Lạng Sơn thông tin về dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Tại buổi họp báo Quý II/2022 ngày 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha.
Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Cầu thị, lắng nghe, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân

Ông Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã có chủ trương thực hiện từ năm 2009, đến nay đã trải qua nhiều lần điều chỉnh theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án.

"Qua rà soát các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm triển khai" - ông Phạm Hùng Trường nói.

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự án Khu đô thị mới Mai Pha
UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022

Theo ông Phạm Hùng Trường, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhận thấy dự án có quy mô sử dụng đất lớn, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, công tác quản lý đất đai trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi, tiên lượng được những vấn đề lớn, phức tạp, UBND tỉnh đã chủ động giao các cơ quan chức năng rà soát lại quy trình thực hiện dự án và đã phát hiện một số thiếu sót và đang được các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 19/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được văn bản của Công ty Luật TNHH Hừng Đông bảo vệ quyền và lợi ích cho các ông, bà: Nguyễn Anh Tú, Mai Xuân Long, Lê Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Quyên là các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Trong văn bản này nêu nội dung: Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn thực hiện chưa đúng với trình tự, thủ tục và chưa đủ điều kiện để thực hiện thu hồi đất; UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của các ông, bà Nguyễn Anh Tú, Mai Xuân Long, Lê Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Quyên.

Đồng thời, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha và các dự án khác trên địa bàn tỉnh đã tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội.

Trước phản ánh của công dân, với tinh thần cầu thị, lắng nghe để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị Mai Pha tại Hà Nội vào ngày 3/6 và 9/6/2022.

Tiếp đó, ngày 13/6/2022, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Trên cơ sở kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tại buổi tiếp công dân, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Thông báo số 1988 -TB/VPTU, ngày 14/6/2022. "Theo đó, khẳng định Dự án xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha là chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật" - ông Phạm Hùng Trường nhấn mạnh.

Ngày 12/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 101/VP-KT của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 721-KL/TU, ngày 7/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 5/6/2022.

Trong đó, yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 2/6/2022 của UBND tỉnh; báo cáo các nội dung theo nhiệm vụ được giao và kết quả hàng tuần gửi UBND tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung theo quy định của pháp luật. Giao Sở Xây dựng thông báo cho Nhà đầu tư về chủ trương tạm dừng việc triển khai thực hiện dự án.

Sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định

Về kết quả kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục và quá trình triển khai thực hiện Dự án, ông Phạm Hùng Trường cho hay, về việc rà soát diện tích đất trồng lúa, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát lại diện tích các loại đất bị thu hồi của dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự án Khu đô thị mới Mai Pha
Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tổng diện tích đất trồng lúa sau rà soát là 18,39 ha, như vậy, dự án phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 21/6/2022 trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022, trong đó đề xuất hủy bỏ Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Ngày 7/7/2022 HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất ừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trong đó điều chỉnh, bổ sung dự án Khu đô thị mới Mai Pha).

"Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình tự thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa của dự án theo quy định" - ông Phạm Hùng Trường nêu.

Theo ông Phạm Hùng Trường, việc thống kê, lập danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 chưa chính xác.

Điều này do cơ quan chuyên môn của thành phố chỉ căn cứ số liệu do đơn vị tư vấn thống kê và đối chiếu với bản đồ hiện trạng, không đối chiếu các tài liệu khác như sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ mục kê nên không phát hiện diện tích đất trồng lúa phải thu hồi lớn hơn nhiều diện tích đơn vị tư vấn thống kê.

"UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố đang làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân. Khi có kết quả cụ thể là cá nhân, tập thể nào, mức độ vi phạm đến đâu và hình thức xử lý theo quy định của pháp luật thì sẽ công khai cho các hộ được biết" - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên diện tích sân bay Mai Pha, công an tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố rà soát các thửa đất cấp trùng và thu thập các thông tin liên quan, các cơ quan đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về việc chỉ đạo kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án; kết quả kiểm tra cho thấy việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

"Trong công tác quản lý đất đai tại dự án trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi; quá trình triển khai còn có một số việc chưa được thực hiện chính xác như: thống kê đất lúa, cấp trùng diện tích đất sân bay, chuyển mục đích sử dụng đất.... nhưng những sai sót này không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân trong phạm vi thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định" - ông Phạm Hùng Trường chia sẻ.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Siêu du thuyền chở gần 1.000 du khách Trung Quốc đến Hạ Long

Quảng Ninh: Siêu du thuyền chở gần 1.000 du khách Trung Quốc đến Hạ Long

Sáng 28/11, siêu du thuyền Zhao Shang Yi Dun chở gần 1000 khách Trung Quốc đã cập Cảng quốc tế Hạ Long, bắt đầu hành trình thăm quan tại Việt Nam.
Hà Nội: Khai trương thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức

Hà Nội: Khai trương thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức

Sáng nay 28/11, Sở GTVT Hà Nội đã khai trương thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng.
Vĩnh Phúc: Nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, tạo đòn bẩy phát triển

Vĩnh Phúc: Nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, tạo đòn bẩy phát triển

Tỉnh Vĩnh Phúc xác định, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị hiện đại, đồng bộ là cơ sở để sẵn sàng thu hút đầu tư.
Quảng Ninh: Trao 103 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VII và lần thứ VIII

Quảng Ninh: Trao 103 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VII và lần thứ VIII

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII và thứ VIII, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 103 mô hình, sản phẩm.
Yên Bái cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Yên Bái cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Dù đã đạt kết quả khả quan tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch tỉnh Yên Bái cần nhiều hơn sự hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Đối tượng nào được hỗ trợ 1 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2024?

Hà Nội: Đối tượng nào được hỗ trợ 1 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2024?

Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng mỗi người dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Hà Nội: Di dời gấp 6 hộ dân bị sụt lún nhà

Hà Nội: Di dời gấp 6 hộ dân bị sụt lún nhà

Chính quyền xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai, Hà Nội) kịp thời di dời 6 hộ dân ra khỏi khu vực sụt lún nguy hiểm.
Thanh Hóa: 9 tháng, xử phạt gần 12 tỷ đồng sau thanh tra

Thanh Hóa: 9 tháng, xử phạt gần 12 tỷ đồng sau thanh tra

9 tháng năm 2023, các cơ quan thanh tra tỉnh Thanh Hóa tiến hành 322 cuộc thanh tra hành chính, 402 cuộc thanh tra chuyên ngành, buộc thu hồi số tiền lớn.
Quảng Ninh: Duy trì tăng trưởng 2 con số trong 8 năm liên tiếp

Quảng Ninh: Duy trì tăng trưởng 2 con số trong 8 năm liên tiếp

Với quy mô nền kinh tế ước đạt trên 312.000 tỷ đồng, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số trong 8 năm liên tiếp.
Hơn 1.100 công chức, viên chức tại Bình Dương bỏ việc, thôi việc

Hơn 1.100 công chức, viên chức tại Bình Dương bỏ việc, thôi việc

Tại Bình Dương hơn 1.100 công chức, viên chức bỏ việc, thôi việc, trong đó có 70 người đang giữ chức vụ lãnh đạo.
Bộ Công Thương: Phú Thọ xây dựng nông thôn mới đến đâu cần chắc đến đó

Bộ Công Thương: Phú Thọ xây dựng nông thôn mới đến đâu cần chắc đến đó

Ngày 21/11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tiến hành làm việc, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ.
Hà Nam: Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Hà Nam: Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (Hà Nam) có diện tích 223ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.
Bộ Công Thương: Điện lưới quốc gia đã vươn tới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái

Bộ Công Thương: Điện lưới quốc gia đã vươn tới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái

Đó là một phần ghi nhận từ Đoàn công tác của Bộ Công Thương trong quá trình kiểm tra, đánh giá thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái, ngày 20/11.
Chợ phiên OCOP Thanh Hóa thu hút hàng trăm nghìn người xem, chốt hàng nghìn đơn hàng

Chợ phiên OCOP Thanh Hóa thu hút hàng trăm nghìn người xem, chốt hàng nghìn đơn hàng

Chợ phiên OCOP Thanh Hóa ngày 18/11 kéo dài 4 tiếng đã thu hút hơn 375.000 người xem livestream, mang về 205 triệu đồng doanh thu và 1.000 đơn hàng OCOP.
Thanh Hóa: Tai nạn lao động khiến một chủ mỏ đá tử vong

Thanh Hóa: Tai nạn lao động khiến một chủ mỏ đá tử vong

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa khiến ông V.V.D., một chủ mỏ đá bị tử vong tại chỗ.
Đắk Lắk thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đắk Lắk thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua Nghị quyết trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lấy ý kiến về 2 nhóm vấn đề lớn trong việc Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Lấy ý kiến về 2 nhóm vấn đề lớn trong việc Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Có 2 vấn đề lớn cần quan tâm và thảo luận để phục vụ tốt hơn cho quá trình lập Quy hoạch Thủ đô mà Thành phố Hà Nội đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện.
Thừa Thiên Huế: Cấp điện trở lại cho 100% khách hàng sau mưa lũ

Thừa Thiên Huế: Cấp điện trở lại cho 100% khách hàng sau mưa lũ

Trong và sau mưa lũ, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khẩn trường kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện, sửa chữa; đến nay 100% khách hàng được cấp điện trở lại.
Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh – Nhật Bản 2023: Kiến tạo không gian và cơ hội phát triển

Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh – Nhật Bản 2023: Kiến tạo không gian và cơ hội phát triển

Tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại JETRO tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh – Nhật Bản năm 2023.
Hà Nội: Các bãi đỗ xe chỉ đáp ứng 8-10%, 90% đang tận dụng các bãi đất trống

Hà Nội: Các bãi đỗ xe chỉ đáp ứng 8-10%, 90% đang tận dụng các bãi đất trống

Hiện nay Hà Nội đang thiếu bãi đỗ xe trầm trọng, chỉ đáp ứng 8-10% tổng số phương tiện của Thủ đô hiện có.
TP. Hồ Chí Minh: Hết tiền trả lương, một công ty bất động sản cho toàn bộ nhân viên tạm nghỉ

TP. Hồ Chí Minh: Hết tiền trả lương, một công ty bất động sản cho toàn bộ nhân viên tạm nghỉ

Bắt đầu từ ngày 26/11, toàn bộ nhân viên Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) sẽ tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc.
Hà Nội: Nhiều quận, huyện chỉ số côn trùng sốt xuất huyết cao vượt ngưỡng

Hà Nội: Nhiều quận, huyện chỉ số côn trùng sốt xuất huyết cao vượt ngưỡng

Theo kết quả giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số ổ dịch, cho thấy còn tồn tại các yếu tố nguy cơ, chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng.
Thừa Thiên Huế: Bước đầu khắc phục, hỗ trợ sau mưa lũ

Thừa Thiên Huế: Bước đầu khắc phục, hỗ trợ sau mưa lũ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế đã có báo cáo về thiệt hại ban đầu; triển khai khắc phục, hỗ trợ sau mưa lũ.
Thừa Thiên Huế: Hoãn tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 do mưa lũ

Thừa Thiên Huế: Hoãn tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 do mưa lũ

Ngày 15/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo về việc hoãn tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023, nguyên nhân do mưa lũ phức tạp.
Thừa Thiên Huế ngập chìm trong biển nước

Thừa Thiên Huế ngập chìm trong biển nước

Mưa đặc biệt lớn, nước thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước các sông Thừa Thiên Huế dâng cao, nhiều vùng bị ngập chìm trong biển nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động