PV Power Service đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, PV Power Service (PVPS) đã phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường, đẩy mạnh, tích cực tìm kiếm mở rộng hợp đồng dịch vụ.
PV Power Services: Thế mạnh trong bảo dưỡng các nhà máy điện PV Power Services: Đảm bảo cho các nhà máy điện than và khí vận hành an toàn

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power Services (PVPS) đã phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường, đẩy mạnh, tích cực tìm kiếm mở rộng hợp đồng dịch vụ. Từ đó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2023, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, đạt 115% kế hoạch.

Một năm thành công về chỉ tiêu lợi nhuận

Trong năm qua, PVPS đã nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và PV Power trong việc triển khai các hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa dài hạn và định kỳ tại các nhà máy điện; chủ động trong việc mở rộng bảo dưỡng sửa chữa cho các nhà máy điện thuộc EVN và các nhà máy điện BOT, nhà máy lọc dầu, các nhà máy công nghiệp khác. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa đều đảm bảo chất lượng và theo tiến độ đã thống nhất, thậm chí vượt kế hoạch.

PVPS đã thực hiện hiệu quả công tác sửa chữa đột xuất và xử lý các tồn tại trong vận hành các nhà máy điện, đảm bảo các tổ máy trong tình trạng dự phòng đáp ứng kịp thời việc đưa điện lên lưới điện quốc gia. Đặc biệt, PVPS luôn chú trọng đến công tác an toàn, sức khỏe môi trường ở các đợt bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện, không để xảy ra tai nạn lao động. Chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Hội đồng ATVSLĐ Tổng Công ty đã chấm điểm công tác ATVSLĐ-PCCN tại Công ty năm 2023, đạt 97,2/100 điểm, đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động xuất sắc”. Bên cạnh đó, các công tác quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, tổ chức bộ máy cũng như đào tạo nguồn nhân lực luôn được quan tâm và thực hiện tốt.

Nhìn lại kết quả năm 2023, lãnh đạo PVPS đánh giá, công ty đã có một năm kinh doanh khá thành công. Cụ thể, doanh thu là 310,53 tỷ đồng, đạt 114,62% kế hoạch. Tổng chi phí là 286,64 tỷ đồng, đạt 114,59%; lợi nhuận trước thuế 23,89 tỷ đồng, đạt 115%; nộp ngân sách nhà nước là 12,08 tỷ đồng, đạt 59,54% kế hoạch; tỷ lệ chi trả cổ tức là 9,4%.

Về doanh thu ngoài, PVPS đã kiếm được doanh thu ngoài khoảng 30% (tương đương khoảng 90 tỷ đồng). Đây là bước tiến rất lớn so với mức 21% của năm 2022. Về công tác tiền lương, tổng quỹ tiền lương thực hiện là 110,788 tỷ đồng. Trong đó, quỹ tiền lương của người lao động là 104,67 tỷ đồng (trừ lao động tại chi nhánh Đà Nẵng), tương ứng tiền lương bình quân là 20,5 triệu đồng/người/tháng.

Một điểm nhấn nữa đó là các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật của PVPS được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao trong SXKD. Nhận thức được tầm quan trọng, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên động viên, khuyến khích công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cho toàn thể CBCNV. Chỉ tính riêng năm 2023, PVPS đã đăng ký 38 sáng kiến và được công nhận/cấp giấy chứng nhận đối với 29 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Người lao động PVPS đang làm nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các nhà máy điện trong và ngoài ngành Dầu khí

Người lao động PVPS đang làm nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các nhà máy điện trong và ngoài ngành Dầu khí

Khi áp dụng vào thực tế sản xuất các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) đã góp phần tăng độ khả dụng và hạn chế hư hỏng của các thiết bị, giảm chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị, giảm nguy cơ gây sự cố, hư hỏng và tạo thuận tiện cho công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa.

Năm 2023 Công ty đã bứt phá trong việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài cho các Nhà máy điện: Mông Dương 2, Duyên Hải 2, Nghi Sơn 1… Đều được chủ đầu tư đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ, tính tuân thủ về ATVSLĐ - PCCC trong hoạt động bảo dưỡng sửa chữa, được chủ đầu tư của Nhà máy điện BOT Mông Dương 2 tuyên dương, tặng Bằng khen là nhà thầu đứng đầu trong các Nhà thầu. Ngoài ra, trong năm 2023 đã cung cấp 120 lượt kỹ sư, công nhân có tay nghề đẳng cấp Quốc tế cho Siemens trong đại tu Turbine NM điện Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2; cung hàng trăm lượt lao động có tay nghề cao cho công tác bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn.

PV Power Services) đã vinh dự được nhận danh hiệu TOP 20 DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀNG NĂM 2023.

PV Power Services vinh dự được nhận danh hiệu Top 20 Dịch vụ Chất lượng Vàng năm 2023

Nhờ sự đoàn kết, tinh thần lao động tập thể, không ngừng vượt khó và đoàn kết sáng tạo, trong năm 2023 đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của của các cấp. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, VCCI tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng các cấp Bộ ngành tặng Bằng khen.

03 cá nhân Chiến sỹ thi đua cấp Ủy ban quản lý vốn nhà nước, 62 cá nhân Chiến sỹ thi đua cơ sở, 22 cá nhân Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), 208 cá nhân Giấy khen Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), 411 cá nhân Lao động tiên tiến. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất trong việc hoàn thành vượt tiến độ công tác Đại tu 100.000 EOH NMĐ Nhơn Trạch 2 và Cà Mau 2 tại 100.000 EOH năm 2023.

Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Song song cùng hoạt động SXKD, PVPS còn thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Trong năm 2023, công tác ASXH của đơn vị tập trung vào công tác chăm lo đời sống cho CBCNV trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đơn cử như chi hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức chương trình Tết sum vầy nhân dịp Tết Quý Mão 2023 với tổng số tiền 50 triệu đồng; hỗ trợ CBCNV Công ty bị tai biến phải điều trị dài ngày với tổng số tiền 02 triệu đồng và hỗ trợ người lao động thuộc đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động SXKD nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền là 13 triệu đồng; tặng quà cho 451 CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền là 225,5 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện phát động của Tổng công ty, Công ty đã gửi lời kêu gọi tới toàn thể CBCNV làm thêm để tạo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động của Tập đoàn như Ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ và các hoạt động an sinh khác; Ủng hộ Quỹ tương trợ Dầu khí; Ủng hộ hoạt động “Vì thế hệ trẻ” của Đoàn Thanh niên Tập đoàn và “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh với tổng số tiền đạt trên 650 triệu đồng.

Đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả cao nhất cho các nhà máy điện

Đối với mục tiêu năm 2024, tổng doanh thu công ty dự kiến đạt 263,4 tỷ đồng, tổng chi phí khoảng 242,62 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 20,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 16,62 tỷ đồng. Đây cũng là năm hứa hẹn là năm bản lề bứt phá trong công tác BDSC chuyên sâu, tập trung vào các chuyên ngành thế mạnh của PVPS để đảm bảo độ khả dụng cao nhất các NMĐ của Petrovietnam và PV Power như: Cà Mau 1 và 2; Nhơn Trạch 1 và 2, Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Sông Hậu 1 và 2; Phát triển các dịch vụ ngoài cho các đối tác tiềm năng mà PVPS đã tạo lập uy tín, tiếp tục vươn ra thị trường khu vực. Cùng đó, tiếp cận các lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các nhà máy lọc hoá dầu nước ngoài; tăng cường liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực BDSC chuyên sâu.

PVPS cũng tập trung nâng cao công tác quản lý, quản trị điều hành hoạt động của Công ty; Kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí (đặc biệt chi phí quản lý, chi phí mua ngoài); Quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả; Thực hiện công tác đầu tư/mua sắm tài sản/trang thiết bị, CCDC đáp ứng kịp thời phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện, đảm bảo tính pháp lý, theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước. Thực hiện các biện pháp về lao động, đào tạo, nhân sự, tài chính để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động, tăng cường hoạt động các phong trào đoàn thể trong toàn Công ty.

Minh Châu
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Moody,s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Fe Credit

Moody,s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Fe Credit

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B1 cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng VN Thịnh Vượng SMBC.
Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

Vietjet mang tới cho hành khách ưu đãi hấp dẫn đón mùa đông tại “xứ sở chuột túi” với vé bay khứ hồi hạng Eco chỉ từ 0 đồng
Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng

Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng

Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
TDG Global tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

TDG Global tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 17/5/2024, tai Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết người dầu khí” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết người dầu khí” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn thanh niên PV GAS VUNGTAU đã chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 2024 "Nhiệt huyết người dầu khí".

Tin cùng chuyên mục

PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Vững bước với hành trình "thắp sáng tương lai"

PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Vững bước với hành trình "thắp sáng tương lai"

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã trưởng thành lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Gác lại cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, gia đình chính là nơi mọi người tìm về để được chữa lành, được yêu thương, cùng nhau tạo ra vô vàn khoảnh khắc trân quý.
Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Vinhomes Golden Avenue mang tới cho cư dân tại đây những trải nghiệm lần đầu tiên với một đại đô thị all-in-one thịnh vượng, hội tụ những giá trị sống vượt trội
PV Power: Nhân lực mạnh - Phát triển vững

PV Power: Nhân lực mạnh - Phát triển vững

Sức khỏe, thu nhập, sự an toàn của người lao động luôn được PV Power đặt lên hàng đầu.
PV GAS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – Giai đoạn 1

PV GAS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – Giai đoạn 1

PV GAS phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.
Petrovietnam và VRG chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông

Petrovietnam và VRG chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông

Ngày 10/5, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã gặp mặt, trao đổi về công tác truyền thông.
Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
Khởi công Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân" do PVI tài trợ

Khởi công Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân" do PVI tài trợ

Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau” do PVI tài trợ đã được khởi công.
Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS đã tổ chức, tham gia và đóng góp tại nhiều sự kiện quan trọng, tiêu biểu.
Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chung tay cùng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
DELTA Group và hành trình xây dựng những ngôi trường ước mơ

DELTA Group và hành trình xây dựng những ngôi trường ước mơ

Qua nhiều năm, chương trình “DELTA theo em đến trường” đã góp phần xây dựng nên nhiều ngôi trường ước mơ cho các em nhỏ và thầy cô tại những vùng sâu, vùng xa.
Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power bị đẩy vào thế khó!

Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power bị đẩy vào thế khó!

Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 nếu tiếp tục chậm trễ nguy cơ đổ vỡ dự án là rất lớn và khiến PV Power có thể sẽ phải bồi thường.
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất

Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất.
Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu

Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu

Ngày 13/5, Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (–HoSe: BCG) cho biết đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Những “Giọt nước nghĩa tình” giữa cao điểm hạn mặn tại miền Tây

Những “Giọt nước nghĩa tình” giữa cao điểm hạn mặn tại miền Tây

Tân Hiệp Phát vừa trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 và 620 khối nước ngọt đến vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Vượt 4.000km, đoàn Roadshow "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" mang niềm vui khắp mọi miền

Vượt 4.000km, đoàn Roadshow "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" mang niềm vui khắp mọi miền

Đoàn xe Roadshow Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 của Phân Bón Cà Mau mang theo niềm hân hoan tới bà con nông dân khắp mọi miền.
PVOIL: Tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024

PVOIL: Tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024

Ngày 10/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu đạt 700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 345 tỷ đồng...
Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Chương trình đào tạo do Ngân hàng BIDV phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đã chia sẻ cho doanh nghiệp nhiều bí quyết xây dựng thương hiệu
Xi măng Long Sơn: Xây dựng thương hiệu từ những giá trị bền vững

Xi măng Long Sơn: Xây dựng thương hiệu từ những giá trị bền vững

Thương hiệu Xi măng Long Sơn được tạo dựng trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến giá trị vững bền.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động