Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 18:35

Bộ Công Thương hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

17:19 | 20/01/2021
Nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành Công Thương kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 142/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho DNNVV năm 2021 của Bộ Công Thương.

Theo đó, Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV năm 2021 của Bộ Công Thương với mục đích thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bộ Công Thương hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
Bộ Công Thương hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Bộ Công Thương yêu cầu, việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV phải có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp và thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Bên cạnh đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế; Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế; Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp… có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của Bộ Công Thương theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2021.

Hoàng Lan