Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 29/11/2021 12:14
Hiệu quả lớn từ nguồn vốn nhỏ

Hiệu quả lớn từ nguồn vốn nhỏ

Dù nguồn vốn hỗ trợ dành cho các đề án tuy không nhiều so với tổng mức đầu tư của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) nhưng chương trình khuyến công ...