Lạng Sơn thông tin về dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Tại buổi họp báo Quý II/2022 ngày 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha.
Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Cầu thị, lắng nghe, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân

Ông Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã có chủ trương thực hiện từ năm 2009, đến nay đã trải qua nhiều lần điều chỉnh theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án.

"Qua rà soát các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm triển khai" - ông Phạm Hùng Trường nói.

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự án Khu đô thị mới Mai Pha
UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022

Theo ông Phạm Hùng Trường, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhận thấy dự án có quy mô sử dụng đất lớn, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, công tác quản lý đất đai trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi, tiên lượng được những vấn đề lớn, phức tạp, UBND tỉnh đã chủ động giao các cơ quan chức năng rà soát lại quy trình thực hiện dự án và đã phát hiện một số thiếu sót và đang được các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 19/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được văn bản của Công ty Luật TNHH Hừng Đông bảo vệ quyền và lợi ích cho các ông, bà: Nguyễn Anh Tú, Mai Xuân Long, Lê Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Quyên là các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Trong văn bản này nêu nội dung: Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn thực hiện chưa đúng với trình tự, thủ tục và chưa đủ điều kiện để thực hiện thu hồi đất; UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của các ông, bà Nguyễn Anh Tú, Mai Xuân Long, Lê Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Quyên.

Đồng thời, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha và các dự án khác trên địa bàn tỉnh đã tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội.

Trước phản ánh của công dân, với tinh thần cầu thị, lắng nghe để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị Mai Pha tại Hà Nội vào ngày 3/6 và 9/6/2022.

Tiếp đó, ngày 13/6/2022, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Trên cơ sở kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tại buổi tiếp công dân, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Thông báo số 1988 -TB/VPTU, ngày 14/6/2022. "Theo đó, khẳng định Dự án xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha là chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật" - ông Phạm Hùng Trường nhấn mạnh.

Ngày 12/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 101/VP-KT của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 721-KL/TU, ngày 7/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 5/6/2022.

Trong đó, yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 2/6/2022 của UBND tỉnh; báo cáo các nội dung theo nhiệm vụ được giao và kết quả hàng tuần gửi UBND tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung theo quy định của pháp luật. Giao Sở Xây dựng thông báo cho Nhà đầu tư về chủ trương tạm dừng việc triển khai thực hiện dự án.

Sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định

Về kết quả kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục và quá trình triển khai thực hiện Dự án, ông Phạm Hùng Trường cho hay, về việc rà soát diện tích đất trồng lúa, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát lại diện tích các loại đất bị thu hồi của dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự án Khu đô thị mới Mai Pha
Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tổng diện tích đất trồng lúa sau rà soát là 18,39 ha, như vậy, dự án phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 21/6/2022 trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022, trong đó đề xuất hủy bỏ Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Ngày 7/7/2022 HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất ừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trong đó điều chỉnh, bổ sung dự án Khu đô thị mới Mai Pha).

"Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình tự thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa của dự án theo quy định" - ông Phạm Hùng Trường nêu.

Theo ông Phạm Hùng Trường, việc thống kê, lập danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 chưa chính xác.

Điều này do cơ quan chuyên môn của thành phố chỉ căn cứ số liệu do đơn vị tư vấn thống kê và đối chiếu với bản đồ hiện trạng, không đối chiếu các tài liệu khác như sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ mục kê nên không phát hiện diện tích đất trồng lúa phải thu hồi lớn hơn nhiều diện tích đơn vị tư vấn thống kê.

"UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố đang làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân. Khi có kết quả cụ thể là cá nhân, tập thể nào, mức độ vi phạm đến đâu và hình thức xử lý theo quy định của pháp luật thì sẽ công khai cho các hộ được biết" - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên diện tích sân bay Mai Pha, công an tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố rà soát các thửa đất cấp trùng và thu thập các thông tin liên quan, các cơ quan đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về việc chỉ đạo kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án; kết quả kiểm tra cho thấy việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

"Trong công tác quản lý đất đai tại dự án trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi; quá trình triển khai còn có một số việc chưa được thực hiện chính xác như: thống kê đất lúa, cấp trùng diện tích đất sân bay, chuyển mục đích sử dụng đất.... nhưng những sai sót này không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân trong phạm vi thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định" - ông Phạm Hùng Trường chia sẻ.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong à do xe ô tô mất thắng, tài xế không làm chủ tay lái.
Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế khi xe ô tô chở keo tràm va chạm với 2 xe máy, hậu quả khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Hiện Quảng Ninh, Hải Phòng đã khẩn trương tổ chức triển khai các công tác phòng chống bão số 2 theo chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương.
Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương triển khai các phương án ứng phó phòng, chống bão số 2.
Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014.
Dự kiến đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ ngày 2/9

Dự kiến đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ ngày 2/9

Dự kiến, vào dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ hoàn thiện và được khánh thành đưa vào sử dụng.
Kiểm tra vụ

Kiểm tra vụ 'tiệc chia tay' của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh

Ngày 7/8, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra về việc tổ chức tiệc chia tay của ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh
Hà Tĩnh xác nhận cho 299 lao động hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Tĩnh xác nhận cho 299 lao động hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận cho 299 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác minh đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ thuê nhà.
Quảng Ninh: Một công nhân ngành than tử vong khi bơm nước trong lò

Quảng Ninh: Một công nhân ngành than tử vong khi bơm nước trong lò

Một công nhân ngành than thuộc Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin đã tử vong do bị ngã xuống nước khi đang thực hiện nhiệm vụ bơm nước lò hạ thông gió.
Chấm dứt hoạt động 2 dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định

Chấm dứt hoạt động 2 dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định

Hai dự án của Tập đoàn FLC ở tỉnh Bình Định bị chấm dứt hoạt động vì không thực hiện theo đúng tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.
Thành phố Hà Nội: Trình 3 phương án xây dựng nhà ga ngầm C9 tuyến Metro số 2

Thành phố Hà Nội: Trình 3 phương án xây dựng nhà ga ngầm C9 tuyến Metro số 2

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng phương án đặt nhà ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Quảng Ninh: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch TP Hạ Long

Quảng Ninh: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch TP Hạ Long

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.
Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

Mức giá xăng, dầu hiện nay đã tương đương với thời điểm tháng 1/2022. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng thiết yếu ở Nghệ An vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Đắk Nông: Tai nạn giao thông liên hoàn nhiều người bị thương

Đắk Nông: Tai nạn giao thông liên hoàn nhiều người bị thương

Chiều 2/8, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người bị thương.
Độc đáo Hội thi sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam

Độc đáo Hội thi sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam

Hội thi sâm Ngọc Linh do UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng nay (ngày 1/8) đã thu hút đông đảo hộ trồng sâm đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
Vụ dùng súng AK cướp vàng ở Thừa Thiên Huế: Hoạt động buôn bán tại chợ Đông Ba diễn ra bình thường

Vụ dùng súng AK cướp vàng ở Thừa Thiên Huế: Hoạt động buôn bán tại chợ Đông Ba diễn ra bình thường

Sau một ngày xảy ra vụ cướp vàng táo tợn ở khu vực chợ Đông Ba, TP. Huế, ngày 1/8 các hoạt động buôn bán của tiểu thương diễn ra bình thường.
Thừa Thiên Huế: Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng

Thừa Thiên Huế: Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng

Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương khen thưởng đột xuất các lực lượng có thành tích xuất sắc trong vụ án cướp tiệm vàng khu vực chợ Đông Ba.
Quảng Ninh: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chưa thể khai thác từ 1/8

Quảng Ninh: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chưa thể khai thác từ 1/8

Do thời tiết mưa nhiều khiến việc thị công trải thảm nhựa mặt đường gặp khó khăn nên Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chưa thể đưa vào khai thác từ 1/8.
Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, biên giới

Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, biên giới

Thừa Thiên Huế đề nghị Trung ương hỗ trợ, bố trí nguồn ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng hai bên khu vực cửa khẩu, xây dựng và nâng cấp các chợ biên giới
Quảng Ninh: Sẽ giám định mẫu đất đá màu xám nghi là khoáng sản khi thi công đường

Quảng Ninh: Sẽ giám định mẫu đất đá màu xám nghi là khoáng sản khi thi công đường

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị giám định mẫu đất đá màu xám nghi là khoáng sản, được phát hiện khi thi công đường nối QL279 - tỉnh lộ 342.
Thừa Thiên Huế: Không có “vùng cấm” trong việc xử lý ô tô cơi nới thành thùng

Thừa Thiên Huế: Không có “vùng cấm” trong việc xử lý ô tô cơi nới thành thùng

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế xử lý tình trạng ô tô cơi nới thành thùng bằng hình thức ký cam kết, tự giác tháo dỡ và không có “vùng cấm” trong thực hiện.
Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông được ký kết

Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông được ký kết

4 tỉnh, thành phố và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chính thức ký kết Thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.
Giá xăng dầu giảm, gánh nặng của người dân và doanh nghiệp giảm bớt

Giá xăng dầu giảm, gánh nặng của người dân và doanh nghiệp giảm bớt

Việc giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu vừa qua, khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi giá xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt.
Tỉnh Quảng Ninh thực hiện thu phí không dừng trên cao tốc từ ngày 1/8

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện thu phí không dừng trên cao tốc từ ngày 1/8

Từ ngày 1/8, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các trạm thu phí không dừng trên cao tốc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động