Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...
Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo Tích cực triển khai chính sách tín dụng trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ thực tiễn tại tỉnh miền núi Hòa Bình, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình xoay quanh vấn đề chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua Hòa Bình đã trích ngân sách địa phương uỷ thác sang ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay một số đối tượng trên địa bàn. Đây là cách làm hay được giới chuyên gia và nhiều địa phương đánh giá cao. Chia sẻ của bà về cách làm ở địa phương mình?

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng
Bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình là một trong những địa phương, minh chứng sinh động cho tính ưu việt của tín dụng chính sách trong 20 năm qua. Là tỉnh miền núi có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%, đến nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, mạng lưới cho vay là 151/151 xã/phường, thị trấn có điểm giao dịch.

Tỉnh Hòa Bình chủ yếu thu ngân sách là hỗ trợ từ trung ương nhưng thực hiện theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, 20 năm qua, hệ thống chính trị của tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc, có sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND.

Theo đó, Tỉnh ủy cũng đã có chương trình hành động, UBND tỉnh cũng có kế hoạch ban hành cụ thể. Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành chính sách rất đặc thù đối với tỉnh Hòa Bình thực hiện tín dụng chính sách, đó là hỗ trợ cho người lao động đi lao động nước ngoài.

Hòa Bình là tỉnh miền núi nằm ở Tây Bắc của Tổ quốc, với dân số hơn 85 vạn người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%. Những năm qua, Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhờ phát huy hiệu quả dòng vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội nhiều hộ dân trên địa bàn đã thoát nghèo.

Mặc dù là tỉnh còn rất nghèo nhưng hàng năm UBND tỉnh và UBND các huyện đã dành 1 phần ngân sách của mình để chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay, mỗi năm phấn đấu khoảng 30 tỷ.

Cho đến nay, Hòa Bình đã có 146 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương chuyển qua ngân hàng chính sách xã hội để ủy thác cho vay đối với người nghèo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh còn vấn đề gì khiến bà trăn trở?

Một trong những nội dung chúng tôi còn trăn trở đó là tỷ lệ vốn từ tín dụng chính sách dành cho các đối tượng chưa phủ sóng được. Hiện còn nhiều đối tượng cần được hỗ trợ từ ngân hàng chính sách xã hội, từ tín dụng chính sách, đặc biệt những đối tượng có nhu cầu tiếp cận nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh doanh, sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động thông qua các doanh nghiệp, công ty với tính chất lâu dài và ổn định.

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng
Nhờ phát huy hiệu quả dòng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhiều hộ dân đã thoát nghèo

Vì vậy, tôi mong muốn trong thời gian tới, nguồn tín dụng chính sách với tỷ lệ lớn hơn so với thời điểm hiện nay để các đối tượng chính sách được tiếp cận, đặc biệt với các doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhằm phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, bà có đề xuất gì?

Tín dụng chính sách muốn phát huy hiệu quả cũng như tiếp tục thể hiện tính ưu việt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tôi cho rằng trước hết cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Chúng ta tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, đặc biệt chủ lực vẫn là ngành dân tộc cùng với ngân hàng chính sách xã hội phải có những quy chế phối hợp cụ thể, chặt chẽ.

Những năm qua, vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo; được xem như “bà đỡ” cho người dân trên hành trình vượt khó. Từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 18 nghìn lượt khách hàng vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống. Trong đó, hơn 6.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hơn 3,3 nghìn lao động được tạo việc làm; xây dựng, nâng cấp 13 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh tại vùng nông thôn.

Ngân hàng chính sách xã hội phải chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương để có sự phối hợp tốt hơn nữa. Theo đó, giữa ngân hàng chính sách xã hội của các cấp với cơ quan công tác dân tộc phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tuyên truyền phổ biến để các đối tượng được tiếp cận tín dụng chính sách; ghi nhận biểu dương những điển hình tiên tiến về tín dụng chính sách…

Đồng thời, phải xác định các chủ thể tham gia hoạt động tín dụng chính sách từ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông, đối tượng (đặc biệt ở cơ sở), tổ tiết kiệm, tổ vay vốn… có nội dung nâng cao năng lực.

Những năm vừa qua, ngân hàng chính sách xã hội đã làm tốt nội dung này tuy nhiên tới đây chúng ta cần làm bài bản hơn nữa về việc nâng cao năng lực, đặc biệt các trình tự thủ tục cho vay từ dưới cơ sở, nhất là tổ tiết kiệm vay vốn trong việc họp bình xét đối tượng thụ hưởng và làm cho các đối tượng thụ hưởng thấy được quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ khi được tiếp cận với nguồn này để họ dần phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực bản thân mỗi một gia đình mỗi một đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách…

Bên cạnh đó, việc thẩm định nội dung chương trình, phương án về sản xuất kinh doanh phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, không thể qua loa, từ đó chúng ta mới thấy được tác dụng hiệu quả của nguồn vốn đến với các đối tượng.

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng
Chính phủ nên mở rộng đối tượng được tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Một trong những vấn đề chúng tôi tiếp tục kiến nghị, đó là: Chính phủ nên mở rộng đối tượng được tiếp cận nguồn này, như: Những người lao động, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên chưa có việc làm ổn định; các hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; mở rộng tới các đối tượng ở khu vực thị trấn, phường chứ không chỉ riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ có người đồng bào…

Đặc biệt, cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để tín dụng chính sách thực sự là đòn bẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng phải bắt nguồn từ các cá nhân, tổ chức cụ thể, đặc biệt ranh giới giữa cận nghèo và thoát nghèo rất mong manh nên tôi mong muốn mở rộng đến các đối tượng không phải là nghèo nữa nhưng là những hộ có mức sống trung bình, đối tượng vừa thoát nghèo cũng nên tiếp tục được thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng này.

Trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: nguồn vốn tín dụng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhiều nhà băng chốt lịch đại hội cổ đông và bật mí kế hoạch chia cổ tức

Nhiều nhà băng chốt lịch đại hội cổ đông và bật mí kế hoạch chia cổ tức

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 ngân hàng công bố kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức thu hút sự quan tâm của cổ đông.
Gia hạn Thông tư 02: Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Gia hạn Thông tư 02: Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Nút thắt Thông tư 02 đã phần nào được nới lỏng khi Ngân hàng Nhà nước có quan điểm sẽ gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng và cả nền kinh tế.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024: Techcombank điều chỉnh lãi suất 4 ngày liên tiếp

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024: Techcombank điều chỉnh lãi suất 4 ngày liên tiếp

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024, lãi suất tiết kiệm 21/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Tại Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, lãnh đạo các ngân hàng nêu nhiều ý kiến về tình trạng tín dụng tăng trưởng chậm và việc khai lãi suất cho vay.
Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cập nhật thông tin về tiến độ giải ngân của một loạt các gói tín dụng ưu đãi như: nhà ở xã hội, hỗ trợ lãi suất, lâm thủy sản.

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 20/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024, lãi suất tiết kiệm 19/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, đề xuất thí điểm xây dựng sàn vàng, cùng với xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng.
Xuân sang rộn ràng, vàng trao phát lộc cùng BAOVIET Bank

Xuân sang rộn ràng, vàng trao phát lộc cùng BAOVIET Bank

Từ ngày 15/02 - 21/02/2024, BAOVIET Bank tặng lì xì Bình An cho khách hàng gửi mới Thẻ tiết kiệm tại quầy với số dư từ 50 triệu đồng trở lên
Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hàng loạt ngân hàng mạnh tay “lì xì” cho khách hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng để hút tiền gửi của người dân.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024, lãi suất tiết kiệm 16/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Ngân hàng Nhà nước: Đổi mới cơ chế điều hành, gỡ “nút thắt” tín dụng

Ngân hàng Nhà nước: Đổi mới cơ chế điều hành, gỡ “nút thắt” tín dụng

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, để tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã đổi mới cơ chế điều hành mức tăng trưởng tín dụng.
Tín dụng đầu năm tăng thấp, Ngân hàng Nhà nước "thúc" giải ngân

Tín dụng đầu năm tăng thấp, Ngân hàng Nhà nước "thúc" giải ngân

Đánh giá tăng trưởng tín dụng đầu năm khá thấp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm.
Quy định và lộ trình giới hạn cấp tín dụng trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Quy định và lộ trình giới hạn cấp tín dụng trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Quy định giới hạn cấp tín dụng là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng tập trung cấp tín dụng với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan...
TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống ATM hoạt động ổn định, thông suốt

TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống ATM hoạt động ổn định, thông suốt

Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống các cây ATM hoạt động ổn định trong những ngày cận Tết, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 7/2/2024: Ngân hàng đua nhau giảm lãi suất trước kỳ nghỉ Tết

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 7/2/2024: Ngân hàng đua nhau giảm lãi suất trước kỳ nghỉ Tết

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 7/2/2024, lãi suất tiết kiệm 7/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Xử lý nghiêm hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng sai quy định trong dịp Tết

Xử lý nghiêm hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng sai quy định trong dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng sai quy định trong dịp Tết Nguyên đán.
FED thận trọng trong việc hạ lãi suất

FED thận trọng trong việc hạ lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Jerome Powell cam kết sẽ thận trọng trong việc hạ lãi suất trong năm nay và có thể hạ với tốc độ chậm hơn dự báo.
Công ty kiều hối Vietcombank có doanh số chi trả lớn nhất Việt Nam

Công ty kiều hối Vietcombank có doanh số chi trả lớn nhất Việt Nam

Công ty kiều hối Vietcombank trở thành đơn vị có doanh số chi trả lớn nhất Việt Nam với doanh số kiều hối hợp nhất của hệ thống Vietcombank đạt 4 tỷ đô la Mỹ.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 5/2/2024: Sát Tết thêm 3 ngân hàng giảm lãi suất

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 5/2/2024: Sát Tết thêm 3 ngân hàng giảm lãi suất

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 5/2/2024, lãi suất tiết kiệm 5/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Quy định lãi vay, phương thức thanh, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT

Quy định lãi vay, phương thức thanh, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT

Nghị định số 11/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT.
Sát Tết Nguyên đán, lượng kiều hối về Việt Nam tăng cao, đạt kỷ lục 16 tỷ USD

Sát Tết Nguyên đán, lượng kiều hối về Việt Nam tăng cao, đạt kỷ lục 16 tỷ USD

Kinh tế toàn cầu khó khăn, song lượng kiều hối về Việt Nam vẫn đạt kỷ lục 16 tỷ USD, và tiếp tục tăng cao trong thời gian sát Tết Nguyên đán.
Mặc lãi thấp, người dân vẫn gửi 12,8 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Mặc lãi thấp, người dân vẫn gửi 12,8 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 11/2023, tổng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đạt 12,8 triệu tỷ đồng, mức cao kỷ lục.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/2/2024: Lãi suất 6%/năm vắng bóng

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/2/2024: Lãi suất 6%/năm vắng bóng

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/2/2024, lãi suất tiết kiệm 2/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Ngân hàng tung giải pháp hỗ trợ chủ kinh doanh mùa Tết

Ngân hàng tung giải pháp hỗ trợ chủ kinh doanh mùa Tết

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam triển khai nhiều chương trình ưu đãi và các gói giải pháp thuận ích, hỗ trợ chủ hộ kinh doanh mùa kinh doanh trong mùa Tết.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động