Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 15/01/2021 22:14

Huyện Nam Đàn (Nghệ An): Phát triển văn hóa gắn với du lịch

10:00 | 20/07/2020
Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), huyện Nam Đàn đặt mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.        

Nâng cao các tiêu chí từ huyện đến xã

Nam Đàn là 1 trong 4 huyện của cả nước được Chính phủ lựa chọn làm điểm để xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2025, cùng với các huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), Hải Hậu (Nam Định), Đơn Dương (Lâm Đồng). Trong đó, Nam Đàn được chọn xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng "Phát triển văn hoá gắn với du lịch", Đề án của huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019. Sau hơn 1 năm triển khai, diện mạo quê hương Nam Đàn đã có những khởi sắc nhất định.

5754 ynh 1
Năm 2020, huyện Nam Đàn phấn đấu có 6-7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Theo đó, về việc tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM từ huyện đến xã, Nam Đàn đã triển khai điều chỉnh, bổ sung đầy đủ, kịp thời các quy hoạch cho giai đoạn mới như: Lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch một số hạng mục tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; quy hoạch mở rộng thị trấn Nam Đàn; quy hoạch các xóm mẫu và điều chỉnh quy hoạch NTM tại các xã. Đến nay, các quy hoạch cơ bản hoàn thành, hiện đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đẩy mạnh xây dựng mới, nâng cấp hoàn thiện dần hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, trong đó một số công trình có giá trị đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được hoàn thiện như đường vành đai phía Bắc kết nối các di tích, các tuyến đường thuộc vùng ngập lũ 5 Nam…

Trong năm, huyện đã huy động các nguồn lực xây dựng được 93,4 km đường giao thông nông thôn, 11,4 km giao thông nội đồng; xây dựng mới 15 trạm biến áp, cải tạo nâng cấp 27 km đường dây hạ thế... Nhìn chung, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng trên địa bàn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ dân sinh.

Về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ gắn xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, huyện duy trì và nhân rộng các mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao, các vùng sản xuất rau màu tập trung theo tiêu chuẩn VietGap. Đến nay, toàn huyện có 10 mô hình sản xuất rau, củ, quả trong nhà lưới và 4 cánh đồng rau VietGap. Gắn sản xuất với chế biến các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm được công nhận là sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)… đến thời điểm này, huyện có 8 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, dự kiến năm 2020 sẽ có thêm 15-20 sản phẩm được công nhận mới.

5755 ynh 2 oki

Huyện Nam Đàn tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo sự kết nối du lịch

Đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trong năm qua, huyện Nam Đàn đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm về văn hóa, tín ngưỡng, nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo sự kết nối du lịch như: Nhà truyền thống, Trung tâm Văn hóa, thông tin và Truyền thông; nâng cấp, sửa chữa các hạng mục sân vận động huyện…

Xây dựng các xã NTM kiểu mẫu theo chủ đề, xây dựng các mô hình du lịch văn hóa được tích cực triển khai, bước đầu hình thành được một số mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông thôn như khu thực nghiệm sinh thái, trang trại hoa gắn du lịch, dịch vụ và du lịch homestay tại Kim Liên, mô hình trang trại sinh thái tại các xã bán sơn địa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, triển khai xây dựng NTM tại huyện Nam Đàn vẫn còn tồn tại, hạn chế. Theo đó, tiến độ thực hiện một số nội dung, tiêu chí vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số dự án điểm chưa được triển khai do thiếu vốn. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn sản xuất theo hướng công nghệ cao, VietGapcòn nhỏ lẻ. Chưa xây dựng được các điểm du lịch, vui chơi giải trí để thu hút du khách, hệ thống khách sạn trên địa bàn chưa đáp ứng được dịch vụ lưu trú. Cảnh quan, môi trường chưa đồng bộ. Hơn nữa, trong thời gian thực hiện Đề án lại phải thực hiện chủ trương về sáp nhập các đơn vị hành chính từ 24 đơn vị cấp xã xuống còn 19 đơn vị, từ 330 xóm, khối xuống còn 156 xóm… tạo nên sự "thừa thiếu" về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cũng như trụ sở làm việc.

Theo lộ trình Nam Đàn xác định, năm 2020 phải tập trung cao để hoàn thành 6-7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2-3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, các xã không làm điểm đạt 2-3 tiêu chí nâng cao và xây dựng 6-8 xóm đạt chuẩn xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp"... ngoài ra, tập trung xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung liên quan tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, huyện xác định một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, ngoài huy động tốt nguồn lực của địa phương, tiếp nhận, lồng ghép các dự án đầu tư từ ngân sách cấp trên; hoàn thành đảm bảo tiến độ các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2020 theo kế hoạch được phê duyệt. Triển khai các dự án đầu tư từ nguồn vốn trung ương, tỉnh, huyện, xã và từ nguồn xã hội hóa để hoàn thiện tổng thể hệ thống kết cấu hạ tầng với nguồn kinh phí khoảng trên 600 tỷ đồng.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Mở rộng các mô hình công nghệ cao đã có, thực hiện liên kết giữa các mô hình để hoạt động theo chuỗi một cách hiệu quả. Triển khai quyết liệt đề án OCOP của huyện, phân loại, đánh giá kịp thời các sản phẩm đã có như: Sắn dây, miến gạo, các sản phẩm từ chanh...

Bằng các giải pháp quyết liệt, huyện Nam Đàn chủ trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn du lịch tại 7 xã đã lựa chọn, trong đó quyết tâm hoàn thiện các nội dung để xã Kim Liên và Nam Cát đạt chuẩn trong năm 2020.

Huyện Nam Đàn đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 6/23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.

Nguyễn Hạnh