Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 17:43

Phát huy vai trò, sứ mệnh của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

12:30 | 03/11/2021
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí năm 2021, do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 3/11/2021.

Dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng có 945 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ 250 cơ quan thông tấn, báo chí tại 61 điểm cầu tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong bối cảnh đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng có những điểm mới, nội dung mới.

Phát huy vai trò, sứ mệnh của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

Mảng đề tài xây dựng Đảng là lĩnh vực rộng, không chỉ là công tác xây dựng Đảng mà còn là kiểm tra, là cải cách hành chính trong Đảng; là tuyên giáo, công tác tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác nội chính, công tác dân vận, vận động quần chúng của Đảng. Đây là mảng đề tài lớn, phạm vi lựa chọn đề tài rộng. Tuy nhiên đây là mảng đề tài không phải dễ và yêu cầu rất cao, cần thể hiện sao cho chân thực, chính xác, sinh động tạo được sự quan tâm, có sự ảnh hưởng đến công chúng, bảo đảm đường lối của Đảng”- đồng chí Trương Thị Mai nói.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nội dung về xây dựng Đảng là một nội dung quan trọng được thể hiện bằng các nhiệm vụ cụ thể. Hơn thế, trong từng nhiệm vụ đều có những nội hàm mới.

Đồng chí nhấn mạnh, báo cáo tại Đại hội Đảng đã biểu dương vai trò quan trọng, có nhiều chuyển biến trong công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động của toàn Đảng, toàn dân.

Phát huy vai trò, sứ mệnh của báo chí trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) đã thông qua Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nêu cao quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết luận đã nhấn mạnh yêu cầu dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hy vọng thời gian tới tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu lãnh đạo các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền để đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy vai trò, sứ mệnh của báo chí trong công tác xây dựng Đảng
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng

Bên cạnh đó, luôn luôn cảnh giác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo mọi điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng Đảng”- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nói.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn kỳ vọng, sau hội nghị tập huấn, các phóng viên, biên tập viên có các tác phẩm hay, có chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng cũng như hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm Vàng).

Phát huy vai trò, sứ mệnh của báo chí trong công tác xây dựng Đảng
Các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn được nghe các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề với nội dung: Giới thiệu những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin; kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm, bài viết về xây dựng Đảng; giới thiệu về giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Quang Lộc