Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 01/12/2021 13:49

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

09:00 | 22/11/2021
Trong bối cảnh hiện nay, Hải Phòng xác định đầu tư công là một trong những trụ cột đảm bảo tăng trưởng kinh tế toàn thành phố. Từ đó, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn này.

Tỷ lệ giải ngân cao

Năm 2021, TP. Hải Phòng đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án địa phương quản lý là 15.053,789 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 1.242,152 tỷ đồng (vốn trong nước 809,215 tỷ đồng, vốn ODA 432,937 tỷ đồng); ngân sách thành phố là 13.811,637 tỷ đồng.

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình trọng điểm của TP. Hải Phòng

Cùng với nguồn vốn còn lại của năm 2020, tổng vốn đầu tư công của TP. Hải Phòng năm 2021 là trên 18.393 tỷ đồng. Nguồn vốn này được thành phố bố trí đầu tư cho những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết tháng 9/2021, Hải Phòng đã giải ngân được 7.420,4 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021, đạt 101,7% mức kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ giải ngân này bằng 49% mức kế hoạch HĐND TP. Hải Phòng giao. Nhìn chung, Hải Phòng là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong đó, một số dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân trên 70% như: Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến Ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5 có tỷ lệ giải ngân 86,9%; đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn TP. Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645) có tỷ lệ giải ngân 72,2%...

Tuy nhiên, theo kế hoạch, vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 là gần 3.390 tỷ đồng, nhưng, đến hết tháng 9/2021, TP. Hải Phòng mới giải ngân được 1.723 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51%.

Bên cạnh đó, hầu hết nguồn vốn đầu tư công năm 2021 có tốc độ giải ngân chưa đồng đều tại các khu vực và phần nhiều tập trung ở các dự án, công trình trọng điểm. Còn lại, nhiều quận, huyện có nguồn vốn giải ngân thấp. Cụ thể, năm 2021, TP. Hải Phòng có 12 dự án trọng điểm được bố trí hơn 4.900 tỷ đồng. Nhưng đến nay, Hải Phòng mới giải ngân được 2.400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49%. Còn tại các quận, huyện, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng trên kế hoạch vốn phân cấp là 2.755 tỷ đồng, đạt 36,68%. Trong đó, 3 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân hơn 50% là An Lão, Tiên Lãng, Cát Hải; còn lại đạt thấp, riêng Hải An, Thủy Nguyên giải ngân dưới 30%.

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Thực tế hiện nay, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công được xác định do nhiều nguyên nhân như: Vướng mắc trong hoàn tất các thủ tục đầu tư; một số dự án do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; một số dự án đầu tư công được kết cấu vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng số thu chưa đạt theo dự toán. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tốc độ giải ngân.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo UBND các quận, huyện khẩn trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Cùng đó, bố trí đủ 50% vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các dự án và nhiệm vụ do UBND thành phố giao trước ngày 30/9/2021. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; rà soát việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện, kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sẽ thuộc đối tượng phải xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, điều chuyển sang cho các dự án giải ngân tốt hơn.

UBND các quận, huyện lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn của cấp mình theo từng thời điểm, cụ thể đến ngày 31/12/2021 và ngày 31/1/2022.

Các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án do UBND thành phố quyết định, triển khai trên địa bàn của các địa phương; kịp thời báo cáo UBND thành phố, các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, thành lập Tổ công tác của địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND quận, huyện đứng đầu để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của địa phương, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu chính quyền địa phương.

TP. Hải Phòng sẽ có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và người đứng đầu các đơn vị trên.

P.V