Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/11/2018 23:30
tao thuan loi cho khach hang

Tạo thuận lợi cho khách hàng

EVN HANOI đã thực hiện cấp điện mới trên hệ thống điện tử tạo thuận lợi cho khách hàng; đồng thời, chuyển hình thức đăng ký, lưu trữ bản giấy bằng đăng ký điện tử, ...