Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/04/2021 15:10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên: Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao

17:50 | 31/07/2020
Bên cạnh công tác tham mưu, quản lý nhà nước về việc thực hiện các chính sách trong lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa; 6 tháng đầu năm năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hưng Yên còn hoàn thành tốt các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành như quản lý về gia đình, các hoạt động thể dục, thể thao, thúc đẩy du lịch phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Chú trọng công tác tham mưu

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đầu năm, Sở VH-TT&DL đã triển khai các nhiệm đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Song, do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất của lãnh đạo ngành, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành VH-TT&DL đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả được thể hiện qua các mặt công tác sau: 6 tháng đầu năm 2020, Sở VH-TT&DL Hưng Yên đã trình UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VH-TT&DL Hưng Yên; phê duyệt điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử cấp tỉnh đình, chùa Cao Đường (TP. Hưng Yên); quyết định công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến là Khu du lịch cấp tỉnh; tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ làng văn hóa, khu phố văn hóa năm 2020; dự thảo Đề án phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo kịp thời các nội dung được tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL giao, đặc biệt là kết quả tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên; tình hình thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tổng kết đề án xây dựng thiết chế văn hóa giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025…

Cùng với đó, Sở đã xây dựng, ban hành hàng trăm văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Trọng tâm là: Kế hoạch làm việc với Thường trực huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa trên địa bàn.

5803 yyng chi yoan vyn hoa giam yyc sy vyn hoa thy thao va du lych tyng cy lyu niym cho cac yyn vy

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch

Nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và tổ chức lễ hội. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Duy trì công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình. Đẩy mạnh thực hiện “Đề án tu bổ, chống xuống cấp di tích giai đoạn 2017-2020”, năm 2020; triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn ca trù, trống quân, gia đình, di sản; giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia năm 2020 đối với Thành bậc chùa Hương Lãng huyện Văn Lâm, Trống đồng Động Xá huyện Kim Động và 5 đĩa vàng niên đại khoảng thế kỷ XI – XIII phát hiện tại Kim Động năm 1965 hiện đang lưu giữ và bảo quản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên; tiếp tục lập Hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội đền Tống Trân - Cúc Hoa, huyện Phù Cừ trình Bộ VH-TT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hoàn thiện hồ sơ khoa học học xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với di tích đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ công nhận; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền, trưng bày, chiếu phim, như: Trưng bày tại Bảo tàng tỉnh chuyên đề kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHXN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); triển khai, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng công tác gia đình; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường công tác quản lý về du lịch, triển khai các chương trình kích cầu du lịch hậu Covid 19. Tổ chức Đại hội Hiệp hội du lịch lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh, như: Lễ hội nhãn lồng 2020; Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020, Hội chợ thương mại du lịch Ninh Bình chào mừng năm Du lịch quốc gia Ninh Bình 2020, hội chợ của các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và phụ cận…

Nhằm phát triển mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, 6 tháng còn lại năm 2020 và các năm tiếp theo, Sở VH-TT&DL Hưng Yên tích cực tham mưu tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách để phát triển sự nghiệp VH-TT&DL, trọng tâm là xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh gắn với phát triển du lịch; tiếp tục trình lãnh đạo tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án nội thất trưng bày Bảo tàng tại địa điểm mới để đảm bảo hiệu quả đầu tư, dự án GPMB mở rộng khuôn viên bảo tàng tạo cảnh quan chung cho các di tích tâm linh khu vực quảng trường, phục chế tài liệu hiện vật tiêu biểu của tỉnh phục vụ trưng bày tại bảo tàng, di chuyển và phục chế tàu cổ khai quật tại Khoái Châu về trưng bày tại địa điểm bảo tàng mới, coi trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa gia đình và xã hội lành mạnh.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; chào mừng đại hội Đảng các cấp. Kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ VH-TT&DL năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Đăng Hinh