Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 03:09

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhà nước

16:49 | 18/11/2020
Ngày 18/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của doanh nghiệp” và “Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn”.

Những năm gần đây, khi Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ, công cuộc chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực của xã hội như truyền thông đại chúng, y học, khoa học… Chuyển đổi số trở thành cơ hội, đồng thời cũng là thách thức, đòi hỏi các các quốc gia, doanh nghiệp trên thế giới phải thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

0555-02
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban - nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc và phải thực hiện theo đúng chủ trương, chỉ đạo tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây vừa là nhiệm vụ, nhưng cũng là giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và thực hiện việc xây dựng chính phủ điện tử của Ủy ban theo Mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; tăng cường kết nối với doanh nghiệp về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành và đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, nâng cao chất lượng thông tin giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay, 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đang nắm giữ những nguồn lực lớn và trọng yếu trong nền kinh tế đất nước như: Nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, sản xuất công nghiệp, đầu tư và kinh doanh tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông… Do đó, việc xây dựng nền kinh tế số quốc gia sẽ hiện thực hóa được nếu đẩy mạnh chuyển đổi số ở các tập đoàn, tổng công ty này.

Xác định 2 vai trò chính của các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh chỉ ra: Thứ nhất, các tập đoàn, tổng công ty phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi số và khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong chuyển đổi số nền kinh tế.

Thứ hai, các doanh nghiệp công nghệ trực thuộc Ủy ban phải thực hiện chuyển đổi số cho Chính phủ hoặc chính quyền địa phương và các doanh nghiệp khác (trong đó có các doanh nghiệp thuộc Ủy ban). Các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao nhận thức và quyết tâm về việc chuyển đổi số. "Đi nhanh, đi trước sẽ chiếm ưu thế, nếu đi chậm, đi sau thì sẽ giảm năng lực cạnh tranh và mất thị trường" - ông Nguyễn Ngọc Cảnh bày tỏ.

Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 phải có nội dung về thực hiện chuyển đổi số, xác định rõ các nhiệm vụ và kinh phí thực hiện, phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số của công ty mẹ, cơ quan đầu não doanh nghiệp, từ đó tạo lực kéo tiến trình chuyển đổi số trong toàn bộ các đơn vị thuộc tập đoàn, tổng công ty.

Trên cơ sở kết quả khảo sát với 19 tập đoàn, tổng công ty về chủ trương xây dựng Trục liên thông văn bản của Ủy ban, Trung tâm thông tin (thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu xây dựng Đề án Trục liên thông từ tháng 7/2019. Qua tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, Trung tâm thông tin đã chủ trì tổ chức thử nghiệm kết nối kỹ thuật đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), VNPT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

0605-06
Ủy ban đã chính thức khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”

Sau 3 tháng triển khai thử nghiệm diện rộng với các tập đoàn, tổng công ty, “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn” đã thực hiện việc gửi, nhận hơn 100.000 văn bản điện tử các loại giữa Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành chính trong cả nước, đem lại lợi ích lớn cho Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty. Cũng tại Hội nghị, Ủy ban đã chính thức khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Hệ thống này sẽ giải quyết được bài toán gửi nhận văn bản, đặc biệt là công việc điều hành điện tử xuyên suốt giữa Ủy ban, các vụ, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Qua đó, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian lưu chuyển văn bản, giảm chi phí hành chính, tạo tác động lan tỏa đối với các tập đoàn, tổng công ty trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào xây dựng văn phòng không giấy tờ. Bên cạnh đó, tạo sự lan tỏa, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của các cấp trong tập đoàn, tổng công ty; làm tiền đề để hình thành mạng chuyên dùng và truyền số liệu theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch, tăng tính hiệu lực và hiệu quả, góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Lan Anh