Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 04/03/2021 23:31
Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Một đề án về chủ động chuyển hướng chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn tới đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng.
1 2