Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 12/12/2019 20:43
ho tro thong tin cho nguoi khiem thi

Hỗ trợ thông tin cho người khiếm thị

Với mong muốn có giải pháp hỗ trợ thông tin cho người khiếm thị, ứng dụng công nghệ chuyển văn bản tiếng Việt thành giọng nói (Text - To -Speech) là mục tiêu của đội ...