Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 29/11/2020 16:56

Thêm công cụ ngăn chặn các cuộc gọi, tin nhắn và thư điện tử rác

17:00 | 01/09/2020
Từ ngày 1/10/2020, hành vi “gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo” có thể bị xử phạt hành chính từ 80 đến 100 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 (gọi tắt là Nghị định 91).

Nghị định 91 nêu rõ, Ngoài hành vi “quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng” bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, hành vi “gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo” có thể bị xử phạt hành chính từ 80 đến 100 triệu đồng.

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 91 chỉ rõ “tin nhắn rác”, “Thư điện tử rác”, “cuộc gọi rác” bao gồm tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng vậy tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo đó vi phạm các quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo theo Nghị định 91 và tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông , Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Thêm công cụ ngăn chặn các cuộc gọi, tin nhắn và thư điện tử rác

Những tin nhắn quảng cáo này nếu không được người sử dụng đồng ý cũng bị coi là vi phạm theo Nghị định 91

Nhằm tăng cường cường chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung câp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử, người quảng cáo tại các Điều 9, 10, 11 và 12, trong đó: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng phải cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử phải cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác; có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác và có giải pháp để tránh mất mát và ngăn chặn nhầm thư điện tử của người sử dụng; Người quảng cáo phải cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.

Đồng thời, các chủ thể kinh doanh nêu trên phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, biện pháp, giải pháp khác quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác gây phiền toái cho người sử dụng, người tiêu dùng.

Nếu vi phạm, hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoải quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo có thể bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Các hành vi khác vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 80 triệu đồng

Ngoài các hình thức phạt tiền nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp “buộc thu hồi số điện thoại do thực hiện hành vi vi phạm”.

Thu Hường