Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/01/2021 14:58

Thừa Thiên Huế: Quy định về việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid -19

18:43 | 01/08/2020
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa nhằm kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Phương án này bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 2/8/2020.    
Thừa Thiên Huế: Quy định về việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid -19
Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn dừng xe, làm thủ tục trước khi vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, đối với việc vận chuyển hàng hóa đi vào tỉnh Thừa Thiên Huế: Yêu cầu mọi phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình. Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa; Các cá nhân, đơn vị có yêu cầu vận chuyển hàng hóa (chủ nhận hàng) phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đăng ký cho phương tiện vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế và có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giao nhận hàng, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, theo quy định. Tất cả lái xe vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch của chính quyền, cơ quan chức năng. Đặc biệt phải thường xuyên đeo khẩu trang, không dừng xe dọc đường, không tiếp xúc gần với bất cứ người dân địa phương nào trong suốt thời gian lưu lại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ nhận hàng phải đăng ký trực tuyến thông tin vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai và chọn chức năng “Đăng ký vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế” để thực hiện.

Đối với việc cho phép các phương tiện giao thông qua địa bàn tỉnh: Yêu cầu mọi phương tiện giao thông qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình. Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thời gian đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quốc lộ 01A không được quá 03 giờ, tính từ chốt kiểm soát tại huyện Phú Lộc cho đến chốt kiểm soát tại huyện Phong Điền và ngược lại. Thời gian đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế theo đường Hồ Chí Minh không được quá 03 giờ, tính từ chốt kiểm soát tại xã A Roàng, huyện A Lưới. Tất cả phương tiện giao thông đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế đều không được phép dừng xe dọc đường và tiếp xúc gần với bất cứ người dân địa phương nào. Lái xe phương tiện giao thông muốn đi qua địa phận Thừa Thiên Huế phải đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai và chọn chức năng “Đăng ký phương tiện đi qua Thừa Thiên Huế” để thực hiện.

Đối với việc cho phép các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa ra khỏi địa bàn tỉnh, đi qua vùng dịch và quay lại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Yêu cầu mọi phương tiện giao thông trong tỉnh sau khi giao hàng ngoại quay trở lại về Thừa Thiên Huế đều phải thực hiện đăng ký về Thừa Thiên Huế trực tuyến và được Sở Giao thông vận tải phê duyệt. Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi quay lại Thừa Thiên Huế (trừ lái xe). Lái xe các phương tiện này đều phải cách ly tại cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đăng ký trong vòng ít nhất 14 ngày, kể từ ngày quay trở lại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc cấp phép chỉ được tiến hành khi cơ quan chức năng kiểm tra, xác định chủ xuất hàng đảm bảo các điều kiện cách ly cho lái xe. Trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly thì phải đăng ký trước để đưa vào khu cách ly tập trung.

Lái xe phương tiện giao thông sau khi hoàn thiện việc giao nhận hàng, quay lại muốn vào địa phận Thừa Thiên Huế phải đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai và chọn chức năng “Đăng ký phương tiện về Thừa Thiên Huế” để thực hiện

Đối với các phương tiện giao thông vận chuyển hành khách qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 và Công văn số 7286/BGTVT-VT ngày 27/7/2020. Đồng thời, phải kê khai danh sách toàn bộ hành khách trên xe, bao gồm: họ tên, số CMND, số điện thoại (nếu có), quê quán, nơi đi, nơi đến... để các chốt kiểm tra, kiểm soát.

Bên cạnh đó, phương án cũng đã quy định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan khi thực hiện.