Thời tiết 3 miền trên cả nước từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 có gì đặc biệt?

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, khả năng có 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cùng với đó, mùa đông năm nay cũng ấm hơn.
Thời tiết hôm nay ngày 15/10/2023: Mưa lớn Trung Bộ diễn biến phức tạp Mùa đông năm 2023 - 2024: Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn Mùa đông năm nay có thể ấm hơn nhiều năm trước

Đó là một trong những dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong số nhiều thông tin được cung cấp trong bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 11/2023 - 1/2024

Về hiện tượng ENSO, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%.

Về rét đậm, rét hại, mùa đông năm 2023 - 2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm (TBNN); rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với TBNN.

Về mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, ở khu vực này sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2023.

Thời tiết 3 miền trên cả nước từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 có gì đặc biệt?
Khu vực miền Trung được dự báo sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to

Về khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội, bão/áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Về nhiệt độ trung bình, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với TBNN.

Về tổng lượng mưa, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa từ tháng 11-12/2023 phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 1/2024, tổng lượng mưa phổ biến 20-40 mm (ở mức cao hơn từ 5-15mm so với TBNN cùng thời kỳ).

Khu vực Trung Bộ tháng 11/2023, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 12/2023, tổng lượng mưa tại Bắc Trung Bộ cao hơn 20-40% so với TBNN; tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 1/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, riêng phía Nam Nghệ An-Quảng Nam phổ biến từ 60-150mm (cao hơn từ 5-20 mm so với TBNN, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến thấp hơn từ 5-15mm so với TBNN).

Thời tiết 3 miền trên cả nước từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 có gì đặc biệt?

Tổng lượng mưa tháng 11-12/2023 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 12/2023, tổng lượng mưa Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 1/2024, phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 5-15mm.

Tại lưu vực sông Mê Kông, cụ thể ở khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa tháng 11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; tháng 12/2023 và tháng 1/2024, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 20-50% so với TBNN. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa tháng 12/2023-1/2024 phổ biến ở cao hơn từ 5-35% so với TBNN. Khu vực hạ lưu, tổng lượng mưa từ tháng 11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 5-10%; tháng 12/2023 và tháng 1/2024 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Xu thế khí tượng cần chú ý từ tháng 2-4/2024

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 2-4/2024, cơ quan KTTV cho biết về hiện tượng ENSO, dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì trong các tháng đầu năm 2024 với xác suất khoảng từ 80-90% và cường độ có xu hướng giảm dần.

Về bão/áp thấp nhiệt đới, thời điểm này bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Đối với rét đậm, rét hại, trong giai đoạn này, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.

Về tình hình khô hạn, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo các tháng đầu năm 2024 sẽ ít mưa, do vậy nhiều khả năng xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024.

Về khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực miền Bắc. Khu vực phía Nam tình trạng ít mưa, khô hạn, thiếu nước trong các tháng mùa khô năm 2024 sẽ tác động lớn đến các hoạt động sản xuất và đời sống của người dân nơi đây.

Liên quan đến xu thế nhiệt độ trung bình, giai đoạn này nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,5 độ C.

Trong khi đó, xu thế lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, tháng 2/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60mm (cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 5-15mm). Tháng 3/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm (xấp xỉ so với TBNN). Tháng 4/2024, tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm (xấp xỉ so với TBNN).

Khu vực Bắc Trung Bộ, tháng 2/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh từ 30-60mm (cao hơn từ 5-10mm so với TBNN). Tháng 3-4/2024, tổng lượng mưa từ 40-80mm (xấp xỉ so với TBNN).

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, tháng 2-3/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 15-60 mm (thấp hơn từ 5-20mm so với TBNN cùng thời kỳ). Tháng 4/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm (xấp xỉ so với TBNN).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 2-3/2024, khu vực phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa từ 5-15mm, riêng tháng 3/2023, tổng lượng mưa phổ biến 15-30mm (thấp hơn so với TBNN). Tháng 4/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-100mm (thấp hơn từ 15-30mm so với TBNN cùng thời kỳ).

Tại lưu vực sông Mê Công, cụ thể khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa tháng 2/2024 phổ biến phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; sang tháng 3-4/2024 phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa từ tháng 2/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 3-4/2024, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-30%. Khu vực hạ lưu, tổng lượng mưa từ tháng 2-4/2024 phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Dự báo thời tiết

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Làm gì để minh bạch “thị trường” rác thải nhựa trong thực thi EPR?

Làm gì để minh bạch “thị trường” rác thải nhựa trong thực thi EPR?

Yêu cầu có một thị trường giao dịch rác thải để đảm bảo minh bạch đầu vào là điều mà nhiều doanh nghiệp tái chế hiện nay mong mỏi khi thực hiện cơ chế EPR.
Dệt may, năng lượng tái tạo đi đầu trong kinh tế tuần hoàn

Dệt may, năng lượng tái tạo đi đầu trong kinh tế tuần hoàn

Đó là khẳng định của ông Hans Bruyninckx - Ban Tài nguyên Quốc tế (IRP) tại Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn thế giới 2024 (WCEF2024) diễn ra từ ngày 15-18/4 tại Bỉ.
Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra đến tháng 11/2024

Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra đến tháng 11/2024

Năm nay, Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội.
Thời tiết hôm nay ngày 17/4/2024: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 17/4/2024: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 17/4/2024: Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên cả nước, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.
Thương mại tín chỉ carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

Thương mại tín chỉ carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

Tín chỉ carbon rừng là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí CO2 hoặc một tấn khí CO2 tương đương.

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, ngoài Tây Bắc Bộ, nắng nóng mở rộng vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa.
Thời tiết hôm nay ngày 18/4/2024: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, ngày nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 18/4/2024: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/4/2024: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Bắc Bộ sáng sớm cục bộ có mưa, mưa rào rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái nắng nóng gay gắt.
Giải pháp nào cho rác thải nhựa từ hoạt động thương mại điện tử?

Giải pháp nào cho rác thải nhựa từ hoạt động thương mại điện tử?

Chiều 15/4/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội thảo "Rác thải nhựa từ thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp".
Thời tiết hôm nay ngày 15/4/2024: Ba miền Bắc, Trung, Nam nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 15/4/2024: Ba miền Bắc, Trung, Nam nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/4/2024: Ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 38 độ.
Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Năm 2023, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã thành lập 90 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 1.474 cơ sở vi phạm về môi trường.
Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Ngày 13/4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng gắt với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 38 độ.
Thời tiết hôm nay ngày 13/4/2024: Bắc Bộ nhiệt độ gia tăng, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay ngày 13/4/2024: Bắc Bộ nhiệt độ gia tăng, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 13/4/2024: Bắc Bộ nhiệt độ gia tăng thời tiết oi nóng, Nam Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ.
Thúc đẩy sự phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam

Thúc đẩy sự phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam

Sáng 12/4, tại Hà Nội, chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024” đã chính thức được phát động.
Thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35 độ

Thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng quay trở lại, nền nhiệt tăng dần, có nơi trên 35 độ. Nam bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Tìm giải pháp giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử

Tìm giải pháp giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử

Chiều ngày 11/4, tại Hà Nội, UNDP Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn “Giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử”.
Thời tiết hôm nay ngày 11/4/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, Nam Bộ nắng nóng đạt đỉnh 38 độ

Thời tiết hôm nay ngày 11/4/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, Nam Bộ nắng nóng đạt đỉnh 38 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 11/4/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng. Nam Bộ nắng nóng gay gắt đạt đỉnh 38 độ.
Phổ biến Nghị định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học

Phổ biến Nghị định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học.
Khởi động chương trình “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh”

Khởi động chương trình “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh”

Nhằm hướng đến mục tiêu trồng 2.700 cây xanh, ngày 10/4 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra lễ khởi động chương trình “TCP- Hành trình vì một Việt Nam xanh”.
Phát triển công nghiệp môi trường: Cần quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

Phát triển công nghiệp môi trường: Cần quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, vấn đề về môi trường đang ngày càng được quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.
Thời tiết hôm nay ngày 10/4/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 10/4/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/4/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng nhẹ. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Thời tiết hôm nay ngày 9/4/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết hôm nay ngày 9/4/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 9/4/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nam Bộ nắng nóng.
Thời tiết hôm nay ngày 8/4/2024: Miền Bắc mưa rải rác, miền Nam nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 8/4/2024: Miền Bắc mưa rải rác, miền Nam nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/4/2024: Miền Bắc duy trì trạng thái đêm mưa nhỏ, ngày mưa rào rải rác, miền Nam tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Bài 2: Đảm bảo sản xuất xanh, giảm phát thải

Bài 2: Đảm bảo sản xuất xanh, giảm phát thải

Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh", nhiều doanh nghiệp của Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp nhằm giảm giảm phát thải.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động