Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 15:51
Nâng cao đời sống tinh thần công nhân

Nâng cao đời sống tinh thần công nhân

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu ...