Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 13/06/2021 13:18

SHB góp phần “số hóa” nền kinh tế

10:35 | 02/07/2020
SHB được lựa chọn là 1 trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên hợp tác với Kho bạc Nhà nước trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử, góp phần số hóa nền kinh tế, thúc đẩy cải cách hành chính.

Yêu cầu tất yếu, khách quan

Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Với mong muốn tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin đi liền với tăng cường cải cách hành chính còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động của xã hội, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước nhu cầu hiện đại hoá công tác quản lý theo chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, việc tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển ngân hàng.

SHB góp phần “số hóa” nền kinh tế
Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử

Đánh giá từ Chính phủ và các bộ, ngành cho thấy, những năm gần đây ngân hàng là một trong những ngành chủ động đi đầu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý, kinh doanh với bước tiến đột phá trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho lợi thế cạnh tranh mới khi nền kinh tế số phát triển và xu hướng thanh toán điện tử tăng nhanh.

Đáng chú ý, đến nay, gần 70% số thu ngân sách nhà nước đã thực hiện qua các ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu và 99% số thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo phương thức điện tử. Tuy nhiên, dù còn 1% số thu giao dịch qua kho bạc thực hiện theo phương thức thủ công nhưng số lượng giao dịch còn rất lớn.

Nằm trong dòng chảy đó, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử... Đáng chú ý, với sự kiện này, SHB là một trong số ít ngân hàng cổ phần được cơ quan quản lý Nhà nước tin tưởng, tín nhiệm trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thu ngân sách nhà nước, qua đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần “số hóa” nền kinh tế…

Sự tin tưởng và tín nhiệm này dựa trên những thành quả mà SHB đã đạt được trong 27 năm hình thành và phát triển với những bước tăng trưởng, phát triển an toàn, minh bạch và bền vững. SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 1.000 ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 16 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... Tính đến 31/3/2020, SHB có tổng tài sản đạt gần 369.000 tỷ đồng; vốn điều lệ hiện nay đạt hơn 17.550 tỷ đồng; vốn tự có đạt gần 34.000 tỷ đồng. SHB hướng tới mục tiêu TOP 3 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế Basel II và chiến lược phát triển ngân hàng số, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng với các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng trên nền tảng công nghệ cao…

Khẳng định uy tín, vị thế

Việc hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước với SHB là xu hướng kết nối tất yếu trong việc khẳng định năng lực, nền tảng công nghệ của các bên, là tiền đề để tăng cường hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, đẩy mạnh thông điệp SHB hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số bán lẻ hiện đại đa năng hàng đầu Việt Nam, tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường “số hóa” quản lý, thúc đẩy cải cách, cơ chế chính sách, hiện đại hóa nền kinh tế…

Với năng lực công nghệ vượt trội, nền tảng công nghệ hiện đại và đã được ghi nhận, đánh giá có đủ các điều kiện về mức độ an toàn, đặc biệt đối với các dịch vụ công nghệ số/điện tử, SHB luôn sẵn sàng và mong muốn đồng hành cùng Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh/thành phố triển khai và phát triển các giải pháp góp thúc đẩy hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt, cải thiện chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, thông qua việc hợp tác, Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với SHB trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại SHB và thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước, kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách nhà nước giữa SHB và Kho bạc Nhà nước, đảm bảo cho các giao dịch thu ngân sách nhà nước được điện tử hóa, kịp thời, chính xác, an toàn.

SHB góp phần “số hóa” nền kinh tế
SHB là một trong số ít ngân hàng cổ phần được cơ quan quản lý Nhà nước tin tưởng, tín nhiệm trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thu ngân sách nhà nước

Theo bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, việc Kho bạc Nhà nước và SHB hợp tác nhằm tạo điều kiện để khách hàng có nhiều lựa chọn và thuận lợi hơn để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; điện tử hóa các giao dịch; đảm bảo thu ngân sách nhà nước nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, an toàn; góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ để đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán điện tử; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công, giảm chi phí xã hội liên quan đến công tác thanh toán

Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB cho biết, với sự tin tưởng, tín nhiệm của Kho bạc Nhà nước cũng như của cơ quan quản lý Nhà nước khi hợp tác với SHB trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch, thu ngân sách nhà nước, SHB cam kết việc thực hiện thanh toán luôn được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Việc hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước và SHB sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thùy Linh

TagTag: