Thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh: Liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát?

Quá trình hợp tác thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh để triển khai dự án có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước, cần sớm được làm rõ.

Trong đó có khoản nợ hơn 100 tỷ của Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh. Liệu quá trình hợp tác này có làm thất thoát tài sản của Nhà nước hay không?

Hợp tác rồi lại thoái vốn để cho “đúng”

Theo những tài liệu mà chúng tôi có được, ngày 21/9/2011, Công ty CP Bất động sản Vinalines (Bên A) do ông Vũ Mạnh Dương, Tổng Giám đốc là người đại diện và Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 (Bên B) do ông Phạm Đức Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo đó, hai bên cùng góp vốn thành lập Công ty Cổ phần để đầu tư triển khai dự án khu thương mại và dịch vụ nhà ở để kinh doanh, khai thác bán hoặc cho thuê. Mục 2.5 của hợp đồng nêu rõ: Khi Công ty Cổ phần được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án và Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 bàn giao mặt bằng khu đất có diện tích khoảng 76.129m2 tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, hiện thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5. Công ty Cổ phần có trách nhiệm chi trả cho Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 một khoản tiền là 213 tỷ đồng tương ứng với giá trị tài sản gắn liền với đất và lợi thế thương mại của khu đất. Trong hợp đồng hợp tác đầu tư này Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 góp 69.300.000.000 đồng tương đương với 27,72% vốn điều lệ. Số tiền góp vốn của Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 sẽ được tính khấu trừ từ khoản tiền 213 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần phải hoàn trả cho Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 như đã nói ở trên. Để giám sát tài sản Nhà nước tại Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 cử một người giữ chức Phó Tổng Giám đốc và một người giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Ở thời điểm hai bên ký hợp đồng, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) là chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5.

Ngày 4/9/2012, hai bên tiếp tục ký phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư Số 01/PLĐC-HĐHTĐT. Thành lập Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 góp 69.300.000.000 đồng, tương ứng 27,72% vốn điều lệ. Các bên thống nhất rằng khi Công ty Cổ phần có quyết định giao đất thực hiện dự án và Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 bắt đầu bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần thì Công ty Cổ phần có trách nhiệm đền bù, chi trả cho Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 một khoản tiền không nhỏ hơn 213.000.000.000 đồng tương ứng với giá trị tài sản trên đất và lợi thế thương mại của khu đất.

Ngày 27/5/2016, Công ty CP Bất động sản Vinalines và Công ty CP Ô tô 1-5 ký Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư Số 02/PLĐC-HĐHTĐT với nội dung: Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 đã cổ phần hóa theo quyết định 3956/QĐ-BGTVT ngày 3/12/2013 và trở thành Công ty CP Ô tô 1-5. Công ty CP Ô tô 1-5 sẽ là bên B trong hợp đồng hợp tác đầu tư và các phụ lục kèm theo. Công ty Cổ phần thực hiện dự án được thành lập theo phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư Số 01/PLĐC-HĐHTĐT ngày 9/4/2012 có tên là Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh.

Ngày 3/4/2019, Công ty CP Ô tô 1-5 do ông Phạm Đức Dũng, Tổng Giám đốc đại diện và Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh do ông Vũ Mạnh Dương, Chủ tịch HĐQT đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, và Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh mua lại toàn bộ cổ phần do Công ty CP Ô tô 1-5 đã đăng ký mua tại Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh. Giá trị chuyển nhượng là 69.300.000.000 đồng. Số tiền này đúng bằng số tiền mà Công ty CP Ô tô 1-5 đã góp để thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh.

Dự án Happy Land do Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh triển khai
Dự án Happy Land do Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh triển khai

Tiếp cận với Văn bản số 501/ĐT-TCKT Ngày 20/6/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam gửi Bộ Giao Thông Vận tải, chúng tôi nhận thấy quá trình góp vốn hợp tác đầu tư trên còn có những vấn đề cần phải làm rõ. Văn bản số 501/ĐT-TCKT cho biết: “Ngày 20/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải có Công văn số 8646/BGTVT-KHĐT chấp thuận về nguyên tắc phương án hợp tác đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ nhà ở của Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 và Công ty Công ty CP Bất động sản Vinalines đề xuất tại khu đất do Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 quản lý và sử dụng”.

Thế nhưng trên thực tế, 2 công ty này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư từ ngày 21/9/2011. Phải chăng các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc theo kiểu "tiền trảm hậu tấu" ? Vai trò của Bộ Giao thông Vận tải ở đâu khi để các đơn vị cấp dưới qua mặt?

Văn bản số 501/ĐT-TCKT nêu kiến nghị và đề xuất: “Sau khi UBND TP. Hà Nội có quyết định bàn giao khu đất thuộc tổ 53 thị trấn Đông Anh cho Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh thực hiện dự án, căn cứ tình hình thực tế và tiến độ triển khai dự án Công ty TNHH Một thành viên Ô tô 1-5 sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 94/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-CP, tập trung nguồn lực vào mục đích sản xuất kinh doanh chính”.

Với kiến nghị và đề xuất trên dường như Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam đang thừa nhận chủ trương hợp tác đầu tư đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận ở trên đang chưa thực hiện đúng Nghị quyết số 94/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-CP? Kiến nghị và đề xuất trên có phải là để sửa sai?

Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh đang nợ tiền của ai?

Không chỉ có vậy, hiện còn một số tiền lớn trong phi vụ hợp tác này vẫn chưa được Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh do ông Vũ Mạnh Dương, Chủ tịch HĐQT chi trả.

Ngày 17/4/2018, UBND TP. Hà Nội có quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc giao 73.797,4m2 đất tại tổ 53 thị trấn Đông Anh (giai đoạn 1) cho Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh để thực hiện dự án: Khu Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở 1/5.

Trong Công văn số 01.4/CV-KHĐT mà Công ty CP Ô tô 1-5 gửi Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh ngày 1/4/2019 cho biết: Căn cứ phụ lục hợp đồng Số 02/PLĐC-HĐHTĐT ngày 27/5/2016 số tiền lợi thế thương mại của khu đất với giá trị còn lại là 129.913.478.139 đồng trả dần trong vòng một năm sau khi có quyết định giao đất của UBND TP. Hà Nội. Công ty CP Ô tô 1-5 đề nghị Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh thanh toán giá trị còn lại 129.913.478.139 đồng theo đúng điều khoản của hợp đồng đã ký…”.

Ngày 22/8/2019 ông Vũ Mạnh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Vinalines cũng đã ký vào Biên bản xác nhận công nợ với nội dung số tiền Công ty CP Bất động sản Vinalines còn phải thanh toán cho Công ty CP Ô tô 1-5 là 129.913.478.139 đồng.

Để làm rõ về việc liệu có phải Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh đang chiếm giữ số tiền hơn 100 tỷ của Nhà nước hay không; vai trò, trách nhiệm của một số cá nhân, tập thể trong quá trình hợp tác đầu tư nói trên, chúng tôi đã đến Bộ Giao thông Vận tải, Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh để liên hệ làm việc. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện dự án mà Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh triển khai có tên là Happy Land hiện được rao bán trên một số website với mức khoảng 6 tỷ với một căn biệt thự 4 tầng diện tích 75m2.

Báo Công Thương sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vấn đề này.

Đăng Khoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắt nhóm 5 thanh thiếu niên mang ma túy bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Bắt nhóm 5 thanh thiếu niên mang ma túy bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Nhóm 5 thanh thiếu niên mang túy bất ngờ bỏ chạy khi gặp cảnh sát. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng.
Cựu giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thừa nhận giữ lại hơn 100 tỷ đồng

Cựu giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thừa nhận giữ lại hơn 100 tỷ đồng

19 bị cáo và các bên có liên quan trong vụ án Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa được xét xử phúc thẩm ngày 27/6 bởi Toà án nhân dân cấp cao Hà Nội.
Tỉnh Đồng Tháp: Tử hình đối tượng vận chuyển 77 kg ma túy

Tỉnh Đồng Tháp: Tử hình đối tượng vận chuyển 77 kg ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt tử hình và chung thân đối với 2 bị cáo vận chuyển 77 kg ma túy.
Công an Quảng Bình: Xử lý 400 xe vi phạm quá khổ, quá tải trong đợt cao điểm ra quân

Công an Quảng Bình: Xử lý 400 xe vi phạm quá khổ, quá tải trong đợt cao điểm ra quân

Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã xử lý 400 xe vi phạm, đặc biệt là quá khổ, quá tải.
Thừa Thiên Huế bắt giữ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Thừa Thiên Huế bắt giữ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Lực lượng chức năng thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) phát hiện, bắt giữ một xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá Jet nhập lậu khi đang di chuyển trên đường.

Tin cùng chuyên mục

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xét xử ông Lê Tùng Vân và các bị can vào 30/6

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xét xử ông Lê Tùng Vân và các bị can vào 30/6

Toà án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 30/6.
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hôm nay, xét đơn kháng cáo của 19 bị cáo

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hôm nay, xét đơn kháng cáo của 19 bị cáo

Ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo, các bên có quyền lợi nghĩa vụ trong vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Tài khoản mang tên Ngô Nam lên tiếng, phóng viên Báo Công Thương bị đe dọa

Tài khoản mang tên Ngô Nam lên tiếng, phóng viên Báo Công Thương bị đe dọa

Sau khi viết bài phản ánh về “Chứng khoán Ngô Nam”, trên nhóm cư dân, tài khoản Ngô Nam lên tiếng, phóng viên Báo Công Thương đã bị một số đối tượng lạ đe dọa.
“Chứng khoán Ngô Nam” và những “ma thuật” trên “Chợ bản Royal”

“Chứng khoán Ngô Nam” và những “ma thuật” trên “Chợ bản Royal”

Hàng loạt phản ánh về chiêu trò dụ dỗ người chơi thông qua những tài khoản mạng xã hội liên quan đến “Chứng khoán Ngô Nam” đã được gửi tới Báo Công Thương.
Trưởng khoa xét nghiệm CDC tỉnh Yên Bái bị bắt tạm giam

Trưởng khoa xét nghiệm CDC tỉnh Yên Bái bị bắt tạm giam

Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh Trưởng khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái vừa bị bắt tạm giam vì liên quan đến Việt Á.
Uỷ ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra sai phạm tại CDC Hải Dương

Uỷ ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra sai phạm tại CDC Hải Dương

Liên quan sai phạm tại CDC Hải Dương "bắt tay" Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang vào cuộc kiểm tra, xác minh.
Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Công an mời ekip của bà Phương Hằng lên làm việc

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Công an mời ekip của bà Phương Hằng lên làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh đã mời ba người hỗ trợ, giúp sức trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc.
Dồn dập đơn “tố”, hàng nghìn người bị “lùa gà” chứng khoán Ngô Nam

Dồn dập đơn “tố”, hàng nghìn người bị “lùa gà” chứng khoán Ngô Nam

Ngay sau khi Báo Công Thương Điện tử nêu sự việc, toà soạn dồn dập nhận được đơn, ý kiến “tố” chuyện “chứng khoán Ngô Nam”.
Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang cùng các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự vận chuyển vàng, bạc qua biên giới.
Sớm làm rõ thông tin “Ngô Nam lừa đảo chứng khoán”

Sớm làm rõ thông tin “Ngô Nam lừa đảo chứng khoán”

Trên một số mạng xã hội liên tục phản ánh về một cá nhân tên Ngô Nam đã có rất nhiều chiêu trò kêu gọi, "lùa gà" đầu tư chứng khoán.
Khánh Hoà: “Cọc ghi tiếng Trung Quốc” chỉ là cọc mốc bình thường

Khánh Hoà: “Cọc ghi tiếng Trung Quốc” chỉ là cọc mốc bình thường

UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, cọc lạ ghi tiếng Trung Quốc chỉ là cọc mốc bình thường, không phải là cọc ghi mốc chủ quyền như mạng xã hội lan truyền.
Huyện Phúc Thọ, Hà Nội: Hoàn thành cưỡng chế giải phóng mặt bằng phát triển dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa

Huyện Phúc Thọ, Hà Nội: Hoàn thành cưỡng chế giải phóng mặt bằng phát triển dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa

Ngày 24/6/2022, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng để phục vụ phát triển dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa.
Cảnh báo kinh doanh đa cấp không phép sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Bitney

Cảnh báo kinh doanh đa cấp không phép sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Bitney

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận của Tập đoàn Bitney
Khu đô thị Hòa Bình (Thái Nguyên): Dự án gần nghìn tỷ kinh nghiệm nhà đầu tư chỉ cần từng là nhà thầu?

Khu đô thị Hòa Bình (Thái Nguyên): Dự án gần nghìn tỷ kinh nghiệm nhà đầu tư chỉ cần từng là nhà thầu?

Tập đoàn Homevina trở thành chủ đầu tư dự án khu đô thị Hòa Bình do là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này.
Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về vải thiều Lục Ngạn

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về vải thiều Lục Ngạn

Ngày 24/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã xác minh, xử phạt đối với cá nhân đăng video lên mạng xã hội không đúng về thị trường vải thiều Lục Ngạn.
Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ ra “bẫy lừa” bán người sang Campuchia

Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ ra “bẫy lừa” bán người sang Campuchia

Thủ đoạn lừa bán người sang Campuchia của tội phạm này là lừa gạt, hứa hẹn tìm việc làm thu nhập cao, môi giới kết hôn, môi giới nhận con nuôi...
Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá 3 đường dây đánh bạc tiền tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá 3 đường dây đánh bạc tiền tỷ

Ngày 23/6, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với tổng giá trị giao dịch hơn 30 tỷ đồng.
Khởi tố 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai liên quan vụ án Công ty Lilama

Khởi tố 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai liên quan vụ án Công ty Lilama

Ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng được xác định liên quan đến vụ án tận thu quặng apatit trái phép xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama.
Huỷ bỏ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Việt Á

Huỷ bỏ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Việt Á

Quyết định hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á có hiệu lực thi hành từ ngày 23/6.
Tỉnh Gia Lai: 6 tháng đầu năm, hơn 270 m3 gỗ bị cưa hạ trong các vụ phá rừng

Tỉnh Gia Lai: 6 tháng đầu năm, hơn 270 m3 gỗ bị cưa hạ trong các vụ phá rừng

Trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện 169 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó xử lý hình sự 11 vụ, tịch thu 271,9 m3 gỗ các loại.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động