Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/01/2021 20:54

Thêm nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp

16:24 | 06/12/2019
Ngày 6/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 23 Nghị định số 39/2019/ NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV có nhu cầu vay vốn của Quỹ. Tuy nhiên, các DN được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng được các điều kiện như: có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

them nguon von ho tro doanh nghiep nho va vua khoi nghiep
Lễ ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển DNNVV và BIDV

Còn DNNVV tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng sử dụng thương hiệu vùng. Còn với DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của quỹ khi đáp ứng các điều kiện có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Hoặc, có hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

Lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 6,0%/năm; trong đó, mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa không qúa 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với thời gian thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 7 năm. Thời hạn ân hạn cho một dự án vay vốn trung và dài hạn tối đa là 2 năm.

Bà Hoàng Thị Hồng -Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ phát triển DNNVV - cho biết, hiện nay, phần lớn các DN có quy mô nhỏ và vừa, chiếm 98% tổng số DN cả nước, đóp góp lớn cho GDP và tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội. DNNVV được hưởng nhiều ưu đãi từ vay vốn của Quỹ với mức lãi suất thấp hơn của các ngân hàng thương mại và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn được thực hiện công khai, thuận tiện. Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của Quỹ chuẩn bị thủ tục, quy trình vay vốn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tham gia các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

"Với sự hợp tác tích cực của các ngân hàng nhận ủy thác, trong đó có BIDV, Quỹ đã giải ngân được khoảng 150 tỷ đồng cho DNNVV. Đến nay, các dự án của DNNVV do Quỹ ủy thác cho vay qua các ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng đều hoạt động hiệu quả" - bà Hoàng Thị Hồng nhấn mạnh.

Ông Lê Việt Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV - nhìn nhận, BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, là ngân hàng triển khai tốt nhất nguồn vốn hỗ trợ cho quỹ với thị phần giải ngân chiếm tới 55% số vốn đã giải ngân của Quỹ.

“BIDV sẽ luôn là ngân hàng đi đầu trong việc hợp tác với Quỹ phát triển DNNVV để triển khai nguồn vốn hỗ trợ cho DN, đồng thời sẽ cung cấp cho Quỹ các giải pháp tài chính toàn diện, sáng tạo”- ông Lê Việt Cường nhấn mạnh.

Thu Phương - Vũ Cương