Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 11:16

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9

16:55 | 11/06/2019
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 11/6, với 92,56% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019, trong đó quy định sẽ thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp tại Kỳ họp thứ 9 và yêu cầu đến giữa năm 2020 Chính phủ phải trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Cụ thể, Nghị quyết quy định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp tháng 12/2019 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

quoc hoi se thong qua luat dau tu va luat doanh nghiep sua doi tai ky hop thu 9
Với 92,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Từ thực tiễn công tác chuẩn bị xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số luật, Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh thời gian trình một số dự án luật. Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ được lùi thời gian cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang Kỳ họp thứ 8 và sẽ thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Tương tự, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được thời gian cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai lùi thời gian cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9.

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, sau khi cân nhắc các yếu tố, Quốc hội đã quyết định đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Riêng với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, qua quá trình thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào chương trình nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, đây là nội dung khá phức tạp, có liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai, trong khi đó, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, nên không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội.

Nghị quyết của Quốc hội quy định, tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ trình Quốc hội thông qua một số luật, như: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đồng thời, trình Quốc hội cho ý kiến các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống HIV/AIDS và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

quoc hoi se thong qua luat dau tu va luat doanh nghiep sua doi tai ky hop thu 9
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính pháp lý, chính xác, đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo, kỹ thuật lập pháp rõ ràng, từ ngữ trong sáng.

Đặc biệt, Nghị quyết nêu rõ: không trình dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng; khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thảo luận, một số ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án, dự thảo để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội, như: sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, Luật Kiến thức khoa học, Luật Làng nghề Việt Nam, Luật Phê bình, tự phê bình, Luật Từ chức, Luật Chuyển đổi giới tính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Ngôn ngữ, Luật hoặc Nghị quyết về quy trình, thủ tục thí điểm....

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và chuyển các kiến nghị này đến Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, phục vụ việc đánh giá, tổng kết các văn bản luật có liên quan; trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thì Chính phủ chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh” – ông Định thông báo và cho biết thêm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội có sáng kiến có thể chủ động nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ kiến nghị về luật để trình bổ sung vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giao Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp hỗ trợ đại biểu để thực hiện việc xây dựng hồ sơ đề nghị theo yêu cầu.

Hoàng Châu - Lan Anh