Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/10/2021 10:17
PVOIL: Kỳ vọng phục hồi trong năm 2021

PVOIL: Kỳ vọng phục hồi trong năm 2021

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL - UPCoM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 theo ...