Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 27/02/2021 20:42

Ký kết hợp tác thúc đẩy mô hình hợp tác xã Việt Nam phát triển

13:51 | 20/12/2020
Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại Hà Nội, Saigon Co.op đã tiến hành ký kết hợp tác với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
4237-ong-nguyyn-anh-yyc-tyng-giam-yyc-saigon-coop-giyi-thiyu-vyi-pho-thy-tyyng-trynh-yinh-dyng-va-cac-lanh-yyo-lm-htx-cac-thyi-ky-vy-cac-mo-hinh-hoyt-yyng-cya-saigon-coop
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op giới thiệu với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các thời kỳ về các mô hình hoạt động của Saigon Co.op

Theo Saigon Co.op, trong các nội dung hợp tác toàn diện, đáng chú ý là 8 nội dung có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ mô hình hợp tác xã tại Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, trên cơ sở có hành lang pháp lý cập nhật vững chắc, phương thức vận hành linh hoạt phù hợp xu hướng hội nhập.

4115-ong-nguyyn-anh-yyc-tyng-giam-yyc-saigon-coopthy-2-ty-trai-sang-hang-thy-nhytky-kyt-tyi-sy-kiyn-khai-myc
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op (thứ 2 từ trái sang, hàng thứ nhất ) ký kết tại sự kiện khai mạc

Các nội dung này gồm: Phối hợp nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, Ngành, địa phương những thay đổi trong luật, chính sách, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của hợp tác xã trên cả nước; Phối hợp trong công tác khai thác, phát triển điểm bán mới theo mô hình kinh doanh của Saigon Co.op tại các tỉnh, thành phố để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, kinh tế tập thể; Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi thu mua và phân phối sản phẩm, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho sản phẩm, chương trình tiêu thụ định kỳ, xuyên suốt để tận dụng nguồn lực của hai Bên cũng như nguồn lực của địa phương; Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã đủ tiêu chuẩn tại hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op; Phối hợp, hợp tác thực hiện các đề tài, đề án, dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mô hình hợp tác xã Việt Nam trong thời kỳ hội nhập…

4209-yyi-biyu-tham-gia-tryi-nghiym-mo-hinh-mua-sym-yo-tyi-gian-hang-saigon-coop
Đại biểu tham gia trải nghiệm mô hình mua sắm ảo tại gian hàng Saigon Co.op

Việc hợp tác toàn diện và đưa ra những mục tiêu cụ thể của Saigon Co.op và Liên Minh hợp tác xã Việt Nam lần này được xem là phù hợp và kịp thời trong bối cảnh Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu rộng; Các thành phần kinh tế cũng đang gấp rút có sự chuẩn bị để kịp thời nắm bắt những cơ hội mới và hệ thống hợp tác xã Việt Nam vốn đã tồn tại lâu năm cũng đã năng động sớm tham gia hội nhập.

Mai Ca