Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 28/09/2020 15:33

Cục Công nghiệp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:58 | 12/05/2020
Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chiều ngày 11/5/2020, Đảng bộ Cục Công nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thắng Hải - Ủy viên Bán cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương; các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục Công nghiệp.

Đảng bộ Cục Công nghiệp được thành lập vào tháng 8 năm 2017, trên cơ sở sáp nhập từ 2 Chi bộ: Chi bộ Vụ Công nghiệp nặng và Chi bộ Vụ Công nghiệp nhẹ. Hiện tại, Đảng bộ Cục Công nghiệp có 3 Chi bộ trực thuộc, với 42 đảng viên (bao gồm 40 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị).

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, với mục tiêu “Dân chủ - Đoàn kết - Ổn định - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ Cục Công nghiệp tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác, cũng như các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Công Thương giao; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Trương Thanh Hoài - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy Cục Công nghiệp cùng tập thể Lãnh đạo Cục đã tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công Thương.

Hàng năm, Cục Công nghiệp đều hoàn thành đúng thời hạn nhiệm vụ xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chính sách. Cụ thể, Cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế, xây dựng, bổ sung các Nghị định liên quan đến lĩnh vực ô tô, thuốc lá, khoáng sản và rượu; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68 về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; hoàn thành Báo cáo Tổng kết 10 năm Đề án Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025,…

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Đảng uỷ viên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp báo cáo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ mới

Với chức năng tham mưu, Cục Công nghiệp đã đề xuất Lãnh đạo Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình chuyên ngành công nghiệp; tổ chức triển khai một số dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, hải quan, cạnh tranh, phòng vệ thương mại, công thương địa phương, thị trường trong nước, xuất nhập khẩu. Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ - TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2017 đến nay, Cục Công nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ. Điển hình như thực hiện MOU hợp tác với Bộ MOTIE Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ; hợp tác với Ngân hàng Thế giới (World Bank) thực hiện chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ và chương trình thí điểm phát triển nhà cung ứng cho các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam; triển khai hợp tác với Công ty TNHH Samsung Việt Nam, thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2020 - 2024.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Cục Công nghiệp luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của các cơ quan Đảng cấp trên; xây dựng chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, công tác dân vận, công tác tuyên giáo và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ cũng được Đảng ủy Cục Công nghiệp tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Đảng ủy Cục đã tích cực triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Đảng ủy Bộ Công Thương phê duyệt; chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đảng viên, cử cán bộ, đảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng - an ninh, hội nhập kinh tế quốc tế. Việc sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến rõ rệt, các chi bộ duy trì đều đặn sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần.

Đảng bộ Cục Công nghiệp cũng đã tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; luôn kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai các quy định, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tới các tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương.

Đồng thời, Đảng ủy Cục đã tổ chức chỉ đạo các Chi ủy nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng, kịp thời phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng ủy cấp trên về công tác dân vận.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp báo cáo góp ý nội dung trong Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng

Với các kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cục Công nghiệp đã liên tục đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2017 - 2019, trong đó, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 là 1 đồng chí, năm 2019 là 5 đồng chí; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 là 23 đồng chí, năm 2019 là 33 đồng chí.

Hướng tới mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”, Đảng bộ Cục Công nghiệp đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khoá XIII; 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 30% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu 5 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 90% các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới, kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của Trung ương, Đảng Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương tới toàn thể đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể;

Tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phù hợp thực tế, coi trọng công tác giám sát thường xuyên; kiện toàn tổ chức các chi bộ và tổ chức bộ máy Cục Công nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động hiệu quả; tập trung hoàn thiện công tác xây dựng thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan Trung ương và địa phương về vai trò của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trong công tác dân vận.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Đảng bộ Cục Công nghiệp xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thắng Hải - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Cục Công nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng tại Cục Công nghiệp được đặc biệt chú trọng. Mặc dù là đơn vị mới được thành lập, với nhiều sự biến động về mặt tổ chức và nhân sự, đến nay, Cục Công nghiệp đã hoàn thiện và ổn định bộ máy, công tác đảng viên được thực hiện nghiêm túc với số lượng lên đến 42 đảng viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Thắng Hải đề nghị Cục cần tiếp tục tập trung chú trọng hơn nữa về xây dựng chất lượng đảng viên, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển ngành công nghiệp cả nước.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Đỗ Thắng Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Công nghiệp

Biểu dương những thành tích Đảng bộ Cục Công nghiệp đã đạt được, ông Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho rằng, bên cạnh những thành công trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, Đảng bộ cần tập trung tăng cường công tác giám sát, kỷ luật nghiêm minh. Bước sang nhiệm kỳ mới, có nhiều thách thức, yếu tố quyết định và then chốt là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện các Nghị quyết Trung ương IV, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khoá mới 2020 - 2025, gồm 3 đồng chí: đồng chí Trương Thanh Hoài, đồng chí Phạm Tuấn Anh và đồng chí Nguyễn Ngọc Thành. Trong đó, đồng chí Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp được tín nhiệm và tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đại hội khoá mới
cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Ban chấp hành lấy ý kiến của toàn thể Đại hội

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Công nghiệp dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

cuc cong nghiep to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu nhat nhiem ky 2020 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Theo Tạp chí Công Thương