc các khu kinh tế, khu công nghiệp để phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó đặc biệt lưu ý các địa phương có nhiều dự án đang triển khai của các doanh nghiệp gia công, cung ứng của các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo: Bố trí mặt bằng đáp ứng yêu cầu về xây dựng khu nhà ở cho người lao động; cần trao đôi trước, tạo sự đồng thuận với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tránh các quyết định đột ngột, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.

Nguyễn Hòa