Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 04/12/2020 08:53

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

16:25 | 07/10/2020
Để đảm bảo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020 đã đề ra, trong những tháng còn lại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án.

Thu ngân sách đạt 81% dự toán năm

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay từ đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, khiến cho nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt thấp. Lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng nặng với lượng khách đến tỉnh trong 9 tháng năm 2020 ước đạt 1.453 nghìn lượt, giảm 61% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 551,8 nghìn lượt, giảm 64%; khách lưu trú ước đạt 813,4 nghìn lượt, giảm 52%; khách quốc tế lưu trú 252,9 nghìn lượt, giảm 68%; doanh thu từ du lịch ước đạt 3.576 tỷ đồng, giảm 61%.

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2020, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội vẫn đạt cao như thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.165 tỷ đồng, bằng 81% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,02% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 626 triệu USD (đạt 78,2% kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.300 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ; lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp ổn định đóng góp nhiều vào tăng trưởng chung. Về đầu tư, trong 9 tháng năm 2020, Tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 4.650 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với vốn đăng ký 18,5 triệu USD.

Về thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó giải ngân đầu tư công đến cuối tháng 9/2020 ước đạt trên gần 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 53% so với tổng số vốn theo kế hoạch giải ngân trong năm. Trong 9 tháng, tỉnh Thừa Thiên Huế có 777 doanh nghiệp (DN) và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 7.939 tỷ đồng, giảm 3,8% về lượng và tăng 18,8% về vốn so với cùng kỳ; số DN hoạt động trở lại có 188 DN, tăng 1,6%; số DN tạm ngưng hoạt động 375 DN, tăng 35,4%. Qua đó, cho thấy, hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi, nhất là các DN, cơ sở sản xuất đã thích nghi với tình hình dịch bệnh trong trạng thái mới.

Tăng tốc phát triển kinh tế

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội không chỉ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà còn bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 5 gây ra. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra thì nhưng tháng còn lại cần phải tăng tốc phát triển trong trạng thái mới. Trong đó, tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm hơn nữa về hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hoá trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

2646-1007-cho-dong-ba
Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Đặc biệt là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020. Thường xuyên thực hiện việc điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm.

“Phải triển khai ngay các gói kích cầu du lịch để thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; trước mắt, rà soát và có chính sách hỗ trợ các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch”, ông Thọ nhấn mạnh.

Hầu Tỷ