Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/01/2021 15:49

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, Vietcombank để ngỏ mục tiêu lợi nhuận 2020

12:19 | 26/06/2020
Thông tin tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) diễn ra sáng 26/6/2020, ông Nghiêm Xuân Thành- Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: 5  tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt mức 9.100 tỷ đồng. Trong quý I/2020, Vietcombank là ngân hàng TMCP Nhà nước duy nhất tăng trưởng tín dụng dương trên 2% và đạt khoảng 3% tính đến hết tháng 5/2020.  

Theo báo cáo trình ĐHCĐ, năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 10%, đạt 815.525 tỷ đồng; huy động vốn tăng 8% đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2020 tăng 7% so với năm 2019, đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không vượt 1,5%. Tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 8%.

Tuy nhiên, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, Vietcombank đã để ngỏ mục tiêu lợi nhuận trước thuế và trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch tài chính năm nay phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 và định hướng chỉ đạo của NHNN.

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, Vietcombank để ngỏ mục tiêu lợi nhuận 2020

Theo ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank, năm 2019, Vietcombank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng: lợi nhuận 1 tỷ USD, tổng tài sản hơn 1,2 triệu tỷ đồng (tăng gần 14%), tín dụng tăng gần 15,9%, nợ xấu chỉ 0,78% và tỷ lệ bao nợ xấu lên đến 179%... “Năm 2020 là năm đầy thách thức với hoạt động kinh doanh ngân hàng. Áp lực đối với từng ngân hàng rất lớn khi cạnh tranh trên các lĩnh vực ngân hàng truyền thống cũng như lĩnh vực ngân hàng số ngày càng gay gắt”- ông Dũng nhận định.

Trước những thách thức đã được nhận diện, lãnh đạo Vietcombank cho biết, trọng tâm của ngân hàng năm 2020 là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bên vững và hiệu quả.

Cụ thể: Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng hợp lý, gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. Thứ hai, gia tăng tỷ tọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm từ dịch vụ và đầu tư kinh doanh vốn. Ba là cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Về tín dụng, Vietcombank tập trung phát triển khách hàng mới có tiềm lực tài chính vững vàng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán buôn với nhóm khách hàng bán buôn mới, chú trọng tăng trưởng tín dụng bán buôn ngắn hạn; tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng với khách hàng FDI lớn có rủi ro tín dụng thấp và tiềm năng sử dụng dịch vụ tổng thể. Tăng tỷ trọng bán lẻ trong tổng tín dụng…

Về hoạt động dịch vụ, Vietcombank định hướng tăng trưởng nguồn thu từ lĩnh vực này, tập trung vào kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử, thẻ, bảo hiểm…

Về huy động vốn, ngân hàng chủ trương cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu quả và bền vững, tăng huy động vốn bán buôn, chú trọng tiền gửi giá rẻ, phấn đầu tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi giá rẻ. Tăng cường bán các dịch vụ phi tín dụng, bán hàng theo chuỗi, bán chéo sản phẩm, quản lý dòng tiền để khai thác nguồn vốn mới…

Bên cạnh đó, theo kế hoạch trình ĐHCĐ, việc tăng vốn giai đoạn 2020-2021 của Vietcombank sẽ bao gồm hai cấu phần. Cấu phần 1 là phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức 18%. Vốn điều lệ sau chia cổ tức dự kiến tăng thêm 6.675 tỷ đồng lên 43.764 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2020.

Cấu phần thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Khối lượng phát hành tối đa là 241.077.034 cổ phiếu, dự kiến thu về 2.410 tỷ đồng. Việc chào bán riêng lẻ sẽ giúp hệ số CAR của VCB tăng thêm 1,5 điểm phần trăm.

Tại đại hội lần này, cổ đông Vietcombank bầu ông Lại Hữu Phước vào Ban kiểm soát để thay thế cho bà Vũ Thị Bích Vân nghỉ hưu theo chế độ trong năm 2019, nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định. Ông Lại Hữu Phước sinh năm 1967, hiện là Trưởng phòng kiểm tra nội bộ của Vietcombank, đã công tác tại ngân hàng này được 10 năm. Trước đó ông từng công tác tại Kiểm toán Nhà nước.

Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, trong năm 2019 ĐHCĐ đã phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS là 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm vừa qua, thù lao theo con số được phê duyệt tương đương với hơn 64 tỷ đồng.

Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng những chỉ tiêu kinh doanh được trình cổ đông tại đại hội và tham khảo các mức chi thù lao cho HĐQT và BKS ở các ngân hàng khác, Vietcombank dự định giảm mức thù lao cho HĐQT và BKS xuống mức tối đa là 0,28% lợi nhuận sau thuế. Như vậy mức thù lao của lãnh đạo nhà băng này sẽ giảm khoảng 20% so với năm trước.

Đến thời điểm này, tín dụng và cả huy động vốn của Vietcombank đều tăng 3,4%. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, ước trên 11.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ông Nghiêm xuân Thành cho biết thêm, tăng thu từ dịch vụ là một trong những trọng tâm của Vietcombank năm 2020. Mặc dù tăng thu dịch vụ của Vietcombank mấy năm gần đây đều tăng trưởng tốt, song tỷ trọng trong tổng thu nhập ngân hàng chưa cải thiện nhiều là do lĩnh vực tín dụng mấy năm qua của Vietcombank cũng tăng rất mạnh. Mặc dù vậy, trong số các ngân hàng TMCP quốc doanh lớn, Vietcombank là ngân hàng có tỷ trọng thu nhập từ phi tín dụng lớn nhất.

Thùy Linh