Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/06/2021 03:56

BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh tháo gỡ các rào cản quy định cho doanh nghiệp

16:36 | 19/06/2020
Từ năm 2020-2025, theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân trong các văn bản hiện hành.    

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tập trung cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của DN, người dân trong các văn bản hiện hành; giảm thời gian và chi phí cho DN và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

bhxh viet nam thuc day cat gia m don gia n ho a kinh doanh
Việc thúc đẩy cắt giảm, đơn giản hóa các quy định trong thực hiện chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân

Thông qua kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Đồng thời, lượng hóa được lợi ích mang lại cho DN, người dân và xã hội, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam sẽ triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện; tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của DN, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.

Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam. Trước ngày 31/10/2020 sẽ tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020; rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được lãnh đạo ngành phê duyệt, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh này sẽ được công bố, công khai trên Cổng Thông điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.

Hoa Quỳnh