Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 10/04/2020 19:48
nang cao doi song tinh than cong nhan

Nâng cao đời sống tinh thần công nhân

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu ...