2024 và những thông điệp của các đơn vị ngành Công Thương

Báo Công Thương giới thiệu thông điệp trong năm mới 2024 của lãnh đạo một số đơn vị ngành Công Thương.
Ngành Công Thương phải tập trung ý chí, huy động mọi nguồn lực phát triển công nghiệp, thương mại Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

Ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Chung tay xây dựng tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh

Sự ra đời của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong năm 2023 đã mang ý nghĩa lớn trong đảm bảo thực thi chính sách của Nhà nước về môi trường cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra đời còn nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2024 và những thông điệp của các đơn vị ngành Công Thương
Ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Với sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tin tưởng vững chắc rằng hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp sẽ đạt được kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung của ngành Công Thương trong thời gian tới.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2024, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp chung tay xây dựng, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh với cơ hội kinh doanh bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trên thị trường; khuyến khích và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Qua đó, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, sự phát triển khoa học - công nghệ và tiến bộ xã hội.

Cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng đồng hành, chia sẻ thông điệp chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”. Đây cũng là thông điệp chung cho các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm chung tay thực hiện cung cấp thông tin minh bạch, chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng, nâng cao nhận thức, phát huy sự chủ động của người tiêu dùng trong quá trình tiêu dùng cũng như tạo căn cứ để người tiêu dùng thực hiện vai trò giám sát. Từ đó, góp phần tạo dựng môi trường tiêu dùng an toàn cho tất cả các bên tham gia.

Hoạt động bán hàng đa cấp cơ bản đã được quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép, các hình thức biến tướng thu lợi bất chính dựa trên mô hình đa cấp vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho người dân. Người dân vẫn cần tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác trước các biểu hiện của đa cấp không phép, đa cấp biến tướng.

Ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương: 3 giải pháp đột phá cho ngành công nghiệp

Trong năm 2024, ngành công nghiệp dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức. Kinh tế toàn cầu hồi phục với tốc độ chậm - nhất là ảnh hưởng từ việc tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cả từ phía cung và cầu của nền sản xuất thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam.

2024 và những thông điệp của các đơn vị ngành Công Thương
Ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp

Trong bối cảnh đó, Cục Công nghiệp sẽ triển khai 3 giải pháp trọng tâm để góp phần bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu năm 2024 của ngành Công Thương.

Thứ nhất, tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Chính phủ thông qua nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da - giày và các ngành nền tảng như ôtô, cơ khí, thép...; thúc đẩy đưa vào vận hành các dự án sản xuất công nghiệp mới nhằm phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tạo thêm năng lực cho phát triển sản xuất và nguồn hàng cho xuất khẩu.

Thứ hai, tập trung công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật làm cơ sở cho các nguồn lực tăng trưởng mới trong các ngành công nghiệp trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Sớm trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản để sớm đưa vào khai thác, chế biến và sử dụng các nguồn khoáng sản có giá trị lớn, tạo nguồn động lực tăng trưởng mới.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa đối với các mặt hàng công nghiệp. Có cơ chế tăng cường mua sắm, sử dụng hàng hóa trong nước, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm và nguyên liệu nhập khẩu.

Xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp trong ngắn hạn để bảo vệ thị trường trong nước cho các ngành sản xuất trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Sớm hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật giai đoạn 2024 - 2025, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, bền vững cho các hoạt động phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao tự chủ về nguyên liệu, công nghệ, sản xuất và thị trường.

Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng như: Ôtô, thép, sữa, giấy, nhựa... để thống nhất định hướng phát triển ngành trong giai đoạn mới.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc với các địa phương và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhằm khôi phục và phát huy đà tăng trưởng của công nghiệp tại các địa phương và vùng kinh tế trọng điểm.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác xây dựng các Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm, đóng vai trò hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ và khuyến khích các địa phương xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp...

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương): Tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại

Năm 2024, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác XTTM, tập trung đẩy mạnh các hoạt động XTTM và xúc tiến xuất khẩu đối với các thị trường trọng điểm.

2024 và những thông điệp của các đơn vị ngành Công Thương
Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo. Với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và dưới sự lãnh đạo chủ động, điều hành quyết liệt của Đảng và Chính phủ, mà trực tiếp, thường xuyên và sát sao của lãnh đạo các cấp Bộ Công Thương, ngành Công Thương, công tác XTTM đã đạt được những kết quả rất khích lệ.

Đặc biệt, những thành tích về duy trì xuất siêu và sự phát triển ổn định của thị trường trong nước có một phần đóng góp quan trọng của hoạt động XTTM mà Chương trình XTTM quốc gia thực hiện vai trò tiên phong.

Những điểm mới nổi bật trong công tác XTTM phải kể tới, đó là, đẩy mạnh và chú trọng công tác cung cấp thông tin cập nhật thị trường, các quy định mới về tiêu chuẩn xanh, bền vững đối với hàng nhập khẩu vào các thị trường lớn trên thế giới, các xu hướng thị trường mới. Hoạt động XTTM được tổ chức theo định hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tăng cường tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA; tăng cường các hoạt động XTTM liên kết vùng, miền nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài cho hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Tăng cường hoạt động nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu, ứng dụng công nghệ thông tin trong XTTM, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2023, trong năm 2024, Cục XTTM sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác XTTM, tập trung đẩy mạnh các hoạt động XTTM và xúc tiến xuất khẩu đối với các thị trường trọng điểm, đặc biệt tận dụng tối đa dư địa xuất khẩu thị trường, phát huy hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, đặc biệt là các FTA thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA, RCEP... qua đó đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số thị trường.

Đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM trên các thị trường mới, thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp chưa trực tiếp tiếp cận được, trong đó ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin thị trường, cơ hội XTTM.

Tăng cường hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động XTTM tập trung, quy mô lớn, mang tính liên kết vùng cho sản phẩm, ngành hàng có thế mạnh của vùng tại các thị trường mục tiêu, tăng cường sự phối hợp, kết hợp nguồn lực từ các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế...; kết hợp có hiệu quả các hoạt động XTTM với xúc tiến đầu tư, du lịch...

Hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá năng lực XTTM, qua đó làm cơ sở xây dựng các chương trình hỗ trợ các tổ chức XTTM và doanh nghiệp nâng cao năng lực XTTM đáp ứng yêu cầu, thích nghi với xu hướng mới của các thị trường nhập khẩu trên toàn cầu như thương mại xanh, tăng trưởng xanh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác XTTM...

Bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương): Thương mại điện tử chiếm gần 70% tỷ trọng của nền kinh tế số

Hoạt động thương mại điện tử năm 2023 đã có sự phát triển bứt phá, tăng trưởng thuộc top đầu thế giới; là động lực lớn nhất thúc đẩy nền kinh tế số của đất nước.

2024 và những thông điệp của các đơn vị ngành Công Thương
Bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Cụ thể, quy mô thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam năm 2023 đạt 20,5 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD và tương đương tăng 25% so với năm 2022. Đặc biệt, thương mại điện tử đã chiếm đến gần 70% tỷ trọng của nền kinh tế số.

Về hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, trong năm qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã tạo được dấu ấn đột phá. Với sự chỉ đạo của Bộ trưởng cũng như lãnh đạo Bộ, từ quan điểm xuyên suốt lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ, Bộ Công Thương được xếp thứ nhất trong số các bộ, ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Trong năm qua, Cục đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển thương mại điện tử như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quản lý thực thi thương mại điện tử; tổ chức sự kiện quảng bá, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển; đào tạo tập huấn; hợp tác quốc tế về thương mại điện tử.

Đồng thời triển khai hàng loạt nhiệm vụ hiệu quả trong việc thực hiện Chính phủ số như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với việc tham mưu ban hành 22 văn bản trong năm 2023 về cải cách hành chính, Chính phủ số; định hướng Chính phủ số trong việc xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Công Thương; các hoạt động cải cách hành chính như số hóa thủ tục hành chính, vận hành Cổng dịch vụ công, kết nối Cổng dịch vụ công - cơ chế một cửa quốc gia, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển thương mại điện tử vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức như: Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, an ninh mạng chưa được đảm bảo; vấn đề mạng lưới giao hàng, kho bãi, logistics, đặc biệt là giao hàng đến vùng sâu, vùng xa vẫn là thách thức lớn; việc sử dụng tiền mặt vẫn chưa phổ biến, đây cũng là yếu tố cản trở sự phát triển của thương mại điện tử. Vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khá phổ biến trên môi trường thương mại điện tử. Điều này đã ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng trong mua sắm trên không gian mạng. Nguồn nhân lực để phục vụ thương mại điện tử còn thiếu và hạn chế.

Để thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tập trung phát triển thương mại điện tử theo các mục tiêu bao gồm: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường liên kết vùng; phát triển xanh và bền vững; thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương và vùng, miền thông qua các nền tảng số. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của Bộ; xây dựng Chính phủ số theo đúng phương châm 4 không - 4 có; đổi mới căn bản phương thức quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông hiệu quả.

Nhóm phóng viên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Canada rà soát giá trị thông thường ghế bọc đệm Việt Nam trong vụ điều tra chống bán phá giá

Canada rà soát giá trị thông thường ghế bọc đệm Việt Nam trong vụ điều tra chống bán phá giá

Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada đang tiến hành rà soát giá trị thông thường trong vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm Việt Nam.
Hoa Kỳ gia hạn ban hành kết luận chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ từ Việt Nam

Hoa Kỳ gia hạn ban hành kết luận chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục gia hạn ban hành kết luận cuối cùng về điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.
Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Ủy ban Ngoại thương (SECEX), Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo.
Cần Thơ: Nâng cao kiến thức phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Cần Thơ: Nâng cao kiến thức phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thị trường xuất nhập khẩu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rào cản, trong đó có các rào cản về phòng vệ thương mại.
Hoa Kỳ khởi xướng rà soát hoàng hôn tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ khởi xướng rà soát hoàng hôn tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng rà soát hoàng hôn lần thứ hai đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ ban hành bản câu hỏi điều tra chống trợ cấp kính cường lực

Ấn Độ ban hành bản câu hỏi điều tra chống trợ cấp kính cường lực

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ đã thông báo ban hành Bản câu hỏi điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng kính cường lực nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.
Yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị điều tra áp dụng chống bán phá giá thép cán nóng

Yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị điều tra áp dụng chống bán phá giá thép cán nóng

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã có yêu cầu bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép cán nóng (HRC).
Cảnh báo nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại đối với đinh ốc xuất khẩu từ Việt Nam

Cảnh báo nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại đối với đinh ốc xuất khẩu từ Việt Nam

Mặt hàng đinh ốc xuất khẩu từ Việt Nam được cảnh báo có nguy cơ Canada điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ký quỹ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ký quỹ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời

Thổ Nhĩ Kỳ ban hành thông báo về việc ký quỹ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời.
Lấy ý kiến về đề nghị miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester

Lấy ý kiến về đề nghị miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester

Cục Phòng vệ thương mại lấy ý kiến về đề nghị miễn trừ trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester dùng làm thảm.
Hoa Kỳ ban hành bản câu hỏi điều tra tự vệ toàn cầu với xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Hoa Kỳ ban hành bản câu hỏi điều tra tự vệ toàn cầu với xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ban hành bản câu hỏi điều tra tự vệ toàn cầu với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste.
Yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng nhập khẩu sẽ được xử lý khách quan, minh bạch

Yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng nhập khẩu sẽ được xử lý khách quan, minh bạch

Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng (HRC) nhập khẩu Bộ Công Thương đang thẩm định và sẽ xử lý công khai, khách quan.
Hoa Kỳ kết luận sơ bộ vụ điều tra chống trợ cấp tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam

Hoa Kỳ kết luận sơ bộ vụ điều tra chống trợ cấp tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam

Ngày 25/3/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp tôm nước ấm đông lạnh xuất xứ từ Việt Nam.
Canada rà soát thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp ghế bọc đệm từ Việt Nam và Trung Quốc

Canada rà soát thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp ghế bọc đệm từ Việt Nam và Trung Quốc

Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) thông báo tiến hành rà soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp ghế bọc đệm có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc.
Thẩm định đầy đủ hợp lệ hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép HRC nhập khẩu

Thẩm định đầy đủ hợp lệ hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép HRC nhập khẩu

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Việt Nam đang trong quá trình thẩm định.
Mỹ công bố thuế chống trợ cấp với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador

Mỹ công bố thuế chống trợ cấp với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador

Ấn Độ, Ecuador và Việt Nam - ba trong số bốn nguồn cung tôm nuôi lớn nhất của Mỹ sẽ phải trả thuế chống trợ cấp sơ bộ (CVD) từ 1,69% đến tối đa 196%.
Xử phạt 4 đơn vị kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen

Xử phạt 4 đơn vị kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen

Giải pháp bảo vệ thương hiệu và công tác chống hàng giả với ngành nhựa và công bố kết quả điều tra về sản phẩm nhái thương hiệu Ống nhựa Hoa Sen trên thị trường
Đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu hợp tác vụ Ấn Độ điều tra chống bán phá giá kính cường lực

Đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu hợp tác vụ Ấn Độ điều tra chống bán phá giá kính cường lực

Ấn Độ vừa ban hành Bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá mặt hàng kính cường lực tráng và không tráng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.
Hoa Kỳ khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu với xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu với xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste.
Gia hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đường mía

Gia hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đường mía

Bộ Công Thương gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía.
Canada khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá dây thép từ Việt Nam

Canada khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá dây thép từ Việt Nam

Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam.
Cảnh báo nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại dây thép nhập khẩu từ Việt Nam

Cảnh báo nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại dây thép nhập khẩu từ Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại vừa có cảnh báo về nguy cơ Canada điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng dây thép nhập khẩu từ Việt Nam.
Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ từ Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ từ Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.
Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp kính cường lực từ Việt Nam

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp kính cường lực từ Việt Nam

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng kính cường lực tráng và không tráng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.
Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn áp dụng thuế tự vệ đối với bàn chải đánh răng nhập khẩu

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn áp dụng thuế tự vệ đối với bàn chải đánh răng nhập khẩu

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) ban hành thông báo gia hạn áp dụng thuế tự vệ đối với sản phẩm bàn chải đánh răng nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động