Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 16:45

Novaland thông báo miễn nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính

19:16 | 07/08/2021
Ngày 7/8/2021, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE - NVL) vừa thông qua đơn từ nhiệm và việc thôi giữ chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân Dung. Được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính Novaland vào ngày 1/3/2021, vì lý do cá nhân, từ tháng 8/2021, Bà Dung không tiếp tục đảm trách công việc toàn thời gian được và chuyển qua công tác theo dự án.

HĐQT thống nhất giao cho Bà Hoàng Thu Châu - Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Kế toán thực hiện việc phân công các bộ phận liên quan tiếp nhận toàn bộ công việc của Bà Nguyễn Thị Xuân Dung. Chức vụ Giám đốc Tài chính sẽ được HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm tùy theo nhu cầu hoạt động của Công ty trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Novaland thông báo miễn nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính
Bà Hoàng Thu Châu - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán Tập đoàn Novaland.

Gia nhập Tập đoàn Novaland hơn 20 năm, bà Hoàng Thu Châu đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao thuộc lĩnh vực chuyên môn như: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán (từ 2016 đến nay), Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán (từ 2012 – đến nay), Kế toán trưởng (2004 – 2012)… Qua quá trình công tác, bà Châu đã đạt nhiều thành công nổi bật trong quản lý điều hành và có nhiều đóng góp vượt trội vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Novaland.

Ngoài chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán Tập đoàn Novaland, tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm cho Khối Tài chính Kế toán; vào tháng 01/2021, bà Châu nhận thêm nhiệm vụ mới là Tổng Giám đốc NovaGroup.

Ngoài ra, nhân sự chủ chốt tại Khối Tài chính – Kế toán còn có ông Nguyễn Thái Phiên - Giám đốc Cao cấp Tài chính Doanh nghiệp, phụ trách nhóm công việc liên quan đến các định chế tài chính.

Trước khi gia nhập Novaland, ông Phiên từng làm việc tại nhiều tổ chức lớn với các vị trí quản lý đầu tư, chuyên viên phân tích đầu tư… Năm 2015, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp tại Tập đoàn Novaland và thực hiện thành công nhiều giao dịch huy động vốn lớn cho Tập đoàn từ thị trường tài chính trong nước & quốc tế. Từ tháng 01/2021, ông Phiên được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc NovaGroup phụ trách mảng tài chính và đầu tư.

Minh Long