Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 07/12/2019 21:20

Quảng Ninh có tân Chủ tịch HĐND, tân Chủ tịch UBND tỉnh

18:39 | 05/07/2019
Chiều 05/7, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo tính kế thừa, tiếp tục phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, giữ vững sự ổn định và phát triển, phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu…trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa 13, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2015 - 2020) và các nhiệm kỳ tới…

quang ninh co tan chu tich hdnd chu tich ubnd tinh
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. ảnh: baoquangninh

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Xuân Ký và ông Nguyễn Văn Thắng đều được bầu với 71/71 đại biểu có mặt đồng ý.

quang ninh co tan chu tich hdnd chu tich ubnd tinh
Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 27/6, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 47/47 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau đó đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

quang ninh co tan chu tich hdnd chu tich ubnd tinh
Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 24/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã tiếp tục thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu các chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua 9 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội quan trọng khác như: Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục; Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị trên địa bàn các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn.../.

Tóm tắt tiểu sử của ông Nguyễn Văn Thắng:
Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 12/9/1973, tại Hà Nội, là Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ.
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2014: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam;
+ Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
+ Từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiêp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
+ Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
+ Từ 13/7 đến 23/7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
+ Từ 24/7/2018 đến 27/6/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
+ Ngày 27/6/2019, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
+ Ngày 05/7/2019, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm lỳ 2016-2021.

Tóm tắt tiểu sử của ông Nguyễn Xuân Ký:
Ông Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/07/1972 tại Xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 9/1990 đến tháng 5/1993: Học viên, Bí thư chi đoàn Tuyển khoáng 31; Phó Bí thư Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật Mỏ, Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng ủy (Nay là Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Bộ Công Thương).
+ Từ tháng 3/1993 đến tháng 5/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Thường trực Huyện Đoàn Đông Triều, Quảng Ninh.
+ Từ tháng 5/1996 đến tháng 10/1997: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Quảng Ninh.
+ Từ tháng 10/1997 đến tháng 12/1997: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.
+ Từ tháng 12/1997 đến tháng 5/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.
+ Từ tháng 5/2001 đến tháng 5/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.
+ Từ tháng 5/2006 đến tháng 2/2009: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn.
+ Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011: Ủy viên BCHTW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII.
+ Từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2013: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII.
+ Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2016: Tỉnh ủy viên khóa XIII, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII.
+ Từ 6/2016 đến nay: Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.
+ Ngày 29/11/2018: Tại hội nghị lần thứ 30 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ông được bầu giữ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Ngày 5/7/2019: Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bảo Duy