Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Chiều 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra.
Gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII)

Cùng với việc khẩn trương, quyết tâm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư lưu ý trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Chiều 6/12, sau hai ngày làm việc, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đã hoàn thành yêu cầu đề ra.

Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Tại Hội nghị, hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên trên toàn quốc đã được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Phan Đình Trạc, Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, những người trực tiếp tham gia vào quá trình chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết, Kết luận, giới thiệu và quán triệt nội dung các tài liệu này của Hội nghị Trung ương 6.

Các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết tại Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng này để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn

Nêu thêm một số ý kiến lưu ý gợi mở, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nội dung ba Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Xay dung lo trinh thuc hien cac Nghi quyet Trung uong 6 khoa XIII hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các bài giới thiệu, truyền đạt Nghị quyết, Kết luận mà các báo cáo viên trình bày tại Hội nghị.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong số các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 có hai Nghị quyết mang tính tư tưởng chỉ đạo, tính thời sự cao, đó là Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới."

Thường trực Ban Bí thư cho biết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

“Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ thực tiễn, chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao, thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp, thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong cả hai nghị quyết,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này nhưng Hội nghị Trung ương 6 lần này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi các tổ chức đảng, đảng viên phải khẩn trương hơn.

“Có những vấn đề chúng ta thấy không hợp lý rồi, nhưng mà bàn nhiều quá chưa sửa được; có những vấn đề chúng ta thấy cấp bách rồi cần phải làm nhưng mà đem ra bàn còn nhiều ý kiến khác nhau rồi vướng, treo lại đó. Cho nên điều đó làm mất cơ hội, làm chậm đi quá trình phát triển,” Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Xay dung lo trinh thuc hien cac Nghi quyet Trung uong 6 khoa XIII hinh anh 3
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao đổi với đại biểu dự hội nghị

Lấy ví dụ rất thời sự, đó là chuyện thuốc men vật tư y tế, một thông tư của Bộ Y tế về vấn đề mua trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu đấu giá nhưng sửa mãi không được, Thường trực Ban Bí thư nói: “Chỗ nào cũng nói thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị nhưng sửa Thông tư để thúc đẩy nhanh hơn quá trình mua bán mua sắm thì lại chậm. Tôi thấy cái này rất bất hợp lý. Trong tư tưởng Nghị quyết nêu cái này thì chúng ta phải rất quyết tâm.”

Cùng với việc khẩn trương, quyết tâm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển.

“Nóng vội không được, nhưng mình lấy lý do mình bàn kỹ còn nhiều ý kiến khác nhau phải tiếp tục lắng nghe, đôi khi lại chậm, mất cơ hội và cuối cùng là người dân là người bị thiệt thòi nhất. Cần phải hết sức lưu ý chuyện đó, đồng thời kế thừa phát huy những thành tựu kết quả, kinh nghiệm tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức.

Đề cập đến vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư cho biết, điều này nhằm khắc phục tình trạng “cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc” và “làm sao ai cũng ý thức được quyền hạn nhiệm vụ và chức năng của mình... để làm tròn vai như Tổng Bí thư từng nói là “phải đúng vai thuộc bài;” nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Nhấn mạnh đây là những tư tưởng nêu rất rõ trong cả hai Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu học tập, quán triệt, ý thức sâu sắc được tư tưởng chỉ đạo để triển khai thực hiện cho tốt.

Xay dung lo trinh thuc hien cac Nghi quyet Trung uong 6 khoa XIII hinh anh 4
Đại biểu dự hội nghị.

Về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ nêu trong hai Nghị quyết, trong đó đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Thường trực Ban Bí thư cho biết Kết luận số 14 của Bộ Chính trị nói vấn đề này rõ rồi nhưng trong thực hiện vẫn chưa tốt, nên trong triển khai Nghị quyết cần phải thể chế hóa, nghiên cứu kỹ việc này để làm sao đó là động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ làm việc, đồng thời nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống.”

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những vấn đề trên mang tính thời sự thực tiễn rất cao, nhưng đồng thời cũng là những vấn đề cơ bản, lâu dài.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết

Trên cơ sở những vấn đề mà các báo cáo viên nêu ra và ý kiến gợi mở Thường trực Ban Bí thư đưa ra, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ: tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay; trong quá trình thực hiện kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20;” khắc phục tình trạng “nghị quyết thì rất hay nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị.”

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết mới là bước đầu. Tiếp theo các tổ chức đảng, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả; thực sự kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như các Nghị quyết, Kết luận khác của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng./.

Theo TTXVN
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 tiếp tục lập kỷ lục, tăng trưởng 6%, đạt 394 tỷ USD

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 tiếp tục lập kỷ lục, tăng trưởng 6%, đạt 394 tỷ USD

Ngày 2/2, thông tin tới báo chí, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 dự kiến tăng 6%, đạt 394 tỷ USD.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2/2023 đã làm rõ việc cập nhật tiến độ đánh giá tác động về điều chỉnh giá điện hiện nay.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023: Chỉ số giá tiêu dùng tăng, công nghiệp, xuất khẩu có xu hướng giảm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023: Chỉ số giá tiêu dùng tăng, công nghiệp, xuất khẩu có xu hướng giảm

Ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức phiên họp báo thường kỳ nhằm thông tin tới báo chí về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của cả nước trong tháng 1/2023.
Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều nay 2/2/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Chính phủ: Chủ động, tập trung tạo động lực cho tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ: Chủ động, tập trung tạo động lực cho tăng trưởng

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Trung ương có tân Phó Trưởng Ban

Ban Nội chính Trung ương có tân Phó Trưởng Ban

Chiều 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ: Làm quyết liệt, triệt để những tồn đọng, ứng phó với biến động

Thủ tướng Chính phủ: Làm quyết liệt, triệt để những tồn đọng, ứng phó với biến động

Sáng 2/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2023, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội.
Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường việc làm cho người lao động

Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường việc làm cho người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập trung, ưu tiên tăng cường tạo công ăn, việc làm cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trao giải thưởng Búa liềm vàng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Giữ vững thị trường và mặt hàng truyền thống, mở rộng thị trường và mặt hàng mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Giữ vững thị trường và mặt hàng truyền thống, mở rộng thị trường và mặt hàng mới

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023.
Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác và chuyên nghiệp hơn

Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác và chuyên nghiệp hơn

Sáng 31/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão.
55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023

Ngày 31/1/2023, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp tổ chức “Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023”.
Chính phủ ban hành quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Chính phủ ban hành quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Ngày 30/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2/2/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Sáng 30/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng, ngắn nhất có thể

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng, ngắn nhất có thể

Ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đôn đốc các dự án cao tốc trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ "Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực sự vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất."
Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025

Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025

Chiều 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường Tân Vạn-Nhơn Trạch (thuộc Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Gọi tắt là sân bay Long Thành).
Sắp diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Sắp diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Dự kiến ngày 3/2 tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (2/3/1963-2/3/2023) với dự tham dự của 1.000 người.
Thủ tướng: Khẩn trương trình dự thảo Nghị định về trái phiếu; tháo gỡ khó khăn tín dụng bất động sản

Thủ tướng: Khẩn trương trình dự thảo Nghị định về trái phiếu; tháo gỡ khó khăn tín dụng bất động sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu.
Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Tối 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam.
Thủ tướng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Thủ tướng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn trong quá trình thi công các dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn qua Nghệ An.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động