Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 22/10/2021 13:39

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

08:58 | 07/09/2021
Tại cuộc gặp với bà Ghada Fathi Waly, Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc tại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Liên hợp quốc luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại và đồng hành với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đặc biệt, sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời, hiệu quả của Liên hợp quốc đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, tiếp cận các nguồn viện trợ, tư vấn xây dựng chính sách phát triển, nâng cao năng lực quản lý, triển khai các chính sách xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; điều phối viện trợ, quản lý và huy động nguồn lực, giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực tài chính trong công cuộc giảm nghèo, phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với bà Ghada Fathi Waly, Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc tại Áo

Các hoạt động hợp tác của Quốc hội với Liên hợp quốc tại khu vực đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ trực tiếp hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, góp phần nâng cao kỹ năng cho đại biểu Quốc hội. Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cũng như tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế sau đại dịch, đi đôi với khắc phục những tác động tiêu cực của Covid-19 đối với sinh kế của người dân.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, hỗ trợ các nước, trong đó có Việt Nam thực hiện Chương trình Nghị sự vì sự phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Liên Hợp quốc về phòng chống tội phạm và ma túy do bà Ghada Fathi Waly đồng thời là Giám đốc điều hành tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống các loại tội phạm mới như tội phạm mạng, tội phạm trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tài sản ảo.

Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc tại Áo Ghada Fathi Waly khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam. Hiện nay, Liên hợp quốc đang triển khai hợp tác với nhiều bộ, ngành của Việt Nam như: Ngoại giao, Ngân hàng nhà nước, tư pháp và đánh giá cao trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Việt Nam đã thể hiện sự cam kết trong việc thông qua Luật Phòng chống ma túy năm 2020. Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy đã đưa ra nhiều tư vấn và cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc đưa ra những chính sách, quy định sửa đổi Luật Phòng chống ma túy.

Bà Ghada Fathi Waly ủng hộ đề xuất của Việt Nam đưa ra tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về tăng cường an ninh biển lần đầu tiên được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức, về việc thiết lập một mạng lưới các cơ chế, sáng kiến về an ninh biển khu vực do Liên Hợp Quốc điều phối để tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hành động, kịp thời ứng phó với các thách thức chung và khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đảm bảo an ninh biển.

Theo bà Ghada Fathi, Liên hợp quốc và Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, tuy nhiên cần lựa chọn những lĩnh vực cấp bách để triển khai trước như trong các lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, đề xuất thiết lập mô hình 3 bên Liên hợp quốc - IPU - Việt Nam.

Quỳnh Nga