Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 15:48

Đơn giản hóa các điều kiện hoạt động đo lường, tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp

07:10 | 19/11/2021
Thời gian qua, thực hiện mục tiêu của Chính phủ về việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, các điều kiện cho hoạt động đo lường cũng từng bước được đơn giản hóa, cắt giảm.

Đo lường là hoạt động đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với đời sống kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Theo Luật Đo lường và Luật Đầu tư thì hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường được xã hội hóa và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, bất cứ tổ chức nào nếu đủ điều kiện theo quy định đều có quyền tham gia vào hoạt động đo lường này.

Đơn giản hóa các điều kiện hoạt động đo lường, tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp
Hiệu chuẩn các thiết bị y tế tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ.

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu của Chính phủ về việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, các điều kiện cho hoạt động đo lườngcũng từng bước được đơn giản hóa, cắt giảm. Cụ thể như Nghị định 154 được cắt giảm, đơn giản hóa hơn Nghị định 105 và đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính này trên môi trường điện tử ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Do vậy, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường ngày càng được xã hội hóa mạnh mẽ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, hiện chúng ta đã xây dựng và hình thành mạng lưới thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm gồm 520 Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 420 tổ chức.

Đơn giản hóa các điều kiện hoạt động đo lường, tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp
Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Các chuyên gia đánh giá, về cơ bản, mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm này đã và đang đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng phương tiện đo để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác; trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ngày càng gia tăng, đa dạng các sản phẩm, hàng hóa,nhu cầu kiểm soát, kiểm tra các hoạt động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn. Do đó, trong giai đoạn tới, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phải không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Cụ thể, trước tiên cần đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đo lường và các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện quy định về sử dụng phương tiện đo, ghi định lượng hàng đóng gói sẵn trong sản xuất kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.

Thứ hai, trên cơ sở các thiết bị đã được đầu tư, các đơn vị chức năng cần tăng cường bổ sung, mở rộng năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương; đồng thời, tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa để đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội nhập.

Thanh Tùng