Đảm bảo tiến độ Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội có báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội khởi công khu tái định cư phục vụ dự án Vành đai 4 Bàn giao trên 90% mặt bằng dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Dự án đường Vành đai 4 qua huyện Mê Linh sẽ hoàn thành các hạng mục trước tháng 3/2024

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, 03 tỉnh thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.312,05/1.390,49ha, đạt 94,36%, di chuyển 15.760/16.377 ngôi mộ, đạt 96,23%.

Về công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình ngầm nổi) nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng: Công tác di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV: Trên địa bàn TP. Hà Nội đã khởi công thi công móng cột cao thế trên địa bàn huyện Sóc Sơn; tỉnh Hưng Yên đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, tỉnh Bắc Ninh hiện đang tổ chức phê duyệt thiết kế. Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Hiện nay, các địa phương đang triển khai tổ chức lập TKBVTC.

Đảm bảo tiến độ Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Phối cảnh đường Vành đai 4.

Về di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (hệ thống điện hạ thế, trung thế; hệ thống viễn thông; cấp nước;...) nằm trong phạm vi GPMB: Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn và công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản, hiện đang trong quá trình thiết kế, thẩm định phương án di chuyển. Đến nay, đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công di chuyển ngoài hiện trường.

Dự án thành phần 2.1: Trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và 09 mũi thi công cầu. Đối với hạng mục thi công đường: Đã thi công bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 425.696/712.468m3, đắp cát khoảng 752.357/2.873.780 m3, đắp đất bao K95 khoảng 60.726/402.262m3, đắp đất K98 khoảng 5.990/156.941m3, thi công cọc CDM khoảng 1.546/525.982m, giếng cát khoảng 1.923/6.213m, cắm bấc thấm khoảng 165.061/2.192.711m và các công tác khác. Đối với hạng mục cầu: Hoàn thành 285/532 cọc khoan nhồi và đang thi công đúc dầm các cầu: Cà Lồ, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, Khê Tang, Đan Hoài, Hòa Chư, Văn Hội... với số lượng 28/198 dầm Super-T, 82/330 dầm bản.

Tổng giá trị hợp đồng của 04 gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.1 khoảng 4.691 tỷ đồng; sản lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 586 tỷ đồng (12,5% giá trị hợp đồng).

Về nguồn vật liệu phục vụ dự án, đến nay, các nhà thầu thi công đã thi công được hơn 0,94 triệu m3/2,874 triệu m3 cát đắp, 0,07 triệu m3/0,402 triệu m3 đất đắp từ các nguồn thương mại, Nhà thầu thi công của Dự án thành phần 2.1 đang khai thác mỏ cát Chu Phan theo cơ chế đặc thù với khối lượng khoảng hơn 0,215 triệu m3. Việc tháo gỡ các thủ tục để tạo điều kiện cho phép nhà thầu thi công khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù tại các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vật liệu theo tiến độ thi công Dự án. Ngoài ra, Sở Tài nguyên Môi trường đang tiếp tục rà soát quy hoạch với các mỏ cát tại khu vực phía Đông và Đông Bắc của Thành phố nhằm cung ứng đủ cát đắp nền cho đường Vành đai 4 (bao gồm cả hỗ trợ cho đoạn qua địa bàn các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh).

Dự án thành phần 2.2 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên): Đã tổ chức 4 mũi thi công đường, đến nay bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 89.354/794.024 m3, đắp cát khoảng 75.675/727.675 m3, thi công cắm bấc thấm 42.000/519.100m. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.2 khoảng 1.253 tỷ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt 25 tỷ đồng (đạt 2,0%).

Dự án thành phần 2.3 (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Tuyến đường song hành chia thành 03 phân đoạn tương ứng với 03 gói thầu xây lắp. Trong đó đoạn từ giáp ranh với tỉnh Hưng Yên đến QL.38 tổ chức 07 mũi thi công đường. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu đã khởi công khoảng 874,68 tỷ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt 15,0 tỷ đồng (đạt 1,7%). Đoạn từ QL.38 đến cầu Hoài Thượng: Lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 02/2024. Đoạn thuộc địa phận thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh: Phê duyệt và lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thi công trong Quý I/2024.

Dự án thành phần 3 (Dự án PPP): Dự án thành phần 3 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 20/12/2023. Hiện nay, Ban QLDA đang tổ chức triển khai công tác khảo sát địa hình, khoan khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với Tiểu dự án đầu tư công trên địa bàn cả 03 tỉnh, thành phố và đang triển khai lập HSMT, lựa chọn nhà đầu tư.

Về tình hình giải ngân, thanh toán đối với TP. Hà Nội: Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 11.824,869 tỷ đồng, đã giải ngân 8.623,5 tỷ đồng, đạt 72,3%. Đối với tỉnh Hưng Yên: Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 3.652,26 triệu đồng, đã giải ngân 2.342,06 triệu đồng, đạt 64,13%. Đối với tỉnh Bắc Ninh: Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 2.143.000 triệu đồng, đã giải ngân 1.547.514 triệu đồng, đạt 72,21%.

Xác định đây là dự án quan trọng quốc gia, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo và sự vào cuộc các Sở, ngành, địa phương cũng như cả hệ thống chính trị, đến nay trên địa bàn ba tỉnh, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã ổn định tổ chức và huy động đầy đủ 100% nhân lực, máy móc để thi công đồng loạt trên toàn tuyến đường song hành, mục tiêu phấn đấu năm 2024 hoàn thành các nội dung cụ thể như sau:

Đối với nhóm dự án thành phần 1, tập trung thực hiện công tác GPMB đối với 78,44 ha còn lại (TP. Hà Nội 22,22 ha; tỉnh Hưng Yên 34,6 ha, tỉnh Bắc Ninh 21.62 ha) và di chuyển mộ xong trước ngày 31/3/2024.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư cho các hộ dân, phấn đấu hoàn thành trong Quý III/2024; trường hợp không kịp hoàn thành thì các địa phương nghiên cứu chính sách tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tập trung di chuyển các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi (điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước và các hạng mục khác), phấn đấu hoàn thành trong Quý II/2024; phấn đấu cơ bản hoàn thành di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV trên toàn tuyến trong Quý III/2024.

Đối với nhóm dự án thành phần 2, thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành: Tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến, phấn đấu cơ bản hoàn thành các đoạn tuyến đường song hành trong năm 2025.

Với dự án thành phần 3 (Dự án đầu tư PPP): Tập trung tổ chức lập, phấn đấu trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với Tiểu dự án đầu tư công trong Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) trong tháng 4/2024, phê duyệt trong tháng 6/2024; Phấn đấu phê duyệt HSMT lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 3/2024, phát hành trong tháng 4/2024; Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong Quý III/2024, khởi công công trình vào đầu Quý IV/2024.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Giao thông vận tải

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Năm du lịch Tuyên Quang 2024: Khơi thông tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Năm du lịch Tuyên Quang 2024: Khơi thông tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2024 cơ bản đã hoàn tất.
Thái Bình: Tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp Hungary quan tâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư

Thái Bình: Tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp Hungary quan tâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư

Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đang có chuyến thăm, tổ chức xúc tiến đầu tư tại một số nước châu Âu, trong đó có Hungary.
Thừa Thiên Huế: Cần sớm đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Thừa Thiên Huế: Cần sớm đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Chiều 22/4, Đoàn công tác Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo an toàn giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Hải Dương: 90% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn cam kết điều chỉnh phụ tải điện

Hải Dương: 90% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn cam kết điều chỉnh phụ tải điện

Đến nay đã có 350 trên tổng số 386 khách hàng là doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ hàng năm đạt 1 triệu kWh tham gia ký cam kết điều chỉnh phụ tải điện.
Giới thiệu trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh Điện Biên theo dòng lịch sử

Giới thiệu trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh Điện Biên theo dòng lịch sử

Ngày 26/4/2024 sẽ diễn ra Triển lãm trực tuyến Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ với hơn 300 tài liệu, hình ảnh.

Tin cùng chuyên mục

Thừa Thiên Huế: Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Thừa Thiên Huế: Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Ngày 22/4, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh.
Sắp diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sắp diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ diễn ra vào ngày 28/4/2024 tại TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Hải Phòng: Sông Lạch Tray cấm phương tiện thủy lưu thông từ 5h00 ngày 20/4

Hải Phòng: Sông Lạch Tray cấm phương tiện thủy lưu thông từ 5h00 ngày 20/4

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, từ 5h00 ngày 20/4, một đoạn luồng đường thủy trên sông Lạch Tray, Hải Phòng sẽ cấm phương tiện thủy lưu thông.
Hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Theo Ban tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên tham gia.
Lâm Đồng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Lâm Đồng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức cuộc họp và biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.
Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Nhiều hộ kinh doanh trước Khu du lịch hồ Than Thở, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng buồn rầu vì ế ẩm do 2 năm nay Khu du lịch đóng cửa, nâng cấp dẫn đến không có khách.
TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), TP. Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu Thiên với hàng nghìn người tham dự.
Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối ngày 17/4, UBND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động văn nghệ, biểu diễn đặc sắc.
Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Ngày 17/4 tại huyện Xín Mần, Đảng ủy BĐBP Hà Giang và Huyện ủy 7 huyện biên giới tỉnh Hà giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Trong năm 2023, Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) được quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng lượng tàu cập cảng bán cá và tránh trú bão.
Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Sở Du lịch, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh.
Hà Giang: Chợ lùi Sà Phìn - nét văn hóa độc đáo của người vùng cao

Hà Giang: Chợ lùi Sà Phìn - nét văn hóa độc đáo của người vùng cao

Không đơn thuần chỉ là mua sắm, trao đổi hàng hóa, chợ lùi Sà Phìn còn được xem như là một phiên chợ tình độc đáo của tỉnh Hà Giang.
Thừa Thiên Huế: Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Thừa Thiên Huế: Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban, ngành liên quan đã có chuyến khảo sát chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe.
Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận xác định tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thúc đẩy sản phẩm OCOP Hậu Giang

Thúc đẩy sản phẩm OCOP Hậu Giang

Năm 2024, Hậu Giang đặt mục tiêu công nhận ít nhất 8 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, thăng hạng ít nhất 25% sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cấp tỉnh.
Cà Mau: Thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Cà Mau: Thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao trên địa bàn.
Nam Định đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc dài 50,6 km

Nam Định đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc dài 50,6 km

UBND tỉnh Nam Định đã đề nghị Chính phủ cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định.
Phú Thọ: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2024

Phú Thọ: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2024

Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Đền Hùng 2024.
Đầu tư công nghệ chế biến sâu: Mở lối ra bền vững cho nông sản Sơn La

Đầu tư công nghệ chế biến sâu: Mở lối ra bền vững cho nông sản Sơn La

Nhiều doanh nghiệp tại Sơn La đã đầu tư vào ngành chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản Sơn La.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động