Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 30/10/2020 10:54

Algeria sửa đổi luật về thu hút FDI

08:00 | 24/05/2020
Dự thảo luật tài chính bổ sung năm 2020 của Algeria đang trình Quốc hội nước này thông qua dự kiến hủy bỏ quyền được ưu tiên mua và xác định những lĩnh vực chiến lược liên quan đến quy định 51%/49% về phân chia vốn giữa đối tác nước ngoài và nhà đầu tư địa phương.

Theo dự thảo luật đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua ngày 10/5/2020, trừ các hoạt động mua bán sản phẩm mang tính chiến lược và thuộc các lĩnh vực được xác định trong dự thảo theo đó quy định cổ đông người Algeria nắm giữ 51% số vốn thì mọi hoạt động khác liên quan đến sản xuất và dịch vụ đều được mở cho nhà đầu tư nước ngoài mà không cần có sự cam kết phải thiết lập đối tác với một bên là người địa phương.

fdi vao algeria xac dinh nhung linh vuc chien luoc va huy bo quyen uu tien mua

Những lĩnh vực chiến lược bao gồm khai thác mỏ và mọi tài nguyên ngầm hay trên bề mặt (trừ những mỏ không sản xuất khoáng sản), các hoạt động đầu vào thuộc lĩnh vực năng lượng và tất cả các lĩnh vực khác chịu sự chi phối của luật về dầu khí hidrocacbon.

Các lĩnh vực chiến lược này còn bao gồm hoạt động khai thác mạng lưới phân phối và vận chuyển năng lượng điện bằng đường cáp và hidrôcacbon khí hoặc lỏng bằng đường ống trên mặt đất hoặc ngầm, các ngành công nghiệp gắn liền với công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, đường sắt, cảng, sân bay và ngành công nghiệp dược (ngoại trừ các khoản đầu tư gắn liền với hoạt động sản xuất những sản phẩm cơ bản đổi mới có giá trị gia tăng cao, đòi hỏi công nghệ phức tạp).

Mặt khác dự thảo luật tài chính bổ sung cũng đề xuất loại bỏ quyền ưu tiên được mua áp dụng từ năm 2009 do Nhà nước được hưởng trong trường hợp đối tác nước ngoài nhượng lại cổ phần.

Tuy nhiên, dự thảo luật cũng đề nghị giữ lại quyền kiểm soát quá trình chuyển nhượng những tài sản có của mọi thực thể theo luật Algeria đối với hoạt động chiến lược khi các cổ phần này do các bên nước ngoài khác nắm giữ.

Quyền này có thể được cụ thể hóa bằng việc kiểm soát theo sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, dự thảo cũng đề nghị xem xét mọi hoạt động nhượng cổ phần của một bên nước ngoài không sống tại Algeria cho một bên là người Algeria sống ở sở tại như một hoạt động nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ.

Hủy bỏ nghĩa vụ tài trợ các khoản đầu tư nước ngoài thông qua việc sử dụng các nguồn vốn địa phương.

Liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự thảo luật đề nghị hủy bỏ điều 55 luật tài chính 2016 theo đó các khoản đầu tư nước ngoài phải có tài trợ từ nguồn tài chính trong nước (Algeria).

Mặt khác, dự thảo luật dự kiến xem xét tăng tỷ lệ thu thuế từ 24% lên 30% ngay tại nguồn đối với các công ty nước ngoài thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ tại Algeria nhằm khuyến khích họ mở văn phòng tại Algeria.

Mục tiêu thu thuế tại nguồn này là trang trải những khoản thu nhập trong chế độ lợi nhuận thực tế (thuế lợi nhuận doanh nghiệp-IBS, thuế thu nhập chung –IRG, thuế hoạt động nghề nghiệp-TAP và thuế giá trị gia tăng-VAT nếu những công ty nói trên không có ý định chọn chế độ thuế này.

Dự thảo luật tài chính bổ sung giúp các công ty nước ngoài không có trụ sở nghề nghiệp thường xuyên tại Algeria có khả năng lựa chọn chế độ lợi nhuận thực tế trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thay vì 15 ngày theo luật thuế hiện hành.

Hoàng Đức Nhuận

TagTag: