Bộ trưởng Tài chính lý giải vì sao 1 triệu tỷ đồng tồn dư ngân sách không dùng vào việc khác?

Giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã lý giải vì sao 1 triệu tỷ đồng tồn dư ngân sách không dùng vào việc khác?
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giám sát hoạt động chào mời, “ép” khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải thích tại sao không đưa giá điện vào mặt hàng bình ổn giá Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: "Sửa một cái hàng rào cũng chờ vốn đầu tư công"

Vì sao lập dự toán không sát dẫn đến số vượt thu cao?

Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại hội trường Quốc hội ngày 1/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, việc điều hành kinh tế - xã hội của năm 2022 là thành công một cách rực rỡ. Tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt 8,02% và thu ngân sách đạt được 1.815.500 tỷ đồng, tức là vượt so cùng kỳ là 15,7% và vượt dự toán 28,6%.

Đây cũng là năm kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất đạt 732,5 tỷ USD, xuất siêu 11,2 tỷ USD và bội chi ngân sách dưới 4%. Lạm phát chỉ 3,15% và nợ công giảm xuống chỉ còn 38%, nợ Chính phủ chỉ có 34,7% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về việc tồn dư ngân sách 1 triệu tỷ đồng, sao không dùng vào việc khác?
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Về việc lập dự toán không sát dẫn đến số vượt thu cao, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu, tại thời điểm chúng ta lập dự toán là thời điểm tháng 9 của năm 2021, tức giai đoạn Covid-19 bùng phát và trong quý này GDP tăng trưởng âm 6,02%. Như vậy, thu ngân sách của tháng 9 âm đến 46% so với cùng kỳ, dẫn đến việc chúng ta dự kiến dự toán ngân sách hợp với tình hình thực tiễn tại thời điểm đó.

Nhưng đến năm 2022 chúng ta đã chống dịch thành công, quý I tăng trưởng được 5,05% và quý II tăng được 7,83%, quý III tăng lên 13,7% và bình quân cả năm là 8,02%. Vì lý do đó cho nên vượt thu ngân sách đạt 403,4 ngàn tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương đạt 195,5 ngàn tỷ đồng và ngân sách địa phương là 207,9 ngàn tỷ đồng.

Còn nội dung vượt, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, dầu thô vượt 49,8 ngàn tỷ do tăng giá dầu cũng như tăng sản lượng. Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu cũng vượt 86,4 ngàn tỷ đồng, đất đai vượt 74.000 tỷ đồng...

Về chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, năm 2021 chúng ta đã giảm thuế được 132,4 ngàn tỷ đồng; năm 2022, giảm và gia hạn được 200,3 ngàn tỷ đồng, trong đó miễn là 89,6 ngàn tỷ đồng và giãn, hoãn là 100,3 ngàn tỷ đồng. Có nhiều chính sách, ví dụ như giảm thuế VAT xuống 8% hay giảm thuế trong môi trường 50%...

Ngoài ra, còn thiết kế gói kích cầu là 347.000 tỷ đồng, trong đó có 176.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng và như đại biểu Quốc hội thấy, các hệ thống đường cao tốc của chúng ta khởi công liên tục và khánh thành liên tục đã tạo nên một mạng kết nối giao thông làm thay đổi bộ mặt, thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế phát triển trong thời gian vừa qua rất rõ.

Trong năm 2023, dự kiến là giảm 195,4 ngàn tỷ đồng, trong đó miễn, giảm là 74,2 ngàn tỷ đồng, còn gia hạn là 121,2 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn vốn huy động khác như ODA... Vừa qua, bước đầu cho việc thực hiện ODA thế hệ mới,Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính ký Hiệp định với Nhật Bản vay được 50 tỷ Yên, lãi suất chỉ 0,01%. Đây cũng là thành công và các dự án ODA của chúng ta bắt đầu được triển khai.

Về vấn đề tồn dư ngân sách 1 triệu tỷ đồng, tại sao không dùng vào việc khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, trên thực tế hiện nay tồn dư ngân sách là 1.043 ngàn tỷ đồng, chúng tôi gửi Ngân hàng Nhà nước 895.000 tỷ đồng, lãi suất 0,8%/năm và tại ngân hàng thương mại 130 tỷ đồng gửi ngắn hạn.

Số tiền này đã gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, tức nguồn này là nguồn nhàn rỗi tạm thời mà đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn, chẳng hạn như bố trí vào các dự án đầu tư công, dự án về chương trình mục tiêu quốc gia... đồng thời, nguồn đã có nhiệm vụ chi chi tiết, tồn đọng vì chúng ta chưa giải ngân hết chứ không phải là nguồn để phân bổ vào việc khác.

Xử lý nghiêm ngân hàng và công ty bảo hiểm vi phạm

Về quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu, vừa qua có những tồn tại như kênh liên kết giữa ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm, tức ngân hàng thương mại ký hợp đồng với công ty bảo hiểm để bán bảo hiểm cho khách hàng thông qua ngân hàng giới thiệu để hưởng hoa hồng. Bên cạnh đó, các hợp đồng dài, chưa rõ ràng nên người mua thường đọc không kỹ cho nên xảy đến việc thua thiệt khi khiếu kiện.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và xử lý nghiêm những ngân hàng và những công ty bảo hiểm vi phạm. Chúng tôi liên tục hội ý và phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng nghị định và thông tư để thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, tập trung vào nguyên tắc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm rõ ràng hơn, ngắn hơn, trọng tâm hơn, làm rõ quyền lợi, thời hạn và nghĩa vụ của các bên. Đồng thời, quy định gói định mức tối đa chi thưởng và quy định các vấn đề về chi đại lý, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Như vậy, Bộ cũng đang tập trung vào những nội dung để quản lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Về tiêm chủng, người đứng đầu ngành tài chính cho biết, trong giai đoạn trước, kinh phí tiêm chủng được đưa vào trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên khi kết thúc giai đoạn này, Quốc hội đồng ý và có nghị quyết chuyển qua bố trí vào chi thường xuyên.

Trong năm 2021, bố trí được 134 tỷ cho tiêm chủng mở rộng, năm 2022 178 tỷ đồng, và năm 2023, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Y tế để bố trí kinh phí mua vaccine. Việc này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Về vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, ông Hồ Đức Phớc thông tin, triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60 và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56 để triển khai. Qua 3 năm thực hiện, do Covid-19 nên nguồn thu đơn vị sự nghiệp khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục...

Theo ông Hồ Đức Phớc, lộ trình thực hiện tự chủ tài chính phải đảm bảo cho việc tính giá dịch vụ của sự nghiệp công theo nguyên tắc tính đủ chi phí dịch vụ, cho nên cần phải ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành để đáp ứng kịp thời nội dung này. Sau 3 năm thực hiện, hiện nay các đơn vị thuộc y tế và giáo dục phản ánh là có những vấn đề bất hợp lý trong Nghị định 60/2021/NĐ-CP và đề nghị sửa Nghị định một cách phù hợp hơn.

"Đất nước ta là đất nước đang phát triển, do đó, những vấn đề phát sinh cần được tiếp thu một cách kịp thời để xây dựng pháp luật một cách kịp thời hơn, đảm bảo cho việc phát triển một cách bền vững" - Bộ trưởng nói, đồng thời, lưu ý rằng cần phải quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 phải phấn đấu đảm bảo 20% đơn vị tự chủ được tài chính.

Giải trình thêm tình hình khó khăn về kinh tế, Bộ trưởng cho rằng, hiện nay chúng ta đang còn khó khăn về tổng cầu của nền kinh tế, cho nên làm thế nào để tháo được tổng cầu ra, tức là tăng tiêu dùng xã hội lên, tăng đầu tư tư nhân lên, đặc biệt trong lĩnh vực như bất động sản, điện tái tạo, giải ngân đầu tư công hay là xuất nhập khẩu.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị, phải phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và các bộ, ngành, ví dụ như vốn chương trình mục tiêu, chi thường xuyên để sửa chữa, nâng cấp các công trình công và các máy móc thiết bị, hay đánh giá tác động môi trường...

Mặt khác, giải quyết thị trường và cung ứng vốn. Các quy định sẽ hoàn thiện dần, tuy nhiên cần hành động hướng đến doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn. "Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, doanh nghiệp có phát triển mới giải quyết được công ăn việc làm, tăng trưởng được và thu ngân sách được thì sẽ thành công" - Bộ trưởng nói.

Quỳnh Nga - Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Tối 30/9, tại thành phố Vinh, Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP. Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.
Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ án Ngô Thị Tố Nhiên

Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ án Ngô Thị Tố Nhiên

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an ngày 30/92023 cho biết, đối tượng Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9: Lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất để phấn đấu

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9: Lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất để phấn đấu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra ngày 30/9/2023.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo

Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu lên trong kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023.
Cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023

Cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023

3 kịch bản tăng trưởng GDP cho cả năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu lên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023.

Tin cùng chuyên mục

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 với các địa phương: Tạo phản ứng chính sách kịp thời

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 với các địa phương: Tạo phản ứng chính sách kịp thời

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 63 địa phương diễn ra sáng nay 30/9/2023.
Kinh tế 9 tháng: Vượt qua những "vùng xoáy"

Kinh tế 9 tháng: Vượt qua những "vùng xoáy"

Chính phủ đang nỗ lực điều hành chính sách nhằm đưa nền kinh tế vượt qua những "vùng xoáy" để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng trưởng của năm 2023.
Tổng cục Thống kê khuyến nghị những giải pháp gì để tăng trưởng kinh tế cuối năm?

Tổng cục Thống kê khuyến nghị những giải pháp gì để tăng trưởng kinh tế cuối năm?

Trong bối cảnh tăng tưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ được cải thiện, Tổng Cục Thống kê khuyến nghị một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình này.
Bộ Ngoại giao thông tin về 4 người Việt được giải cứu trong thùng xe ở Pháp

Bộ Ngoại giao thông tin về 4 người Việt được giải cứu trong thùng xe ở Pháp

Bộ Ngoại giao đang xác minh thông tin có 4 trong số 6 phụ nữ được tìm thấy trong một thùng xe đông lạnh ở thành phố Lyon (Pháp) là người Việt Nam.
Nhiều hãng tin nước ngoài dự báo về sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam

Nhiều hãng tin nước ngoài dự báo về sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam

Nhiều hãng tin nước ngoài đã đưa tin về số liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời dự báo quá trình phục hồi sẽ khởi sắc trong thời gian tới.
Diễn đàn Tổng Biên tập 2023: Tháo gỡ khó khăn cho báo chí trong truyền thông chính sách

Diễn đàn Tổng Biên tập 2023: Tháo gỡ khó khăn cho báo chí trong truyền thông chính sách

Chiều ngày 29/9, tại Quảng Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập 2023: “Truyền thông chính sách - Góc nhìn từ các cơ quan báo chí”.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức

Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp và làm việc với đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức, Chủ tịch Hội nhịp cầu châu Á Andreas Scheuer.
Kinh tế Việt Nam vượt “cơn gió ngược”, tạo thế, lực và niềm tin để vững vàng tiến lên phía trước

Kinh tế Việt Nam vượt “cơn gió ngược”, tạo thế, lực và niềm tin để vững vàng tiến lên phía trước

Với sự đồng lòng của cả hệ thống, nền kinh tế Việt Nam sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng kinh doanh tốt hơn trong quý IV/2023

Doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng kinh doanh tốt hơn trong quý IV/2023

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt hơn trong quý cuối cùng của năm 2023.
Đâu là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng?

Đâu là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng?

Tăng học phí theo lộ trình, giá thuê nhà tăng, giá gạo, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá thế giới…là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng.
Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Ngày 29/9, Tổng Cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý III và 9 tháng năm 2023.
Thí điểm thu phí không dừng với xe vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong 6 tháng

Thí điểm thu phí không dừng với xe vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong 6 tháng

Sẽ thí điểm dịch vụ thu phí không dừng (ETC) tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong 6 tháng để tạo thuận tiện cho người dân.
Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.
Dự án nhà ở thương mại: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng nào?

Dự án nhà ở thương mại: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng nào?

Dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng phải là các dự án do HĐND cấp tỉnh quyết định.
Đề xuất giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đề xuất giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9, Bộ nào chưa giao Bộ trưởng trực tiếp phụ trách về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì phải phân công lại.
Colombia là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Colombia là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh Colombia là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.
Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024

Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, việc áp dụng các quy định của thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền trung

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền trung

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 898/CĐ-TTg ngày 28/9/2023 chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động