Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/03/2021 02:56
Đề xuất mới về khai thuế, tính thuế

Đề xuất mới về khai thuế, tính thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, trong đó có đề xuất mới về khai thuế, tính ...