Kỳ vọng sức sống mới ở thị trấn Vân Tùng - Bắc Kạn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Tỉnh Bắc Kạn: Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản Bắc Kạn: Xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Bắc Kạn: Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Vân Tùng là trung tâm văn hoá, chính trị của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cách trung tâm thành phố Bắc Kạn khoảng 65 km về phía Bắc theo Quốc lộ 3 Hà Nội - Cao Bằng, với dân số 5.590 người, 1.140 hộ dân. Trong đó, có 6 dân tộc chủ yếu: Tày, Nùng, Dao, Hoa, Ngái, Kinh cùng sinh sống xen kẽ với nhau.

Bắc Kạn: Kỳ vọng đổi thay ở thị trấn Vân Tùng
Một góc thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Cùng với sự phát triển chung của huyện Ngân Sơn, trong thời gian qua, kinh tế - xã hội của xã Vân Tùng đã từng bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Theo số liệu thống kê, năm 2021, tổng thu ngân sách xã Vân Tùng đạt: 10.593.906.037 đồng; tổng chi ngân sách thường xuyên trên địa bàn của xã là: 10.348.050.464 đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 34,25 triệu/năm.

Những năm qua, xã Vân Tùng cũng đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều công trình hạ tầng cơ sở, mở rộng khu trung tâm huyện lỵ đồng thời tiếp nhận nhiều dự án đầu tư phát triển, từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt của trung tâm huyện Ngân Sơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần phải có giải pháp khắc phục như sau: Hiện trạng mật độ dân cư không đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu trung tâm xã với mật độ cao, dẫn đến khó khăn để dãn dân trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

Nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị. Chưa thực hiện được công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế. Mặc dù, có tiềm năng về công nghiệp chế biến nông, lâm sản; dịch vụ du lịch... nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Khu vực ngoài trung tâm xã có mật độ dân cư thưa, đất đai quy hoạch chưa được sử dụng đầu tư khai thác hiệu quả, cơ sở hạ tầng chưa được chú trọng đầu tư, hạ tầng xã hội còn thiếu, tính liên kết giữa khu trung tâm với khu vực bên ngoài chưa có tính tương hỗ cùng nhau phát triển, khu vực ngoài khu trung tâm chủ yếu có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, còn các cơ sở hạ tầng khác như cấp nước, cấp điện chiếu sáng đường giao thông, thoát nước thải, thu gom nước thải gần như rất hạn chế.

Ngoài ra, hiện nay xã Vân Tùng chưa có siêu thị hoặc trung tâm thương mại nào có quy mô lớn, hay có quy mô hàng hóa đa dạng, tổ chức bán hàng quy mô tự phục vụ… Các công trình phục vụ văn hóa hay nhu cầu giải trí của người dân cơ bản là nhỏ lẻ do hộ dân mở, chưa có quy mô lớn để phục vụ nhu cầu nhân dân...

Tạo động lực phát triển mới

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 528/TTr-CP ngày 30/12/2022 và Báo cáo thẩm tra số 1432/BC-UBPL15 ngày 3/2/2023 của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, quyết nghị thành lập thị trấn Vân Tùng trên cơ sở toàn bộ 51,10 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.590 người của xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Thị trấn Vân Tùng giáp thị trấn Nà Phặc và các xã Cốc Đán, Đức Vân, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa thuộc huyện Ngân Sơn.

Sau khi thành lập thị trấn Vân Tùng: Huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 02 thị trấn; tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 06 phường và 07 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc thành lập thị trấn Vân Tùng huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Vân Tùng, ngoài đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của xã Vân Tùng nói riêng và huyện Ngân Sơn nói chung hiện nay, còn tạo ra động lực, môi trường và điều kiện cho sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương theo hướng chuyển dịch kinh tế nông nghiệp thành kinh tế dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp cao là các ngành sản xuất chính; cùng theo đó là sự đáp ứng tốt hơn về cơ sở hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế cho người dân.

Về mặt quản lý nhà nước, chính quyền đô thị của thị trấn ngoài một số các nhiệm vụ như chính quyền nông thôn cấp xã hiện nay, sẽ có điều kiện đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng khác như quản lý, thực hiện các quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai theo quy hoạch, quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, quản lý dân cư, quản lý địa bàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, việc thành lập thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hưởng đầy đủ, kịp thời các cơ chế ưu đãi theo pháp luật; chuyển dịch được một số lượng lớn lao động nông nghiệp sang làm việc ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tiếp tục duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm.

Đồng thời, huy động được các nguồn vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân như: Nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông trên địa bàn thị trấn; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục trường chuẩn quốc gia và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia đối với các trường còn lại; tạo cơ chế phù hợp đa dạng hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thành lập thị trấn cũng sẽ tạo cơ hội tác động tích cực đến thu, chi ngân sách, thu nhập đầu người, cụ thể: Việc tăng các nguồn thu từ thuế để phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, các thiết chế văn hóa - xã hội, thúc đẩy đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nhằm kết nối với khu vực trung tâm và các địa bàn giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao mức sống người dân; tạo cơ chế phù hợp đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Trong thời gian tới, thị trấn Vân Tùng sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, ngành nghề, gắn sản xuất với thị trường để hình thành sự liên kết nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ và thị trường ngay trên địa bàn. Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, gắn công nghiệp hóa với thực hiện dân chủ hóa và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực.

Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cùng với đó, đẩy lùi tệ nạn xã hội và tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; chú trọng công tác quản lý đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Sẽ thành lập, mở rộng 5 - 10 cụm công nghiệp

Hà Nội: Sẽ thành lập, mở rộng 5 - 10 cụm công nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023.
Hà Nội: Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hà Nội: Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngày 27/3, UBND thành phố Hà Nội ký quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quý 1/2023: Du lịch Hà Nội đón gần 5,9 triệu lượt khách

Quý 1/2023: Du lịch Hà Nội đón gần 5,9 triệu lượt khách

Trong quý 1/2023, du lịch Hà Nội dự kiến đón gần 5,9 triệu lượt khách, đây là kết quả khả quan trong mục tiêu đón 22 triệu lượt khách năm 2023 của thủ đô.
Tặng 8.000 vé tham quan du lịch tri ân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

Tặng 8.000 vé tham quan du lịch tri ân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

Trao tặng 8.000 vé phổ thông trị giá khoảng 3,6 tỷ đồng sử dụng dịch vụ tại suối khoáng nóng Núi Thần Tài nhằm tri ân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng.
Làm rõ trách nhiệm dự án 440 tỉ đồng bị cắt vốn

Làm rõ trách nhiệm dự án 440 tỉ đồng bị cắt vốn

Báo NLĐ ngày 7/3 phản ánh về việc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 được đầu tư hơn 440 tỉ đồng từ vốn vay của WB, đã tạm dừng do chậm tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Thái Bình: Liên kết để tạo đột phá về thương mại, dịch vụ

Thái Bình: Liên kết để tạo đột phá về thương mại, dịch vụ

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, những năm qua, Thái Bình đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh liên kết phát triển TM, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh.
Phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng: Định hướng và giải pháp trọng tâm

Phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng: Định hướng và giải pháp trọng tâm

Vùng Đồng bằng sông Hồng luôn được xem là địa bàn chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo.
Nghệ An: Hướng đi mới từ nghề nuôi ong lấy mật, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nghệ An: Hướng đi mới từ nghề nuôi ong lấy mật, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tận dụng đất vườn rộng và lợi thế nhà gần núi, nhiều hộ dân miền núi ở Nghệ An đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận: Dân bức xúc vì bụi tro từ nhà máy đường phả ra môi trường

TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận: Dân bức xúc vì bụi tro từ nhà máy đường phả ra môi trường

Người dân tại TP Phan Rang - Tháp Chàm bức xúc trước cảnh bụi tro từ nhà máy đường phả ra môi trường, bay vào khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe
Giờ trái đất năm 2023: Hải Phòng tiết kiệm được 71.800 kWh

Giờ trái đất năm 2023: Hải Phòng tiết kiệm được 71.800 kWh

Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (từ 20h30'-21h30' ngày 25/3), TP. Hải Phòng đã tiết kiệm được sản lượng điện 71.800 kWh.
Quảng Ninh đón tàu quốc tế hơn 2.000 khách du lịch

Quảng Ninh đón tàu quốc tế hơn 2.000 khách du lịch

Ngày 26/3, tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) chở 2.191 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Lâm Đồng rà soát, xử lý tồn tại của dự án nằm trên đất vàng Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát, xử lý tồn tại của dự án nằm trên đất vàng Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND TP. Đà Lạt và các Sở rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc tại dự án Khu trung tâm thương mại Ánh sáng Đà Lạt (P1, TP Đà Lạt).
9 tỉnh thành muốn phát triển khu công nghiệp như của Bình Dương

9 tỉnh thành muốn phát triển khu công nghiệp như của Bình Dương

Mô hình khu công nghiệp đô thị dịch vụ gắn với hệ sinh thái khá thành công tại Bình Dương, nhiều địa phương trong cả nước muốn được phát triển theo mô hình này.
Quảng Ninh: Nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện mở bán đã bị rao bán công khai

Quảng Ninh: Nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện mở bán đã bị rao bán công khai

Mặc dù chưa đủ điều kiện mở bán nhưng nhiều tin thông báo rao bán Dự án nhà ở xã hội tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
Khách du lịch tàu biển: Đợi cả tiếng mới được tham quan vịnh Hạ Long

Khách du lịch tàu biển: Đợi cả tiếng mới được tham quan vịnh Hạ Long

Để tham quan vịnh Hạ Long, những đoàn khách đông, nhất là khách du lịch tàu biển quốc tế, phải đợi cả tiếng đồng hồ mới được khởi hành đi thăm vịnh.
Gia Lai: Cải tạo vườn tiêu trồng hoa cúc công nghệ cao lãi trăm triệu mỗi năm

Gia Lai: Cải tạo vườn tiêu trồng hoa cúc công nghệ cao lãi trăm triệu mỗi năm

Giá tiêu bấp bênh, anh Võ Văn Luân (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi vườn tiêu sang trồng hoa cúc công nghệ cao và đã thu về tiền tỷ mỗi năm.
Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum không ngại khó, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.
Xúc tiến thương mại: Tạo đầu ra ổn định cho nông sản Đắk Nông

Xúc tiến thương mại: Tạo đầu ra ổn định cho nông sản Đắk Nông

Các sự kiện xúc tiến thương mại đã và đang được tổ chức sẽ giúp tìm được đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản Đắk Nông.
Phổ cổ Hội An huyền ảo trong Giờ Trái đất 2023

Phổ cổ Hội An huyền ảo trong Giờ Trái đất 2023

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023, hộ kinh doanh, người dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đồng loạt tắt điện để “Tiết kiệm điện-thành thói quen”.
Đà Nẵng đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Đà Nẵng đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, thành phố Đà Nẵng tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện.
Thanh Hóa: Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất”, tiết kiệm năng lượng, kiến tạo tương lai xanh

Thanh Hóa: Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất”, tiết kiệm năng lượng, kiến tạo tương lai xanh

Thanh Hóa hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng, kiến tạo tương lai.
Hà Nội tổ chức sự kiện Giờ Trái đất – Tiết kiệm điện năm 2023

Hà Nội tổ chức sự kiện Giờ Trái đất – Tiết kiệm điện năm 2023

Hành động Tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2023 được diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 25/3 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Cháy ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Cháy ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Khoảng 18h ngày 25/3, nhiều người dân và du khách phát hiện lửa và khói bốc lên ở bờ hồ Hoàn Kiếm đoạn gần cầu Thế Húc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bình Dương cần chuyển đổi mô hình phát triển sang công nghiệp - đô thị - dịch vụ - thông minh

Bình Dương cần chuyển đổi mô hình phát triển sang công nghiệp - đô thị - dịch vụ - thông minh

Tỉnh Bình Dương cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình phát triển từ Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ sang Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ - Thông minh.
TP Hạ Long tổ chức thu gom phao xốp, rác thải trên Vịnh Hạ Long

TP Hạ Long tổ chức thu gom phao xốp, rác thải trên Vịnh Hạ Long

Rác thải, phao xốp xuất hiện nhiều trên Vịnh Hạ Long đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và môi trường của Di sản Thiên nhiên thế giới này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động