Hưng Yên: UBND huyện Kim Động thông tin về việc phát triển Khu công nghiệp Kim Động

UBND huyện Kim Động vừa có văn bản thông tin về quá trình triển khai, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Kim Động đang thực hiện trên địa bàn.
Hưng Yên: Thu hồi dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Kim Động

Công ty DĐK không thực hiện nghĩa vụ tài chính

Trước đó, Báo Công Thương có đăng tải bài viết: “Phát triển Khu công nghiệp Kim Động: UBND tỉnh Hưng Yên có “cản bước” nhà đầu tư ?”. Theo đó, Công ty DĐK chủ đầu tư của dự án cho rằng UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động có dấu hiệu chậm chễ trong việc đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp sạch Kim Động khiến nhà đầu tư bức xúc.

Dự án Khu công nghiệp Kim Động hiện vẫn chưa được triển khai, nhiều khu vực vẫn là cánh đồng lúa.
Dự án Khu công nghiệp Kim Động hiện vẫn chưa được triển khai, nhiều khu vực vẫn là cánh đồng lúa.

Sau khi Báo Công Thương đăng tải, UBND huyện Kim Động đã có công văn phúc đáp gửi tới báo. Trong Công văn số 512/UBND- TNMT, UBND huyện Kim Động cho rằng: Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK đã cung cấp thông tin không đầy đủ. UBND huyện Kim Động còn cho biết: Dự án Khu công nghiệp sạch Kim Động được tỉnh và huyện rất kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội, công ăn việc làm ở địa phương khi được triển khai. Tuy nhiên, dự án hiện đang gây bức xúc cho nhân dân chịu ảnh hưởng trong vùng dự án. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã có ý kiến, kiến nghị đối với dự án này.

Liên quan đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phía Công ty DĐK cho rằng chậm trễ, UBND huyện Kim Động khẳng định: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi 48,38ha, lập phương án bồi thường hỗ trợ cho 542 hộ dân tại 2 xã Chính Nghĩa và Phạm Ngũ Lão với tổng số tiền là hơn 115 tỷ đồng. Đến tháng 01/2019, Công ty DDK mới chuyển được 30 tỷ (chia làm 3 đợt) vào tài khoản của Hội đồng bồi thường hỗ trợ của huyện. Huyện Kim Động đã tiến hành chi trả cho 102 hộ dân với số tiền hơn 28,4 tỷ đồng. Sau đó, UBND huyện đã có nhiều văn bản đề nghị chuyển tiền để chi trả cho các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt nhưng công ty không thực hiện.

Đến đầu năm 2020, mức giá bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất có sự thay đổi theo Quyết định 40/2019/QĐ/UBND nên việc bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyêt không thực hiện được. Đồng thời, thực hiện Thông báo số 332/TB-UBND ngày 23/09/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc GPMB Khu công nghiệp Kim Động, UBND huyện Kim Động đã chỉ đạo tiếp tục triển khai với diện tích 53ha tại 2 xã Phạm Ngũ Lão và Toàn Thắng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tại xã Toàn Thắng, sau khi rà soát, quy chủ, UBDN huyện nhận thấy không thể ban hành thông báo thu hồi đất vì diện tích 14,57ha không có tên xã Toàn Thắng trong Văn bản số 62/TTg-KTN ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nhằm kịp thời tháo gỡ, UBND huyện Kim Động đã báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên Ngày 01/04/2022, UBND tỉnh Hưng Yên có Thông báo số 96/TB-UBND về việc Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến: Đồng ý chủ trương để huyện Kim Động tổ chức công tác đền bù, GPMB 100ha thuộc dự án Khu công nghiệp Kim Động; chỉ tiến hành bàn giao đất khi dự án được hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật…Ngay sau đó, UBND huyện Kim Động đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với phần diện tích 14,57ha và thiết lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường.

Từ những kết quả này, UBND huyện Kim Đông cho rằng, Công ty DĐK phản ánh các cơ quan ban ngành của huyện không triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn tới thiệt hại rất lớn về tài chính của chủ đầu tư, khiến dự án không thể triển khai được là không có căn cứ. Ngược lại, sự chậm trễ của Công ty DĐK trong việc chuyển tiền để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt là nguyên nhân chính dẫn đến dự án bị kéo dài nhiều năm qua mà chưa hoàn thành, gây bức xúc đối với nhân dân trong vùng dự án.

UBND huyện 4 lần gửi văn bản nhưng không nhận được…hồi âm?

Được biết, trong quá trình phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng dự án, Công ty DĐK cho rằng đã có văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ…để làm cơ sở cho công tác đền bù. Đồng thời, công ty luôn cam kết bố trí đủ tài chính, nhân lực để thực hiện dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa nhận được văn bản về việc chuyển kinh phí của UBND huyện Kim Động để làm cơ sở chuyển tiền.

Trước thông tin này, UBND huyện Kim Động cho rằng: Phản ánh của Công ty DĐK là không đúng bởi tất cả các quyết định phê duyệt phương án, hồ sơ liên quan đến việc bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân đã được huyện bàn giao cho công ty. Văn bản chuyển tiền của huyện đề nghị chuyển tiền đều được gửi cho công ty qua đường bưu điện và mời làm việc trực tiếp giữa UBND huyện Kim Động, Ban quản lý các khu công nghiệp và Tổng giám đốc công ty (biên bản bàn giao, sổ ghi nhân bàn giao tài liệu được lưu đầy đủ hồ sơ giải phóng mặt bằng). “Đồng thời, công ty luôn cam kết bố trí đủ tài chính, nhân lực để thực hiện dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, UBND huyện Kim Đông đã 4 lần gửi văn bản tới công ty đề nghị chuyển kinh phí để chi trả cho người dân nhưng không doanh nghiệp không chuyển trả đầy đủ kinh phí theo phương án đã được phê duyệt và không có lý do” – UBND huyện Kim Động khẳng định.

Đối với đề nghị của Công ty DĐK xử phạt chủ đầu tư vì chậm trễ triển khai để làm căn cứ bồi thường chênh lệch theo đơn giá mới tránh dự án 2 đơn giá không bộ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về nội dung này, UBND huyện Kim Động cho biết: Ngày 05/03/2021 và 07/07/2021, Công ty DĐK đã có công văn đề nghị Sở TN&MT, UBND huyện Kim Động về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho dự án theo Quyết định số 40/2019/QĐ/UBND do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024. UBND huyện Kim Động đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá mới (theo Quyết định số 40) đối với phần diện tích 48,38ha (phương án cũ đã được phê duyệt năm 2018 theo đơn giá năm 2015). Sở TN&MT Hưng Yên cũng đã có các Công văn số 390, 1275/STNMT-CCQLĐĐ phúc đáp, trả lời theo hướng: Đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà đang tiến hàng chi trả thì vẫn tiếp tục thực hiện việc chi trả theo phương án đã được phê duyệt theo Điều 34, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 33, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Kim Động, UBND huyện Kim Động đã chủ động làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty DĐK vào ngày 11/02/2022. Tại buổi làm việc, phía Công ty DĐK đề nghị phần diện tích đã được phê duyệt của xã Chính Nghĩa, xã Phạm Ngũ Lão chưa trả tiền hết, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý chủ đầu tư để làm căn cứ cho doanh nghiệp tiến hành bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá mới. Phần diện tích 35,52 của xã Phạm Ngũ Lão (huyện đã ra thông báo thu hồi) khi nào có quyết định chuyển tiền mục đích của 14,57 ha thuộc xã Toàn Thắng thì mới thực hiện. Chủ đầu tư cam kết khi cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích của 14,57ha này thì sau 30 ngày nếu không chuyển tiền theo đơn giá mới thì trả lại toàn bộ dự án cho UBND tỉnh và mong muốn UBND tỉnh Hưng Yên giúp đỡ cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Hiện UBND huyện Kim Động cho rằng đang rất băn khoăn khi phương án bồi thường được duyệt mà chủ đầu tư không chuyển tiền để huyện chi trả cho các hộ dân kịp thời sẽ tạo bức xúc cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai dự án khác trên địa bàn.

Được biết, trước sự việc này, Công ty DĐK cũng đã có kiến nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chỉ đạo UBND huyện Kim Động và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao đẩy nhanh công tác đền bù GPMB theo quy định của pháp luật (có mốc thời gian cụ thể hoàn thành) để giao đất Khu công nghiệp sạch Kim Động cho chủ đầu tư. “Công ty DĐK luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành” – đơn của Công ty DĐK nêu rõ.

Báo Công Thương hoan nghênh tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động đã có những phúc đáp kịp thời sau khi nhận được những kiến nghị, ý kiến của doanh nghiệp. Hi vọng rằng, thời gian tới, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động sẽ tiếp tục có những chính sách “trải thảm đỏ” tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm, đầu tư cùng đồng hành xây dựng Hưng Yên phát triển.

Minh Cường – Thái Hoàng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang cùng các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự vận chuyển vàng, bạc qua biên giới.
Sớm làm rõ thông tin “Ngô Nam lừa đảo chứng khoán”

Sớm làm rõ thông tin “Ngô Nam lừa đảo chứng khoán”

Trên một số mạng xã hội liên tục phản ánh về một cá nhân tên Ngô Nam đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò kêu gọi đầu tư chứng khoán.
Khánh Hoà: “Cọc ghi tiếng Trung Quốc” chỉ là cọc mốc bình thường

Khánh Hoà: “Cọc ghi tiếng Trung Quốc” chỉ là cọc mốc bình thường

UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, cọc lạ ghi tiếng Trung Quốc chỉ là cọc mốc bình thường, không phải là cọc ghi mốc chủ quyền như mạng xã hội lan truyền.
Huyện Phúc Thọ, Hà Nội: Hoàn thành cưỡng chế giải phóng mặt bằng phát triển dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa

Huyện Phúc Thọ, Hà Nội: Hoàn thành cưỡng chế giải phóng mặt bằng phát triển dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa

Ngày 24/6/2022, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng để phục vụ phát triển dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa.
Cảnh báo kinh doanh đa cấp không phép sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Bitney

Cảnh báo kinh doanh đa cấp không phép sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Bitney

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận của Tập đoàn Bitney

Tin cùng chuyên mục

Khu đô thị Hòa Bình (Thái Nguyên): Dự án gần nghìn tỷ kinh nghiệm nhà đầu tư chỉ cần từng là nhà thầu?

Khu đô thị Hòa Bình (Thái Nguyên): Dự án gần nghìn tỷ kinh nghiệm nhà đầu tư chỉ cần từng là nhà thầu?

Tập đoàn Homevina trở thành chủ đầu tư dự án khu đô thị Hòa Bình do là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này.
Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về vải thiều Lục Ngạn

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về vải thiều Lục Ngạn

Ngày 24/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã xác minh, xử phạt đối với cá nhân đăng video lên mạng xã hội không đúng về thị trường vải thiều Lục Ngạn.
Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ ra “bẫy lừa” bán người sang Campuchia

Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ ra “bẫy lừa” bán người sang Campuchia

Thủ đoạn lừa bán người sang Campuchia của tội phạm này là lừa gạt, hứa hẹn tìm việc làm thu nhập cao, môi giới kết hôn, môi giới nhận con nuôi...
Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá 3 đường dây đánh bạc tiền tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá 3 đường dây đánh bạc tiền tỷ

Ngày 23/6, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với tổng giá trị giao dịch hơn 30 tỷ đồng.
Khởi tố 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai liên quan vụ án Công ty Lilama

Khởi tố 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai liên quan vụ án Công ty Lilama

Ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng được xác định liên quan đến vụ án tận thu quặng apatit trái phép xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama.
Huỷ bỏ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Việt Á

Huỷ bỏ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Việt Á

Quyết định hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á có hiệu lực thi hành từ ngày 23/6.
Tỉnh Gia Lai: 6 tháng đầu năm, hơn 270 m3 gỗ bị cưa hạ trong các vụ phá rừng

Tỉnh Gia Lai: 6 tháng đầu năm, hơn 270 m3 gỗ bị cưa hạ trong các vụ phá rừng

Trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện 169 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó xử lý hình sự 11 vụ, tịch thu 271,9 m3 gỗ các loại.
Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha.
Đắk Nông: Cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan

Đắk Nông: Cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan

Tỉnh Đắk Nông cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, xây dựng công trình trái phép, đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân.
Xử phạt doanh nghiệp sản xuất phân bón vi phạm bảo vệ môi trường 350 triệu đồng

Xử phạt doanh nghiệp sản xuất phân bón vi phạm bảo vệ môi trường 350 triệu đồng

Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem đã bị UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường.
Thanh Hóa: Bắt 2 anh em ruột liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản

Thanh Hóa: Bắt 2 anh em ruột liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 anh em ruột về hành vi cướp giật tài sản
Tỉnh Nghệ An: Nhiều mẫu nước sạch chưa đạt quy chuẩn cho phép

Tỉnh Nghệ An: Nhiều mẫu nước sạch chưa đạt quy chuẩn cho phép

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, hiện đã có kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Vinh sau phản ánh từ người dân.
Ngăn chặn nguy cơ buôn lậu dầu ở khu vực biên giới Việt- Lào

Ngăn chặn nguy cơ buôn lậu dầu ở khu vực biên giới Việt- Lào

Tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng dầu qua biên giới.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa 4 người bán cho sòng bạc tại Campuchia

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa 4 người bán cho sòng bạc tại Campuchia

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung trú tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn lừa 4 người bán cho sòng bạc tại Campuchia
Thành ủy TP.Hồ Chí Minh kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm

Thành ủy TP.Hồ Chí Minh kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm

Thành ủy TP.Hồ Chí Minh ra quyết định khai trừ khỏi Đảng nhiều đảng viên vi phạm vì buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành.
Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ tại nhiều tỉnh thành

Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ tại nhiều tỉnh thành

Từ ngày 20 đến ngày 22/6/2022, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 16, qua đó, đã kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ tại nhiều tỉnh thành.
Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng: Trách nhiệm Cục An toàn thực phẩm ở đâu?

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng: Trách nhiệm Cục An toàn thực phẩm ở đâu?

Mỗi năm, Cục An toàn thực phẩm cấp phép công bố, lưu hành, quảng cáo cho hàng nghìn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Sở Y tế Hà Giang: Đấu thầu mua sắm hơn 11 tỷ đồng thiết bị y tế chống dịch Covid-19

Sở Y tế Hà Giang: Đấu thầu mua sắm hơn 11 tỷ đồng thiết bị y tế chống dịch Covid-19

Thời gian vừa qua, Hà Giang mua sắm test nhanh và thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 với giá trị hơn 11 tỷ đồng.
Khắc phục 25 tỉ đồng, ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

Khắc phục 25 tỉ đồng, ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

Toà án chấp nhận kháng cáo của nguyên chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, giảm 3 năm tù, tổng cộng các bản án 10 năm tù.
Bắt trùm buôn lậu 300 tỷ đồng sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê từ châu Phi về Việt Nam

Bắt trùm buôn lậu 300 tỷ đồng sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê từ châu Phi về Việt Nam

Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam đối tượng mua khoảng 10 tấn sừng tê giác, xương sư tử, ngà voi, vảy tê tê, trị giá 300 tỷ đồng từ châu Phi về Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động