Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 22:32
VINACHEM: Đầu tư công nghệ chiều sâu

VINACHEM: Đầu tư công nghệ chiều sâu

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là công tác khoa học và công nghệ ...
VINACHEM: Hiện đại hóa công nghệ khai khoáng

VINACHEM: Hiện đại hóa công nghệ khai khoáng

Trong nhiều năm qua, nhờ chú trọng đầu tư đổi mới khoa học công nghệ (KHCN), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) luôn đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ...