Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 15:40

Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới

15:08 | 02/04/2021
Để hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào cho doanh nghiệp, đối với các dự án đầu tư mới, căn cứ các qui định pháp luật hiện hành, ngày 1/4/2021, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế cho biết, các cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nếu có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ, số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên, thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ các trường hợp thuộc đối tượng không được hoàn thuế theo qui định).

Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới
Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế lưu ý, khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất, kinh doanh, nếu doanh nghiệp còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ, từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”.

Trường hợp, tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư mà chưa kê khai chỉ tiêu “thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”, thì doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung theo điểm b, khoản 4, điều 7, Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế, do cơ sở kinh doanh lập.

Ngọc Quỳnh