Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/08/2020 04:37
Thị trường trái phiếu: Sẵn sàng hội nhập

Thị trường trái phiếu: Sẵn sàng hội nhập

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và ...