Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 09:23

Miễn nhiệm Người đại diện vốn nhà nước tại VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà

15:50 | 13/06/2019
Ngày 10/6/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/BCSĐ với một số nội dung, trong đó có việc miễn nhiệm Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- Công ty Cổ phẩn (VEAM) đối với ông Trần Ngọc Hà.    
mien nhiem nguoi dai dien von nha nuoc tai veam doi voi ong tran ngoc ha
Trụ sở chính của VEAM tại Hà Nội

Theo đó, ngày 19 tháng 5 năm 2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã họp để cho ý kiến một số nội dung do các đơn vị chức năng trình. Dự họp có đại diện các Ban đảng Trung ương. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban cán sự đảng đã thảo luận và thổng nhất quyết nghị:

Thông qua chủ trương miễn nhiệm Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đối với ông Trần Ngọc Hà.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM có ý kiến với Hội đồng quản trị VEAM để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông VEAM miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Giao Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ có văn bản đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương xem xét xử lý về mặt đảng đối với ông Trần Ngọc Hà phù hợp với việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM và miễn nhiệm Người đại diện vốn nhà nước tại VEAM, chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VEAM của ông Trần Ngọc Hà.

Thùy Linh