Cần thêm trợ lực cơ chế để Ninh Thuận cất cánh

Từ một tỉnh nghèo ở Nam Trung Bộ nhưng chỉ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ, Ninh Thuận đã vươn lên trở thành địa phương trong top đầu thu hút đầu tư của cả nước, nền kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên để địa phương này phát triển mạnh mẽ hơn nữa rất cần những trợ lực cơ chế.

Nghị quyết 115/NQ-CP: Chìa khoá cho cánh cửa kinh tế Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau khi Quốc hội có Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 26/11/2016 về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân giai đoạn 2018-2023 (Nghị quyết 115).

Triển khai Nghị quyết 115, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành chương trình kế hoạch với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể có trọng tâm trọng điểm nhằm tận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ; tận dụng tối đa tiềm năng riêng có; biến thách thức thành cơ hội để đưa kinh tế - xã hội Ninh Thuận chuyển sang một trang mới.

Với chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, UBND tỉnh đã đổi mới cách nghĩ, cách làm; tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, nhờ đó đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn, chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, đột phá; nhiều dự án có quy mô lớn, có tính lan tỏa được triển khai tạo động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội của Ninh Thuận có bước phát triển, tạo được sức bật mới, vị thế của tỉnh được nâng lên. Trong 2 năm 2019-2020, tỉnh thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (2019 đạt 13,9%, 2020 đạt 10,02%), góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Thu ngân sách về đích trước ba năm so mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đề ra.

Đặc biệt, năm 2021, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng bằng sự chủ động, đề ra các chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, tăng tốc thực hiện các mục tiêu đề ra, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch gắn với “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác có hiệu quả các nhóm ngành trụ cột, còn dư địa phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công….kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực, GRDP tăng 9%, quy mô nền kinh tế gấp 1,15 lần so với năm 2020, sản xuất nông nghiệp tăng 5,98% thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế; năng lượng tái tạo tăng trưởng cao tiếp tục làm đầu tàu tăng trưởng cho toàn ngành; thu ngân sách vượt 0,2% kế hoạch (3.907 tỷ đồng); giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 73%; một số lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ có bước phục hồi; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Cần thêm trợ lực cơ chế để Ninh Thuận cất cánh
Cần tháo gỡ khó khăn để Ninh Thuận trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo tinh thần Nghị quyết 115

Khó khăn từ thực tiễn

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực song theo ông Trần Quốc Nam, Ninh Thuận vẫn gặp một số khó khăn hạn chế như: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào động lực phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo; thu hút mạnh đầu tư vào phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo nhưng còn vướng mắc về cơ chế, chính sách nên chưa phát huy được hiệu quả đầu tư…

Theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các dự án điện gió được vận hành trước ngày 01/11/2021 được hưởng giá điện 8,5 cent/KWh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình đại dịch Covid-19, một số dự án đã thi công hoàn thành nhưng chưa thể phát điện hoà lưới đúng hạn vì đội ngũ chuyên gia nước ngoài chưa vào Tỉnh để xử lý phần mềm các cấu hình thiết bị; Tương tự, nhiều dự án điện mặt trời đã hoàn thành nhưng đến nay chưa có giá điện (Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021), gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của địa phương.

Đối với Nghị quyết 115, trong quá trình triển khai cũng phát sinh một số vấn đề vướng mắc về thể chế như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, quy hoạch titan, vướng mắc về thủ tục đầu tư hạ tầng truyền tải để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo nên nhiều cơ chế, chính sách chưa được thụ hưởng. Đơn cử như chủ trương thay thế quy mô công suất nguồn điện hạt nhân 4.600 MW bằng nguồn điện khí LNG tại Trung tâm điện lực Cà Ná trong Quy hoạch điện VIII chưa được đồng ý bổ sung; Chưa đưa 4.345 ha đất tại khu vực có chứa quặng titan ra khỏi Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan để đưa vào dự trữ khoáng sản quốc gia đối với phần diện tích titan nói trên để triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Chính sách áp dụng tỷ lệ cho vay lại 10% đối với các dự án ODA quan trọng, cấp bách chưa được thụ hưởng; chưa được hỗ trợ 100% vốn đối ứng cho các dự án ODA phần cấp phát; Ngân sách Trung ương chưa hỗ trợ vốn đầu tư các dự án quan trọng cấp bách của Tỉnh do chính sách này ban hành sau khi Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh; Hay Đề án, chính hỗ trợ cho người dân vùng xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân chưa được triển khai nên đời sống của một bộ phận Nhân dân ở các khu vực quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân còn nhiều khó khăn, kéo dài, có lúc, có việc còn bức xúc.

Cần thêm trợ lực cơ chế để Ninh Thuận cất cánh

Cần thêm liều thuốc trợ lực về cơ chế

Trên thực tế, Ninh Thuận vẫn là một địa phương còn nhiều khó khăn ở khu vực miền Trung, nhờ có cơ chế hỗ trợ kịp thời, địa phương này đã “thoát nghèo” nhưng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa rất cần những trợ lực từ cơ chế, ít nhất là tháo gỡ những khó khăn đang hiện hữu.

Theo đó, UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, trong đó ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi; sớm ban hành cơ chế giá cho điện gió, mặt trời; kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Điện lực theo hướng cho tư nhân hóa đầu tư hạ tầng truyền tải theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị.

Chấp thuận chủ trương bổ sung cảng LNG và trung tâm tái hóa khí LNG Cà Ná vào Quy hoạch năng lượng quốc gia và bổ sung Trung tâm logistics Cà Ná vào Quy hoạch hệ thống trung tâm logistic quốc gia đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015; Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh triển khai dự án Thủy điện tích năng Bác Ái để tối ưu hoá khai thác hiệu quả năng suất các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận cũng đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào các dự án công nghiệp, hạ tầng Logistics, công nghệ cao; các dự án trữ nước, chống hạn, sạt lở tại Ninh Thuận…

Đối với nhóm chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc Nghị quyết 115/NQ-CP, Ninh Thuận mong muốn được áp dụng cơ chế cho vay lại 10%, hỗ trợ 100% vốn đối ứng cho các dự án quan trọng, cấp bách sử dụng vốn nước ngoài thay vì áp dụng theo Nghị định số 79/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 và Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 8/10/2021 của Bộ Tài Chính.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến đồng thuận thay thế quy mô công suất nguồn điện hạt nhân 4.600 MW đã dừng thực hiện bằng nguồn điện khí LNG tại Trung tâm điện lực Cà Ná và cập nhật, bổ sung dự án Nhà máy điện LNG Cà Ná 2.1 và 2.2 thuộc Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná vào Quy hoạch điện VIII, làm cơ sở để tỉnh lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xem xét, chuyển diện tích đất tại khu vực có titan chưa cấp phép thăm dò, khai thác thì đưa vào khu vực dự trữ quốc gia để triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời.

Đồng thời sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; Hỗ trợ Đề án “Xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030”.

Dũng -Hà -Xuyến

Tin mới nhất

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày 24/1, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.
Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Ngày 24/01, tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án thành phần 1 - đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Việt Nam vào đúng thời điểm nhiều địa phương thu hoạch nông sản. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thị trường xuất khẩu thu hẹp, tiêu thụ trong nước chật vật. Trước bối cảnh đó, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tìm giải pháp xúc tiến tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương.
Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Những ngày cuối năm, không chỉ người dân bản địa, mà rất nhiều thương lái đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để "săn" đào trồng trên núi ngày một đông. Không chỉ ban ngày mà tới tận gần sáng vẫn khá đông người mua bán.
Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Bình Dương cần tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế để không ngừng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Vòng tay Việt - Sài Gòn: Tặng quà Tết và lì xì cho học sinh mồ côi do Covid-19

Vòng tay Việt - Sài Gòn: Tặng quà Tết và lì xì cho học sinh mồ côi do Covid-19

Ngày 23/1, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình Vòng tay Việt - Sài Gòn đã tặng quà và lì xì cho 295 em học sinh có cha mẹ, người thân mất do Covid-19, trải đều ở 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức. Đây là tình cảm và sự quan tâm của mạnh thường quân, cơ quan đoàn thể gửi tặng đến các em như một lời chúc mừng năm mới đầm ấp và đầy yêu thương.
Nghệ An- Nơi mùa xuân đến sớm

Nghệ An- Nơi mùa xuân đến sớm

Trong giá lạnh những ngày đầu năm mới 2022, những chuyến xe thiện nguyện của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã mang mùa xuân đến sớm trên vùng cao bằng những món quà ý nghĩa dành cho đồng bào các huyện nơi miền Tây xứ Nghệ.
Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang triển khai liên kết vùng theo chiều sâu

Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang triển khai liên kết vùng theo chiều sâu

Ngày 22/1, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giai đoạn 2022 - 2025 giữa các tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang.
Giá cá chép đỏ tăng gấp đôi, người dân làng Thủy Trầm phấn khởi

Giá cá chép đỏ tăng gấp đôi, người dân làng Thủy Trầm phấn khởi

Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân làng cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vui mừng, phấn khởi sau khi thương lái thu mua cá giá cao.
Đà Nẵng: Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết

Đà Nẵng: Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết

5 chuyến xe đầu tiên xuất phát từ TP. Đà Nẵng chở hơn 100 công nhân, người lao động và gia đình về quê đón Tết. Sau một năm khó khăn bởi dịch bệnh, những chuyến xe miễn phí trở nên có ý nghĩa hơn đối với những người lao động xa quê, để đường về nhà với họ trở nên gần và ngắn hơn.
Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Chương trình khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Kiểm tra hoạt động các chợ hoa Xuân trên địa bàn Hà Nội

Kiểm tra hoạt động các chợ hoa Xuân trên địa bàn Hà Nội

Chiều ngày 22/1, Sở Công Thương Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức, triển khai một số điểm chợ hoa Xuân trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, tập trung vào hai nhiệm vụ phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Đóng điện 2 thôn bản vùng cao huyện Quế Phong, Nghệ An

Đóng điện 2 thôn bản vùng cao huyện Quế Phong, Nghệ An

Chiều tối 22-1, Công ty Điện lực Nghệ An đã đóng điện công trình cấp điện cho bản Đồng Tiến, đây là thôn bản đầu tiên trong 10 thôn bản còn lại của Huyện Quế Phong thuộc công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, phân kỳ 2021.
Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đạt 8,02% so với năm trước. Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 8-9%.
Đà Nẵng: Chăm lo Tết cho người nghèo sau một năm đại dịch nhiều khó khăn

Đà Nẵng: Chăm lo Tết cho người nghèo sau một năm đại dịch nhiều khó khăn

Sau một năm nhiều khó khăn do dịch Covid-19, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng đang tích cực chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng chính sách để “không ai không có Tết”.
Đồng Tháp: Hơn 98% doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất kinh doanh

Đồng Tháp: Hơn 98% doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất kinh doanh

Mặc dù chịu tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, nhưng với sự linh hoạt thích ứng vượt khó, đến nay đã có hơn 98% doanh nghiệp (DN) Đồng Tháp tái hoạt động trở lại. Các DN không chỉ nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tăng cao so cùng kỳ 2020.
Quảng Ninh: Các doanh nghiệp đánh giá tốt về dịch vụ logistics

Quảng Ninh: Các doanh nghiệp đánh giá tốt về dịch vụ logistics

Theo kết quả khảo sát được công bố tại “Hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh 2021”, các loại hình dịch vụ logistics mà hiện nay doanh nghiệp (DN) Quảng Ninh đang cung cấp khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là vận tải đường bộ, giao hàng trực tiếp, và kho bãi. Chất lượng phục vụ về cơ bản được các DN của tỉnh sử dụng dịch vụ logistics đánh giá tốt.
Nutrilite cùng Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và trao quà cho người dân

Nutrilite cùng Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và trao quà cho người dân

Ngày 19/1/2022, Nutrilite - Nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới – thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết ấm áp nghĩa tình” cho người nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với tổng giá trị chương trình gần 450 triệu đồng.
Quảng Nam: Phát triển các sản phẩm địa phương trên sàn thương mại điện tử

Quảng Nam: Phát triển các sản phẩm địa phương trên sàn thương mại điện tử

Sáng ngày 20/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai trương Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam, đây được xem là định hướng phát triển các sản phẩm địa phương trên thị trường thương mại điện tử.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công

Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trung tâm) sẽ linh hoạt triển khai các chương trình, đề án, đảm bảo nguồn vốn khuyến công được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích và thiết thực nhất với đơn vị thụ hưởng.
Lào Cai: Tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu

Lào Cai: Tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu

Đầu năm 2022, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến phía Trung Quốc tiếp tục siết chặt chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam; các chuyên gia dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nói chung và xuất khẩu hàng hóa qua Lào Cai nói riêng sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Phân bón Cà Mau mang Xuân đến bà con Bến Tre

Phân bón Cà Mau mang Xuân đến bà con Bến Tre

Nhằm giúp bà con đón Tết đầy đủ ấm tình, ngày 17/1/2022, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã trao 100 suất quà Tết đến một trăm hộ dân nghèo tại xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chương trình Phân bón Cà Mau – Cùng nhau san sẻ Xuân Nhâm Dần 2022 với tổng trị giá quà tặng gần 1,2 tỷ đồng gói cùng tấm lòng san sẻ, lời chúc sức khỏe và năm mới an vui, hạnh phúc hơn cho bà con các tỉnh Tây Nam bộ.
Nghệ An: Cảnh báo an toàn điện từ những cây nêu đón Tết

Nghệ An: Cảnh báo an toàn điện từ những cây nêu đón Tết

Những năm gần đây, nhiều địa phương ở Nghệ An người dân khôi phục văn hoá Tết xưa bằng cách dựng cây nêu. Tuy nhiên, nhiều người bất chấp nguy hiểm dựng ngay dưới đường điện, tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đà Nẵng: Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân 2022

Đà Nẵng: Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân 2022

Trong bối cảnh dịch Covid – 19 phức tạp, việc tổ chức Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2022 là một trong những nỗ lực của ngành Công Thương thành phố góp phần bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thành phố.
Phiên chợ Xuân tại thị xã Đức Phổ thu hút hàng trăm người dân tham gia

Phiên chợ Xuân tại thị xã Đức Phổ thu hút hàng trăm người dân tham gia

Chiều ngày 16/1 vừa qua, hàng trăm người dân từ nhiều tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,… đã đổ về Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) để tham dự phiên chợ Xuân độc đáo và đặc sắc. Đây là phiên chợ đầu tiên giữa đô thị mới tái hiện lại khung cảnh Tết xưa độc đáo và đặc sắc do Đơn vị Phát triển Dự án Đức Phổ Gateway và các sàn liên kết phối hợp tổ chức.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động