Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 18/11/2018 15:22

Tháng 4/2018: Cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới

09:10 | 01/05/2018
Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, trong tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 133,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79,5% về số DN và 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.
3.281 DN quay lại hoạt động trong tháng 4/2018

Cũng trong tháng 4/2018, cả nước có 3.281 DN quay trở lại hoạt động, tăng 82,2% so với tháng trước; 6.138 DN tạm ngừng hoạt động, bao gồm 2.191 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.947 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 47% so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 41.295 DN đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số DN và 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ 2017. Nếu tính cả 749 nghìn tỷ đồng của gần 12,2 nghìn lượt DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2018 là 1.161 nghìn tỷ đồng.

4 tháng đầu năm, cả nước cũng nghi nhận 11.442 DN quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ 2017, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động lên tới 52,7 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký tại DN thành lập mới trong 4 tháng đầu năm là 332,1 nghìn người, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, 4 tháng đầu năm có 14,1 nghìn DN thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, chiếm 34,2% tổng số DN thành lập mới, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lĩnh vực có số lượng DN thành lập mới tăng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm. Những lĩnh vực còn lại có số lượng DN thành lập mới lớn, bao gồm: Xây dựng có 5,7 nghìn DN, chiếm 13,7% tổng số DN thành lập mới, tăng 2,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo 5,1 nghìn DN, chiếm 12,3% tổng số DN thành lập từ đầu năm đến nay; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn có 3,2 nghìn DN thành lập mới, chiếm 7,7%...

Theo Bộ KH&ĐT, số lượng DN thành lập mới tại các vùng trên cả nước đều tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm. Trong đó, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có 5,8 nghìn DN, tăng 7,8%; Đông Nam bộ có 17,5 nghìn DN, tăng 5,7%; đồng bằng sông Cửu Long có 3 nghìn DN, tăng 5,3%; đồng bằng sông Hồng có 12,2 nghìn DN, tăng 1,1%...

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 là 26.277 DN, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm 14.187 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23,5% và 12.090 DN tạm ngừng hoạt động kinh doanh không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 24%. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2018 là 4.699 DN, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 4.296 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,4%.

Nguyễn Hòa