Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/07/2020 14:37

SABECO chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên việc chuyển đổi số

09:18 | 17/06/2020
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa công bố triển khai Dự án chuyển đổi số mang tên SABECO 4.0 trong lễ ký kết hợp đồng hợp tác với KPMG - đơn vị tư vấn và quản lý dự án cho SABECO.

Theo ông Bennett Neo - Tổng giám đốc của SABECO, SABECO 4.0 là một chương trình chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên việc chuyển đổi số. Chương trình này tập trung vào chuyển đổi quy trình kinh doanh, cấu trúc tổ chức, thu thập và khai thác dữ liệu, cải thiện luồng thông tin để giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, cải thiện cấu trúc quản trị và tự động hóa kinh doanh.

sabeco chuyen doi mo hinh kinh doanh dua tren viec chuyen doi so
Lãnh đạo SABECO ký kết hợp đồng hợp tác với KPMG - đơn vị tư vấn và quản lý dự án SABECO 4.0

Dự án SABECO 4.0 cũng phù hợp với định hướng chiến lược của Chính phủ về chuyển đổi số để chuẩn bị cho nền công nghiệp 4.0 và đảm bảo rằng Việt Nam có thể tận dụng những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại.

Trong giai đoạn hiện tại của dự án SABECO 4.0, SABECO sẽ tập trung vào việc chuyển đổi mô hình phân phối và bán hàng của công ty, bao gồm thiết lập hệ thống giải pháp hỗ trợ kinh doanh toàn diện giúp SABECO đạt được các chỉ tiêu theo chiến lược phát triển kinh doanh; chuẩn hóa các quy trình bán hàng theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; áp dụng hệ thống giải pháp bán hàng đồng bộ; tập trung và tăng cường khả năng giám sát và kiểm soát các hoạt động dựa trên dữ liệu; đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng vận hành các hệ thống mới.

Ông Teo Hong Keng - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của SABECO - cho biết: SABECO 4.0 sẽ giúp chúng tôi chuẩn hóa các quy trình nội bộ để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và năng suất hơn, cũng như hiểu rõ hơn thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng.

Mai Ca